De Zee(economie) van de toekomst | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

De Zee(economie) van de toekomst

Oostende (2019.11.20) – Op 20 en 21 november is Brussel de verzamelplaats voor oceaanexperten uit industrie, overheid en onderzoek. Doel is de toekomst van digitale technologieën in de offshore economie voor het voetlicht houden. Hoognodig om het tijdig bereiken van de duurzaamheidsdoelen van de VN te garanderen, zo blijkt.

Persuitnodiging door: STI-OESO, De Blauwe Cluster, VLIZ en EWI

Vier jaar na de lancering van Agenda 2030 en de hieraan gekoppelde Duurzaamheidsdoelen door de Verenigde Naties, dient een tandje te worden bijgestoken. Dat stellen de organisatoren van de G-STIC-conferentie (‘Global Sustainable Technology and Innovation Conference’) die van 20 tot 22 november georganiseerd wordt door VITO in Brussel. Als opstap naar de conferentie wordt de workshop Digital Technologies in the Ocean Economy: Exploring the Future georganiseerd door de STI Ocean Economy Group van de OESO, De Blauwe Cluster en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), met steun van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid (EWI). De organisatoren willen hiermee benadrukken dat met name op zee geïntegreerde technologische oplossingen nodig zijn over sectoren en disciplines heen, om een duurzame toekomst te helpen verzekeren inzake gezondheid, huisvesting, voedsel, water, onderwijs, energie en klimaat.

Aandacht gaat hierbij naar drie hoofdthema’s:

(1) Hoe kunnen digitale technologieën duurzaam worden ingezet ten aanzien van een propere scheepvaart, een robuuste kustbescherming, het ontzilten van zeewater, ruimtelijke planning op zee en het zogenaamde ‘smart seas’-concept
(2) Wat mogen we verwachten van bekabelde observatoria, simulatieplatformen en mobiele platformen (als robots, drones, schepen)?
(3) Hoe kunnen verbeterde intelligente sensoren, beeldvorming- en communicatietechnieken de collectie, analyse en overdracht van gegevensstromen optimaliseren?

OESO-workshop ‘Digital Technologies in the Ocean Economy: Exploring the Future’
- het volledige programma is hier te downloaden
- journalisten die interesse hebben om de workshop (deels) bij te wonen, kunnen hiervoor contact opnemen met De Blauwe Cluster (zie hieronder)

Visietekst - onder embargo tot 21 november 2019, 10u30

Download hier de visietekst Blue Technologies for Blue Sustainability - Ocean and seas: challenges and solutions

Perscontact

Dr. Marijn Rabaut - De Blauwe Cluster
marijn.rabaut@blauwecluster.be | +32 484 50 08 58