Lancering Compendium voor Kust en Zee 2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Lancering Compendium voor Kust en Zee 2018

Oostende (2018.11.28) - Op vrijdag 7 december lanceert het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) te Oostende het Compendium voor Kust en Zee 2018. Deze ‘bijbel’ van het Belgisch zeeonderzoek werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met meer dan 150 experten en geeft een overzicht van de mariene kennis in Vlaanderen en België. De cijfers illustreren hoe een groeiend aantal zeewetenschappers zich inzet om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de zogenaamde Blauwe Groei en het thema van duurzaamheid in onze zeeën en oceaan. In aanloop naar het VN ‘Decennium van de Oceaanwetenschappen’ (2021-2030) is het duidelijk dat ons land in polepositie ligt om zich te profileren als een maritieme kennisregio.

Persbericht door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

De zee beroert de gemoederen meer dan ooit. Afgelopen zomer was er nog de hevige discussie over het testeiland voor de kust van Knokke-Heist. En ondertussen ontving de overheid duizenden(!) inzendingen bij de openbare consultatie voor het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan (2020-26). Maar ook op Europees niveau beweegt er van alles. De maritieme industrie tekent zich af als een groeipool en de zogenaamde Blauwe Groei-strategie kan goochelen met duizelingwekkende omzet- en tewerkstellingscijfers. Eerder dan onze Noordzee nu te gaan zien als een nieuw wingewest, situeert de échte Blauwe Groei in Vlaanderen zich echter vooral in de opbouw van kennis en expertise, en in de demonstratie en vermarkting ervan.

Uit het nieuw voorgestelde Compendium voor Kust en Zee 2018 blijkt een divers Belgisch marien onderzoekslandschap, met niet minder dan 114 onderzoeksgroepen. Samen zijn die goed voor 1.600 wetenschappers, waarvan de helft (856) verbonden aan Vlaamse universitaire associaties. Bovendien vertoont deze onderzoekscapaciteit aan onze universiteiten en wetenschappelijke instellingen een duidelijke groei in de afgelopen jaren. Op wereldschaal scoort enkel Noorwegen beter als we het aantal mariene onderzoekers afwegen tegen de totale bevolking (Global Ocean Science Report 2017). Dit is geen toeval. Als klein land heeft België veel van zijn welvaart, ook historisch, te danken aan de ligging in de zuidelijke punt van de Noordzee. De rol van de havens en de sterke positie van wereldspelers in de baggerindustrie zijn illustratief in deze context. Ook kan ons land bogen op een zeer lange traditie in marien onderzoek. Zo staat het Laboratoire des Dunes (1843) van de Leuvense professor Pierre-Joseph Van Beneden (1809-1894) in Oostende te boek als het allereerste marien onderzoeksstation ter wereld.

Dit groeiende mariene onderzoekslandschap beschikt over heel wat troeven. De publicatie-output is excellent en plaatst Vlaanderen en België naast de grote mariene onderzoekscentra uit onze buurlanden. Daarnaast is de diversiteit van de aanwezige expertise zeer groot: van het maatschappelijk belang van mangrovegebieden in Azië en Afrika, de internationale wetgeving rond onderwatererfgoed, over kennis van de ecosysteemdiensten in Europese estuaria, tot de bevaarbaarheid van het Panamakanaal. Verder hebben de mariene onderzoekers een bovengemiddelde internationale focus. Ze hebben zich uitstekend georganiseerd met verankering in prestigieuze netwerken en organisaties zoals de Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) van UNESCO en de International Council for the Exploration of the Sea (ICES).

Deze zeewetenschappelijke expertise vormt een objectieve basis in het maatschappelijk debat. Ze is ook een voorwaarde om strategisch te kunnen inzetten op cases die maximale valorisatie van deze kennis inhouden en duurzaamheid in al zijn facetten nastreeft. Momenteel treffen de Verenigde Naties voorbereidingen voor een ‘Decennium van de Oceaanwetenschappen voor een duurzame ontwikkeling’ (2021-2030). Het belang van mariene wetenschap en innovatie zal over heel de wereld sterk toenemen. Enkel zo kan het hoofd worden geboden aan een aantal mondiale uitdagingen zoals de klimaatverandering en het marien zwerfvuil-probleem. Vlaamse en Belgische mariene onderzoekers zijn er klaar voor.

Persuitnodiging

Lancering van het Compendium voor Kust en Zee
- Locatie: Cultuurcentrum De Grote Post (Hendrik Serruyslaan 18a, 8400 Oostende - route)
- Datum: vrijdag 7 december, 9u30-12u30
- Programma: online beschikbaar

Press contact


Persdekking