North Sea Award | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

North Sea Award

Het VLIZ reikt jaarlijks op de VLIZ Marine Science Day een prijs uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen. Dit onderzoek moet zich toeleggen op het bestuderen van de structuur of het functioneren van de Noordzee, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal.

De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksteam actief en verblijvend in een land grenzend aan de Noordzee.

De prijs bedraagt 1 000 EUR en is niet opdeelbaar. De prijs wil een recent en origineel wetenschappelijk werk belonen, dat bijdraagt tot het innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek met betrekking tot structuur, werking en duurzaam beheer van het ecosysteem van de Noordzee, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. De bijdragen zijn van postuniversitair of postdoctoraal niveau, en verwijzen naar maximum drie jaar onderzoek sinds het behalen van het doctoraat.

Ondertussen is de deadline voor deelname en inschrijven voor de VLIZ North Sea Award 2019 verlopen. Hou in het najaar 2020 de VLIZ-nieuwskanalen in de gaten voor de aankondiging van de nieuwe editie. 

De VLIZ North Sea Award 2019 is toegekend aan Brand Evelien van de VUB (Hydrologie en Waterbouwkunde) voor haar doctoraatsthesis “Intertidal beach morphodynamics of a macro-tidal sandy coast (Belgium)”.

Lees meer over het winnende werk van deze laureaat op www.vliz.be/nl/laureaten-vliz-awards-2019.

Normaal gezien zou deze prijs zijn uitgereikt op woensdag 18 maart 2020 ter gelegenheid van de VLIZ Marine Science Day in De Grote Post te Oostende. Maar door de maatregelen die worden genomen om COVID-19 in te perken, werd dit event afgelast.

Vorige laureaten