North Sea Award | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

North Sea Award

Het VLIZ reikt jaarlijks op de VLIZ Marine Science Day een prijs uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen. Dit onderzoek moet zich toeleggen op het bestuderen van de structuur of het functioneren van onze wereldzeeën.

De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker (of een onderzoeksgroep) geaffilieerd aan een Belgische instelling. De prijs bedraagt 1 000 EUR en is niet opdeelbaar. De prijs wil een recent en origineel wetenschappelijk werk belonen, dat bij voorkeur relevant is voor het duurzaam beheer van onze wereldzeeën. Studies die de biodiversiteit van het lokale ecosysteem behandelen zijn ook welkom. De bijdrage moet een postgraduaat of postdoctoraal niveau hebben. Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevinden zich in het reglement (in het Engels).

De winnaar van de VLIZ North Sea Award 2016 is gekend:

The “Alcanivorax paradox”: Mild hydrostatic pressure impacts deep-sea oil bioremediation

Alberto Scoma (CMET, UGent)

Vorige laureaten