VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Hot topics: Klimaatwijziging

rss

Oceaan-klimaat-nexus: belang van onderzoek naar rol oceaan in klimaatvraagstuk

Toegevoegd op: 2020-05-19
In navolging van de klimaattop in december 2019 in Madrid – de zogenaamde ‘Blue COP’ – stelde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een beleidsinformerende nota op waarin het belang van de oceaan, haar biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het klimaatvraagstuk worden geschetst. Het rapport geeft tevens een overzicht van de relevante wetenschappelijke expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap, en onderstreept de nood van een verdere uitbouw van mariene observatie- en onderzoeksinfrastructuur. ...

Coastbusters 2.0: Kusterosie tegenwerken met slim aangelegde mosselbanken

Toegevoegd op: 2020-03-16
Het wetenschappelijk project Coastbusters krijgt een vervolgfinanciering om verder uit te zoeken hoe slim aangelegde mosselbanken kunnen helpen om kusterosie tegen te gaan en de kracht van inbeukende golven af te zwakken. De aanleg van biogene riffen als waterbouwkundige techniek in de kustverdediging is als concept zeer innovatief. Volgens de projectpartners is het een interessante piste om verder te onderzoeken en kan het op termijn worden toegevoegd aan het arsenaal van duurzame technieken ter bescherming van onze kust bij wijzigende klimaatomstandigheden. Binnen dit project zal het VLIZ zijn mariene robotica en ‘smart moorings’ inzetten om de grootschalige evolutie en kleinschalige dynamiek van de mosselriffen te monitoren. ...

Help je mee pCO2 metingen in zee te verbeteren?

Toegevoegd op: 2020-01-13
Ben je als wetenschapper of operator betrokken bij het meten van CO2-concentraties in zee? Zin om met je kennis en expertise bij te dragen aan de vergelijkende oefening van de nieuwste pCO2-sensoren en -instrumenten, die de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) tussen 24 augustus en 4 september 2020 in Oostende organiseert? Met deze workshop wil ICOS niet alleen de prestaties van specifieke instrumenten vergelijken, maar ook – in dialoog met fabrikanten en toeleveranciers – de bediening ervan en de verwerking van data verbeteren. Doel is om de best mogelijke meetkwaliteit te bereiken in het mariene CO2-monitoringsnetwerk.

Ga nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Toegevoegd op: 2019-12-19
Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie. ...

Vlaams onderzoek bevestigt strandsuppleties als duurzame oplossing voor kustbescherming

Toegevoegd op: 2019-09-30
De zandopspuitingen aan onze kust vormen een degelijke bescherming tegen overstroming. Spijts de regelmatig optredende ‘kliffen’, versterken ze de stranden, de achterliggende zeedijken en de duinen. Zo blijkt uit de eindbevindingen van het CREST-onderzoeksproject. De tien partners formuleerden negen kernboodschappen, en voor elk van de vier onderzochte thema's een compacte lijst met markante resultaten. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]