VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Beleid en beheer: Beleidsinformatie

rss

2019-update infografieken over de status van door Belgen benutte visbestanden

Toegevoegd op: 2019-05-09
Waar gaan Belgische vissers welke soorten vangen? En hoe staan de visstocks er op die plaatsen voor? De reeks samenvattende infografieken – eind 2018 voor het eerst gepubliceerd door ILVO en VLIZ – werd nu sterk uitgebreid en kreeg een update op basis van de vangstgegevens voor 2018 en quota voor 2019. ...

EMODnet Open Sea Lab II: kennis en waarde creëren met open mariene data

Toegevoegd op: 2019-04-26
EMODnet organiseert van 4 tot 6 september een tweede hackathon rond open mariene data. Doel is om multidisciplinaire teams te vormen, bestaande uit een mix van programmeurs, communicatie-experts, data-liefhebbers en ondernemers. Tijdens Open Sea Lab II worden de teams uitgedaagd om kennis en waarde te creëren met open mariene data, en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de uitdagingen van de blauwe samenleving aanpakken. Geen ervaring vereist! Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich inschrijven voor een kick-off evenement op 24 mei in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel: om geinspireerd te raken door experten in de drie thema’s waar tijdens de hackathon zal moeten rond gewerkt worden. Ook te volgen via de live stream.

Nieuwe EMODnet-kaartenset toont verspreiding marien afval Europese zeeën en stranden

Toegevoegd op: 2019-04-17
Het European Marine Observation and Data network (EMODnet) lanceerde een set van digitale kaarten waarop te zien is in welke mate de Europese stranden en zeebodem geteisterd worden door marien afval. Via dit nieuwe instrument wil men het mariene beleid en burgers beter informeren over de verspreiding van verschillende types afval in ruimte en tijd. ...

Overzicht kennis en Belgisch onderzoek inzake marien zwerfvuil en microplastics anno 2019

Toegevoegd op: 2019-03-22
Plastic in zee is een wereldwijd probleem, dat almaar blijft toenemen. Maar over welke hoeveelheden spreken we anno 2019? Wat weten we ondertussen over de impact ervan op het ecosysteem en de menselijke gezondheid? Welke acties worden genomen op Europees, nationaal en regionaal niveau om het probleem te reduceren? In de nieuwe beleidsinformerende nota van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wordt een update gemaakt van alle beschikbare wetenschappelijke informatie over marien zwerfvuil en microplastics. Je krijgt tevens een overzicht van het Belgische onderzoekslandschap dat actief is rond dit thema. Het 33 pagina’s tellende werk kwam tot stand in nauwe samenwerking met diverse provinciale, Vlaamse en federale kennis- en beleidsinstellingen. ...

Intensiteit van maritiem transport in Europa in een oogopslag beschikbaar via EMODnet service

Toegevoegd op: 2019-03-15
De EMODnet-groep die zich focust op data rond menselijke activiteiten in Europese zeeën publiceerde eerder deze maand de ‘EMODnet vessel density maps’ waarop scheepsbewegingen en de intensiteit van maritiem verkeer in Europese wateren gevisualiseerd worden. Voor het eerst hebben onderzoekers en bedrijven die werken rond bijvoorbeeld scheepvaartemissies, het aanleggen van pijpleidingen en kabels, het bepalen van de visserijimpact op de zeebodem of het inplannen van offshore windparken gratis en open toegang tot kaarten (en de onderliggende rasterbestanden) van de scheepvaartactiviteiten. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]