VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Beleid en beheer: Beleidsinformatie

rss

Hoe het beleid de link tussen oceaan en menselijke gezondheid beter kan behartigen

Toegevoegd op: 2020-06-03
De gezondheid van de mens en de oceaan zijn sterk met elkaar verweven. Daarom moet worden gestreefd naar een evenwicht dat de gezondheid van zowel mens als oceaan waarborgt. Toch Momenteel ontbreekt echter een nationaal of Europees beleid dat expliciet gericht is op de link tussen de oceaan en de menselijke gezondheid. In hun nieuwste beleidsnota geeft de European Marine Board enkele nuttige tips voor een beter regelgevingskader en betere data en monitoring, inclusief financiering en opleiding. ...

Offshore activiteiten in Belgische wateren tijdens de coronacrisis

Toegevoegd op: 2020-05-27
De scheepvaartintensiteit daalde in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde met respectievelijk 13 en 5% ten gevolge van de coronapandemie. Deze daling in de maanden februari-april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 blijkt minstens deels terug te voeren op de corona lockdown, maar ook niet-corona gebonden oorzaken zijn aan te wijzen. In een nieuwe beleidsinformerende nota werd de analyse gemaakt voor cargoschepen, tankers, passagiersschepen, vissersschepen en andere vaartuigen (onderhouds-, bagger-, onderzoeks-, sleep- en controlevaartuigen). ...

Oceaan-klimaat-nexus: belang van onderzoek naar rol oceaan in klimaatvraagstuk

Toegevoegd op: 2020-05-19
In navolging van de klimaattop in december 2019 in Madrid – de zogenaamde ‘Blue COP’ – stelde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een beleidsinformerende nota op waarin het belang van de oceaan, haar biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het klimaatvraagstuk worden geschetst. Het rapport geeft tevens een overzicht van de relevante wetenschappelijke expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap, en onderstreept de nood van een verdere uitbouw van mariene observatie- en onderzoeksinfrastructuur. ...

FACT CHECK: Risico op COVID 19-besmetting via zeewater en strandzand zeer klein

Toegevoegd op: 2020-05-12
De Belgische kust is de grootste toeristische trekpleister van het land. Maar hoe groot is het besmettingsrisico door SARS-CoV-2 wanneer we deze zomer weer naar het strand trekken? In samenwerking met de Universiteit Gent en de Provincie West-Vlaanderen, bundelde het VLIZ de bestaande wetenschappelijke kennis over het coronavirus in de context van de Vlaamse stranden. Het rapport detecteert ook de kennishiaten die op korte termijn zouden moeten kunnen weggewerkt worden. ...

Strategische thema’s onderzoeks- en innovatieagenda voor de Baltische en Noordzeeregio (BANOS)

Toegevoegd op: 2020-04-03
Met de opmaak van een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda (BANOS SRIA) willen de 13 landen gelegen rond de Baltische Zee en de Noordzee richting geven aan het toekomstige onderzoeks- en innovatieprogramma dat nieuwe mariene en maritieme kennis moeten genereren in de regio. Intussen werden de drie grote strategische doelstellingen vastgelegd waarop het nieuwe programma zal focussen: (1) gezonde zeeën en kusten, (2) duurzame blauwe economie en (3) menselijk welzijn. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zit bij de opmaak van deze BANOS SRIA mee aan tafel en neemt er – in nauw overleg met de Vlaamse overheid (departement Economie, Wetenschap en Innovatie) – de belangen waar van de Vlaamse mariene en maritieme onderzoeksgemeenschap. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]