Bepaal mee welke thema’s de Think Tank North Sea eerst moet aanpakken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Beleid en beheer: Kustzonebeheer en mariene ruimtelijke planning

Bepaal mee welke thema’s de Think Tank North Sea eerst moet aanpakken

Toegevoegd op 2019-02-18
De onafhankelijke Think Tank North Sea vraagt uw hulp bij het prioriteren van de te behandelen clusterthema’s: Marine food impact? Living with climate change? Of Working with nature? Stemmen kan nog tot en met 28 februari. Het startschot van de eerste thematische werkgroepen zal gegeven worden op een kick-off event op 29 maart 2019 in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.
Met de Think Thank North Sea wil men een breed gedragen langetermijnvisie opzetten rond de kernprincipes bij het gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee in de toekomst. Initiatiefnemer staatsecretaris Philippe de Backer en de Noordzeeraad wilden immers de unieke dynamiek, die ontstond tijdens het eerdere traject Noordzeevisie 2050, niet verliezen. Dit overleg tussen de vele belanghebbenden uit verschillende velden en sectoren wordt nu verdergezet in de onafhankelijke en zeer participatieve denktank Think Tank North Sea, waarin het KBIN OD Natuur en het VLIZ de trekkersrol opnemen. Iedereen uit de wetenschap, beleid, privé-sector of burgers die denken een bijdrage te kunnen doen aan de discussie is welkom.
De denktank deed vorige zomer een oproep naar te behandelen werkthema’s. De vele vanuit verschillende hoeken ingezonden ideeën werden zorgvuldig doorgenomen en aan vooropgestelde criteria getoetst door de stuurgroep. Dit resulteerde in drie overkoepelende clusterthema’s: Marine food impact, Living with climate change en Working with nature. U kan mee bepalen dewelke van deze thema’s het eerst moet worden aangepakt. Stemmen kan nog tot en met 28 februari via het stemformulier.
Meer informatie en alle details over de te selecteren thema’s zijn te lezen op de informatieve webpagina van de Think Tank North Sea (www.thinktanknorthsea.be/nl/registration) en op de website van het Compendium voor Kust en Zee (www.compendiumkustenzee.be/nl/oproep-werkgroepen-think-tank-north-sea).

Link: www.thinktanknorthsea.be/nl/registration[Overzicht] [Login]