SOMOS-project: meervoudig en veilig ruimtegebruik in het Nederlandse deel van de Noordzee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Beleid en beheer: Kustzonebeheer en mariene ruimtelijke planning

SOMOS-project: meervoudig en veilig ruimtegebruik in het Nederlandse deel van de Noordzee

Toegevoegd op 2019-01-21
Meervoudig en veilig ruimtegebruik op zee: het blijft voor elke kuststaat een uitdaging. Daarom misschien even gluren bij de buren? Het Nederlandse SOMOS-project, die de veiligheid van een zeewierkweek binnen een druk gebruikte mariene ruimte verkende, is zopas afgerond. Hun casestudies betroffen de risicoanalyse (voor mens, apparatuur, milieu en biodiversiteit) van een algenkweek in de drukbevaren regio van het Egmond offshore windpark en de Zeewierboerderij net voor Scheveningen. Om het allemaal een beetje meer bevattelijk te maken, werd een populaire samenvattende brochure opgesteld en drie korte animatiefilms die te zien zijn op de website van het project.

Link: wur.nl/somos[Overzicht] [Login]