VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Beleid en beheer: Kustzonebeheer en mariene ruimtelijke planning

rss

Duurzame interactie tussen de blauwe economie en ecosysteemdiensten in Belgisch Noordzee

Toegevoegd op: 2020-07-06
Met de financiering van het SUMES-project ondersteunt Vlaanderen de ontwikkeling van een model om de menselijke impact op het mariene ecosysteem te evalueren. Dit model kan omgekeerd ook inschatten wat de capaciteit is van het ecosysteem om goederen en diensten te leveren aan de blauwe economie. Met deze inzichten kan men de economische activiteiten op zee duurzamer gaan ontwikkelen en een kader uitwerken om het besluitvormingsproces te ondersteunen. Een consortium bestaande uit onderzoekers van de UGent, UAntwerpen en VLIZ gaat vanaf september 2020 aan de slag om het model op te stellen, en dat in nauwe samenwerking met bedrijven en overheidsinstellingen. ...

Multibeam apparatuur afstemmen in de akoestische referentiezone Kwinte

Toegevoegd op: 2020-07-06
In het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 werd een referentiezone voor multibeam-metingen vastgelegd. Deze kleine zone - gelegen in de Kwintegeul tussen de Kwintebank en de Buitenratel - vertoont een heel stabiele zeebodem en is daardoor ideaal om de multibeamapparatuur van schepen van de overheid, aannemers en onderzoeksinstellingen op elkaar af te stellen. De keuze voor dit specifieke gebied komt er na talloze hydrografische metingen door het team Vlaamse Hydrografie en de Dienst Continentaal Plat. Alle menselijke activiteiten die een impact kunnen hebben op de zeebodem (sleepnetten, ankers, baggerwerken ...) zijn er dan ook verboden. ...

Zeezand in een 360-gradenperspectief

Toegevoegd op: 2020-06-10
De zand- en grindwinning in het Belgisch deel van de Noordzee is een federale aangelegenheid die valt onder de FOD Economie - Continentaal Plat. Om iedereen van de laatste stand van zaken, onderzoek en innovatie op de hoogte te houden organiseren zij driejaarlijks een studiedag; dit jaar op 20 november 2020 in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De resultaten van de monitoring van de zandwinning en enkele innovaties komen aan bod, alsook het nieuw referentieniveau voor zandwinning en de impact van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026. Verder worden de recyclage van zeezand en alternatieven onder de loep genomen, alsook de toepassingen ervan in de industrie en kustverdediging.

Kleuren onze stranden straks roze?

Toegevoegd op: 2020-05-12
Het hoogstrand kent momenteel een nooit eerder geziene begroeiing met kiemplantjes van zeeraket. Eind april konden onderzoekers van het VLIZ en INBO gemiddeld zo’n 1000 exemplaren per lopende kilometer tellen op de Vlaamse stranden. Dat zijn aantallen die 10 tot 1000 keer hoger liggen dan in de periode 2003-2019. Of de kiemplantjes van deze duinvormende plant zullen overleven als het strand straks weer massaal betreden, genivelleerd en machinaal opgeruimd wordt, dat is nog maar de vraag... Deze coronaperiode toont alvast aan hoe onze hoogstranden, zonder menselijke ingrepen en mits ze breed genoeg, deels spontaan begroeien met duinpioniers. Zullen we het hoogstrand deze zomer mooi roze kunnen zien bloeien?

Brochure - Er beweegt wat op zee: het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Toegevoegd op: 2020-05-08
Op 20 maart 2020 trad het vernieuwde marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel van de Noordzee in werking. Met oog voor nieuwe ontwikkelingen en toekomstige maatschappelijke uitdagingen en met meer ruimte voor hernieuwbare energie, aquacultuur en natuur. Ontdek er alles over in de nieuwe mooi geïllustreerde brochure ‘Er beweegt wat op zee: het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026’. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]