Filmpje toont hoe Ocean Sampling Day onderzoek naar mariene micro-organismen vooruit helpt | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Aardwetenschappen: Waterkolom

Filmpje toont hoe Ocean Sampling Day onderzoek naar mariene micro-organismen vooruit helpt

Toegevoegd op 2014-12-16
Slechts 5% van de oceaan is tot nu toe onderzocht door de wetenschap. Zeker op het vlak van mariene micro-organismen is er nog veel werk voor de boeg! In 2014 werd er met Ocean Sampling Day (OSD) een mijlpaal bereikt, waar zowel burgers als wetenschappelijke instellingen bijdroegen aan het ontrafelen van deze puzzel. Om het verrichte werk in de kijker te stellen werd een filmpje over OSD2014 verspreid.
Op 21 juni laatstleden werd Ocean Sampling Day 2014 georganiseerd. Dit initiatief maakt deel uit van het door Europa gefinancierde MicroB3-onderzoeksproject. Men deed een oproep aan wetenschappelijke teams wereldwijd om op die dag waterstalen in te zamelen in hun eigen regio. Iets wat relatief simpel en goedkoop is, maar wat moet gebeuren volgens een standaard protocol. Uiteindelijk verzamelden maar liefst 187 wetenschappelijke teams die dag een duizendtal waterstalen welke in gespecialiseerde laboratoria werden verwerkt voor genetische analyse op micro-organismen. Deze enorme dataset zal bijdragen om de fundamentele kennis over de functie van de microbiële diversiteit in de zeeën en oceaan beter te beschrijven. Ook kan deze nieuwe informatie bijdragen aan de blauwe economie door de identificatie van nieuwe biotechnologie. De verwachting is dat deze dataset een referentie zal worden voor generaties van nieuwe experimenten. Ook het VLIZ deed mee aan OSD2014. Naast wetenschappelijke instituten gaven burgers een bijzonder grote input door het verrichten van gestandaardiseerde metingen die van grote waarde zijn voor dit onderzoek.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=1lhDdPbzuTs&list=PLgacjRIHqvMC39eKYdGH0HAM68YszmbuJ&index=3[Overzicht] [Login]