VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Aardwetenschappen: Waterkolom

rss

VLIZ ontwikkelt robot om satellietmetingen te valideren

Toegevoegd op: 2020-01-27
Wetenschappers gebruiken data van satellieten in de ruimte om beter inzicht te krijgen in de algenbloei en sedimenttransport in kustwateren. Af en toe is het nodig om de juistheid van deze gegevens af te toetsten aan metingen gemaakt ter plekke – ter hoogte van het zeeoppervlak – en zo nodig te corrigeren. Traditioneel varen wetenschappers daarvoor uit met een schip en meten ze de actuele situatie. Binnen het project Hypermaq ging het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op zoek naar een geautomatiseerde manier van werken, en ontwikkelde hiervoor het robotsysteem PANTHYR. Dat kan volledig autonoom meer data verzamelen op zee dan voorheen ooit mogelijk was. Een vervolgproject wil nu wereldwijd een netwerk van deze robots uitrollen. ...

Help je mee pCO2 metingen in zee te verbeteren?

Toegevoegd op: 2020-01-13
Ben je als wetenschapper of operator betrokken bij het meten van CO2-concentraties in zee? Zin om met je kennis en expertise bij te dragen aan de vergelijkende oefening van de nieuwste pCO2-sensoren en -instrumenten, die de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) tussen 24 augustus en 4 september 2020 in Oostende organiseert? Met deze workshop wil ICOS niet alleen de prestaties van specifieke instrumenten vergelijken, maar ook – in dialoog met fabrikanten en toeleveranciers – de bediening ervan en de verwerking van data verbeteren. Doel is om de best mogelijke meetkwaliteit te bereiken in het mariene CO2-monitoringsnetwerk.

UAntwerpen test het uit: kan olivijn in zee CO2 uit de atmosfeer capteren?

Toegevoegd op: 2019-09-20
Olivijn in zee uitstrooien om actief CO2 uit de lucht te halen: het klinkt een beetje als sciencefiction, maar het heeft potentieel. Als dit olijfgroene gesteente oplost in zeewater, heeft het de wonderbaarlijke eigenschap om CO2 aan de zee te onttrekken. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen testen het uit op het Marien Station Oostende van het VLIZ. Aan de vooravond van de VN-klimaattop volgende week in New York, vatte een ploeg van het VRT-nieuws het onderzoek in een mooie, informatieve reportage.

4DEMON-project bundelt data Belgisch deel van de Noordzee over de afgelopen vier decennia

Toegevoegd op: 2018-07-06
Wetenschappers en datamanagers van KBIN, UGent, VLIZ, ILVO en ULiège zijn erin geslaagd om heel wat oude analoge datasets over het Belgische deel van de Noordzee te redden voor verlies (data-archeologie) en deze te combineren met recentere meetresultaten. De bekomen datareeksen overspannen een periode van 40 jaar en brachten interessante inzichten aan het licht. Zo is er de laatste vier decennia een daling waar te nemen van de voedingsstoffen fosfaat en stikstof in de Belgische Noordzee. De zeewatertemperatuur is er gemiddeld met één graad °C gestegen. De data-analisten zien ook een shift in de soortensamenstelling van het fytoplankton – de kleine in het water zwevende organismen die aan fotosynthese doen – gepaard gaand met een hoger risico op oprukkende giftige soorten. Sinds 1985 is het zeewater in de Belgische Noordzee ook merkbaar zuurder geworden. ...

TERRASCOPE.be: Sentinel-satellietgegevens nu vlot beschikbaar voor alle Belgische gebruikers

Toegevoegd op: 2018-06-27
Binnen het Copernicus-programma wil de Europese Commissie op termijn vijf Sentinel-satellieten rond de aarde hebben draaien. Deze volgen wereldwijd diverse milieuparameters op, zo ook van het mariene milieu en kustsystemen. De data zijn nu gemakkelijk te bekijken en gebruiken door iedereen! Omdat het door de grootte van satellietdata vaak zeer onpraktisch is om satellietbeelden te downloaden en te exploreren, is er nu de website terrascope.be. Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) kan in deze virtuele onderzoekomgeving gratis satellietgegevens aanbieden voor Belgische gebruikers. Je kan er werken en experimenteren met de Sentinel-gegevens, zonder dat je ze eerst hoeft te downloaden. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]