VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Aardwetenschappen: Meteorologie en weer

rss

VLIZ-meetboei brengt broeikasgassen mee in kaart

Toegevoegd op: 2018-12-18
Broeikasgassen spelen een belangrijke rol in de klimaatverandering. Wetenschappers brengen de gassen gedetailleerd in kaart om de veranderingen in het klimaat beter te kunnen voorspellen. Dit doen ze via meetstations die verspreid over heel Europa het ICOS-netwerk (Integrated Carbon Observation System) vormen. De VLIZ-boei op de Thorntonbank voor de Belgische kust is sinds kort officieel erkend als ICOS-meetpunt. ...

Blue Accelerator testplatform voor kust Oostende als testlab voor ontwikkelingen in blauwe energie

Toegevoegd op: 2018-05-11
Met de goedkeuring van het Blue Accelerator-project door de Vlaamse regering werd het startschot gegeven aan de uitbouw van een maritiem testplatform in het Belgisch deel van de Noordzee, 500 meter buiten de haven van Oostende. Dit nieuwe innovatie- en ontwikkelingsplatform zal dienen als een ‘living lab’ om testen uit te voeren in het kader van de uitbouw van Blue Energy projecten (offshore windenergie en golf- en getijdenenergie) en de bredere blauwe economie. Voor efficiënt onderzoek naar innovatieve technologische ontwikkelingen is het immers van grote meerwaarde om deze te opschalen en uittesten in real-life zee-omstandigheden. Het Blue Accelerator platform komt tegemoet aan deze noden van wetenschappelijke instellingen en maritieme bedrijven. ...

[Voeg toe]