VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Visserij en aquacultuur: Vis en zeevruchten

rss

Hoe link bevorderen tussen gezondheid van oceaan en menselijke gezondheid in onderzoek en beleid?

Toegevoegd op: 2020-03-31
De gezondheid van de zeeën, oceaan en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar deze link wordt nauwelijks onderzocht of in het beleid betrokken. Dat komt vooral omdat de diverse betrokken sectoren (mariene wetenschap, medische en farmaceutische wereld, kusttoerisme, voedingsindustrie, onderwijs, burgerinitiatieven…) elkaar daarin (nog) niet vinden. Ook de gebruikelijke onderzoek- en projectfinanciering is niet ingesteld op deze transdisciplinaire samenwerkingen. De SOPHIE Strategische Onderzoeksagenda geeft een uitgebreid overzicht van het vereiste onderzoek en capaciteit om de link tussen oceaan en menselijke gezondheid in Europa beter te ontwikkelen. ...

Foto's van roggen gevraagd voor opstellen identificatie-app

Toegevoegd op: 2020-03-09
Voor de ontwikkeling van een app die roggen op een accurate manier kan identificeren op soortniveau is het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) op zoek naar een grote hoeveelheid afbeeldingen van roggensoorten uit de Noordoost-Atlantische Oceaan. Je kan er zelfs een centje mee verdienen! ...

Tropische Atlantische seabobgarnalen duurzaam bevist?

Toegevoegd op: 2020-01-15
Op vrijdag 7 februari verdedigt Thomas Kerkhove zijn doctoraatthesis “Ecological and genetic basis for sustainable fishery for the Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri in the Guianan Ecoregion, South America”. Zijn onderzoek werd uitgevoerd vanuit Suriname, onder de begeleiding van UGent, KULeuven en ILVO, met de financiële ondersteuning van VLIR-UOS. Het beantwoordt enkele cruciale vragen over de populatiestructuur en de ecologie van deze soort, die bijdragen aan de ecosysteembenadering van de duurzame garnaalvisserij in de gehele regio.

Infografieken status door Belgen benutte visbestanden aangevuld met data 2019

Toegevoegd op: 2019-12-13
Aan de vooravond van de Europese visserijraad op 16-17 december 2019 in Brussel – waar men de visserijmogelijkheden voor 2020 op politiek niveau bespreekt – publiceren ILVO en VLIZ naar jaarlijkse gewoonte de samenvattende infografieken over alle 58 soorten door de Belgen bevist. De reeks bevat nu de wetenschappelijk vastgestelde status van de visstocks van 2019, samen met de werkelijk opgeviste hoeveelheden 2018, en de daarop gebaseerde quota (TAC) voor 2019. ...

Europese culinaire competitie met duurzame vis: nu voor jonge chefs en zaalpersoneel

Toegevoegd op: 2019-11-30
In de nieuwste 2020-editie van de culinaire competitie Olivier Roellinger wordt opgeroepen te werken met duurzame vis en daarover gemotiveerde uitleg te doen naar klanten toe. Deze wedstrijd staat open voor jonge chefs en studenten van hotelscholen die persoonlijk willen bijdragen aan gezonde visstocks en de bescherming van zeeën en oceaan. Nieuw dit jaar is de aparte wedstrijd voor zaalpersoneel in opleiding. Meedingen kan nog tot 8 januari. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is partner in deze wedstrijd en hoopt heel wat kandidaturen uit België en Nederland te kunnen verwelkomen! ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]