VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Visserij en aquacultuur: Aquacultuur

rss

Multiple commercieel gebruik van de ruimte in zee - UNITED-webinar

Toegevoegd op: 2020-05-29
Het pas opgestarte Horizon 2020-project UNITED zoekt uit op welke manier de schaarse ruimte op zee door meerdere gebruikers kan worden benut. Voor vijf bestaande demonstratiepilots in drie Europese zeeën worden de technische, regelgevende, economische, sociale en milieueisen en -effecten onderzocht als meerdere commerciële activiteiten er willen samen ontwikkelen. Tijdens een interactieve webinar op 3 juni (12:00-14:00) maak je kennis met het project en de pilotlocaties. ...

Welzijn bij vissen: een issue binnen de visserij, viskweek en onderzoekswereld?

Toegevoegd op: 2019-10-29
Op 29 november 2019 organiseren ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedselonderzoek) en VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) in Oostende een mini-symposium rond pijn en welzijn bij vissen; en hoe daarmee om te gaan in onderzoek, visserij en aquacultuur. Elf (inter)nationale sprekers snijden diverse onderwerpen aan: Hoe ver staat de wetenschap in het meten van pijn bij vissen? Hoe ver is deze ethische kwestie al een issue binnen de visserij, viskweek en onderzoekswereld? Wat zijn de uitdagingen en mogelijke oplossingen om vissen optimaal te verwerken, te vervoeren en te houden? Hoe zit het met wetgeving en goede praktijken?

SeaBioComp ontwikkelt nieuwe zeevriendelijke composieten voor maritieme industrie

Toegevoegd op: 2019-10-21
SeaBioComp is een nieuw Europees samenwerkingsproject dat eerder deze zomer is gestart. Doel is om nieuwe biobased thermoplastische composietmaterialen te ontwikkelen en te produceren. Op termijn zouden deze de nu veel in de maritieme industrie gebruikte vezelversterkte composieten – gemaakt op basis van aardolie - kunnen vervangen. Het project zal ook analytische protocollen opstellen om de robuustheid van deze nieuwe materialen te testen op lange termijn, en meetmethodes vastleggen om de verminderde ecologische impact op het mariene milieu te evalueren. ...

AQUA-LIT North Sea Learning Lab: hoe zwerfvuil door aquacultuur vermijden

Toegevoegd op: 2019-10-18
Wil je graag meedenken over hoe de aquacultuursector in de Noordzee-regio kan vermijden dat er zwerfvuil in zee terecht komt? Neem dan deel aan de interactieve workshop op dinsdag 26 november in de gebouwen van het VLIZ in Oostende (09:00-14:00). Naast aquacultuurproducenten, verwelkomen we ook graag mensen die zich richten op afvalbeheer, milieubescherming, bedrijfs- en productontwikkeling. ...

Aquacultuur als bron van zwerfvuil in zee vermijden – AQUA-LIT rapporten en workshop

Toegevoegd op: 2019-09-30
Het project AQUA-LIT wil oplossingen bieden aan de Europese aquacultuursector om zijn bijdrage aan het mariene zwerfvuil te reduceren. Het project ging begin dit jaar van start en nu al zijn de eerste twee overzichtsrapporten klaar. Het ene rapport geeft een inkijk in de huidige aquacultuurpraktijken in drie Europese zeeën, de soorten zwerfvuil ze produceren, en hoeveel ervan op stranden en in zee terug te vinden is. Het tweede rapport geeft dan weer een samenvatting van de bestaande regionale, nationale, Europese en mondiale aanpak en beleidsmaatregelen ter bestrijding van marien zwerfvuil door de aquacultuur. Deze info vormt voer voor discussie voor regionale workshops waarop gebrainstormd wordt naar het vinden van oplossingen. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]