VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Visserij en aquacultuur: Aquacultuur

rss

Op de hoogte blijven van het AQUA-LIT project via de digitale nieuwsbrief

Toegevoegd op: 2019-04-29
Het Europese project AQUA-LIT wil het zwerfvuil in zee, veroorzaakt door de aquacultuursector, voorkomen. Bij kweekactiviteiten in zee of de kustzone bestaat immers het risico dat onderdelen van installaties loskomen of dat tijdens operaties materialen als zwerfvuil in het mariene milieu terecht komen. AQUA-LIT streeft naar een set van duurzaamheidstips om het aandeel in het marien zwerfvuil vanuit de aquacultuursector terug te dringen. Wil je op de hoogte blijven van het project? Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van dit project kan via de projectwebsite aqua-lit.eu.

Hoe kunnen we de kweek van larven van de Noordzeetong verduurzamen?

Toegevoegd op: 2019-04-24
Op dinsdag 14 mei 2019 (17u) verdedigt Evelien De Swaef haar proefschrift met de titel 'Towards Sustainable Dover Sole(Solea solea) larviculture. Contributing to the exploration of factors influencing its success.' De algemene doelstelling van dit proefschrift is het verduurzamen van de larvicultuur van Noordzeetong door het ontwikkelen van verschillende innovatieve onderzoeksinstrumenten. De promotoren van dit werk zijn Prof. dr. Annemie Decostere en Prof. dr. Wim Van Den Broeck van de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. De verdediging vindt plaats op de faculteit Diergeneeskunde (Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten).

De Blauwe Cluster lanceert tweede call voor innovatieprojecten in de blauwe economie

Toegevoegd op: 2019-03-29
De Blauwe Cluster – een samenwerkingsverband van verschillende Belgische bedrijven – werd in 2018 door de Vlaamse overheid erkend als speerpuntcluster. Drie maal per jaar lanceert deze vzw een call voor innovatieprojecten in de blauwe economie. De tweede call staat open tot 17 mei 2019. ...

Mee bijdragen aan transnationale Knowledge Hub rond voedsel- en voedingszekerheid?

Toegevoegd op: 2019-03-01
De Joint Programming Initiatives ‘JPI Healthy Diet, Healthy Life’, ‘JPI Healthy and Productive Seas and Oceans’ en ‘JPI Agriculture, Food Security and Climate Change’ bundelen hun krachten om een nieuwe, sector-overschrijdende ‘Knowledge Hub’ op te starten rond de thematiek van ‘Food and Nutrition Security’. Zin om als onderzoeker of stakeholders bij te dragen aan dit transnationale netwerk voor kennisuitwisseling rond dit multidisciplinaire thema? ...

AQUA-LIT: samen met de aquacultuursector zwerfvuil in zee voorkomen

Toegevoegd op: 2019-02-22
De aquacultuursector groeit wereldwijd razendsnel, tot wel 8% per jaar. Wanneer kweekactiviteiten zich afspelen in zee of de kustzone bestaat het risico dat onderdelen van de installaties loskomen of dat tijdens operaties materialen als zwerfvuil in het mariene milieu terecht komen. Geheel in lijn met de Europese doelstelling om plastic in zee drastisch terug te dringen, wil het in januari 2019 in Budapest afgetrapte AQUA-LIT-project streven naar een set van duurzaamheidstips om het aandeel in het marien zwerfvuil vanuit de aquacultuursector terug te dringen. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]