2de High Seas International Conference: rol private sector in duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit op volle zee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Visserij en aquacultuur: Visserij

2de High Seas International Conference: rol private sector in duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit op volle zee

Toegevoegd op 2019-10-17
Op 18 en 19 november 2019 organiseert Nausicaá in Boulogne-sur-Mer een high-level workshop rond de rol die de privésector heeft bij het duurzame gebruik van mariene biodiversiteit op volle zee, dus in gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen (BBNJ). Deze discussie moet de VN-onderhandelingen rond een nieuwe uitvoeringsovereenkomst van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties (UNCLOS) voeden.
Veel privébedrijven zijn nu al actief op de volle zee en dankzij de technische vooruitgang wordt voorzien dat dit in de toekomst enkel zal toenemen. Nu al werkt de particuliere sector samen met andere belanghebbenden op volle zee (o.a. door bij te dragen aan wetenschappelijk zeeonderzoek, en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden te ondersteunen) en is ze zelf stakeholder binnen internationale organisaties, zoals de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) en de verschillende regionale organisaties voor visserijbeheer (RFMO's). De ervaring die privébedrijven hebben in oceaangebieden die wél onder nationale jurisdictie vallen, kan van belang zijn voor sommige hoofdstukken van de toekomstige overeenkomst (bijvoorbeeld rond milieueffectrapportage).
Naarmate de onderhandelaars van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van de VN dieper ingaan op de details van het toekomstige BBNJ-verdrag, wordt het duidelijk dat de particuliere sector een sleutelrol zal spelen in het toekomstige beheer van de open oceaangebieden en het duurzame gebruik van zijn biologische diversiteit. Toch is de private sector nog niet goed vertegenwoordigd bij de IGC. De high-level conferentie wil hen hiermee een stem geven.
Initiatief met de ondersteuning van de Franse overheid en Nausicáa. En met bijdragen van de World Ocean Council, de Cluster Maritime Français, Global Ocean Forum en World Ocean Network. Simultaanvertaling wordt voorzien. Gratis deelname, maar registratie verplicht.

Link: www.eurocean.org/np4/1263.html[Overzicht] [Login]