VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Visserij en aquacultuur: Visserij

rss

SeaBioComp ontwikkelt nieuwe zeevriendelijke composieten voor maritieme industrie

Toegevoegd op: 2019-10-21
SeaBioComp is een nieuw Europees samenwerkingsproject dat eerder deze zomer is gestart. Doel is om nieuwe biobased thermoplastische composietmaterialen te ontwikkelen en te produceren. Op termijn zouden deze de nu veel in de maritieme industrie gebruikte vezelversterkte composieten – gemaakt op basis van aardolie - kunnen vervangen. Het project zal ook analytische protocollen opstellen om de robuustheid van deze nieuwe materialen te testen op lange termijn, en meetmethodes vastleggen om de verminderde ecologische impact op het mariene milieu te evalueren. ...

2de High Seas International Conference: rol private sector in duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit op volle zee

Toegevoegd op: 2019-10-17
Op 18 en 19 november 2019 organiseert Nausicaá in Boulogne-sur-Mer een high-level workshop rond de rol die de privésector heeft bij het duurzame gebruik van mariene biodiversiteit op volle zee, dus in gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen (BBNJ). Deze discussie moet de VN-onderhandelingen rond een nieuwe uitvoeringsovereenkomst van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties (UNCLOS) voeden. ...

Mini-symposium: Welzijn bij vissen

Toegevoegd op: 2019-09-30
Hoe ervaren vissen pijn? Wat zijn de actuele onderzoeksbevindingen rond pijnperceptie en stress? Hoe kan men natuurlijk visgedrag meten? Is er een wetenschappelijke basis om vis optimaal te verwerken, te vervoeren en te houden? In hoeverre zijn de algemene inzichten in dierenwelzijn van toepassing op vissen? Wat zien we in aquacultuur, wildvangstvisserij en onderzoeksstaalnames als uitdagingen en mogelijke oplossingen? Hoe zit het met wetgeving en experimenten om de huidige praktijken te verbeteren? Tijdens dit eendaagse symposium, gezamenlijk georganiseerd door ILVO (Iinstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) en VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), zal het internationale kennislandschap worden verkend om prioriteiten te geven aan toekomstige acties. Op 29 november 2019 in Oostende, België.

2019-update infografieken over de status van door Belgen benutte visbestanden

Toegevoegd op: 2019-05-09
Waar gaan Belgische vissers welke soorten vangen? En hoe staan de visstocks er op die plaatsen voor? De reeks samenvattende infografieken – eind 2018 voor het eerst gepubliceerd door ILVO en VLIZ – werd nu sterk uitgebreid en kreeg een update op basis van de vangstgegevens voor 2018 en quota voor 2019. ...

De Blauwe Cluster lanceert tweede call voor innovatieprojecten in de blauwe economie

Toegevoegd op: 2019-03-29
De Blauwe Cluster – een samenwerkingsverband van verschillende Belgische bedrijven – werd in 2018 door de Vlaamse overheid erkend als speerpuntcluster. Drie maal per jaar lanceert deze vzw een call voor innovatieprojecten in de blauwe economie. De tweede call staat open tot 17 mei 2019. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]