VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Technologie en energie: Observaties

rss

Oceaan-klimaat-nexus: belang van onderzoek naar rol oceaan in klimaatvraagstuk

Toegevoegd op: 2020-05-19
In navolging van de klimaattop in december 2019 in Madrid – de zogenaamde ‘Blue COP’ – stelde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een beleidsinformerende nota op waarin het belang van de oceaan, haar biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het klimaatvraagstuk worden geschetst. Het rapport geeft tevens een overzicht van de relevante wetenschappelijke expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap, en onderstreept de nood van een verdere uitbouw van mariene observatie- en onderzoeksinfrastructuur. ...

Hoe kunnen Big Data de mariene onderzoekswereld vooruithelpen?

Toegevoegd op: 2020-04-30
Sinds de mariene wetenschappen het digitale tijdperk zijn ingestapt, neemt de omvang en de schaal van oceaanobservaties sterk toe. Geautomatiseerde bemonsteringen en ‘slimme sensoren’ leiden tot een continue datastroom. Een werkgroep van de European Marine Board (EMB) lanceerde haar eindrapport over hoe met deze Big Data om te gaan als Future Science Brief # 6: “Big Data in Marine Science”. Het document geeft een overzicht van de huidige status, de uitdagingen en oplossingen aan de hand van enkele maatschappelijk relevante casestudies uit de mariene onderzoekswereld. ...

DNA-paspoorten van bodemdieren vergemakkelijken opvolging gezondheid Noordzee - VIDEO

Toegevoegd op: 2020-03-19
Bodemdieren in de Noordzee monitoren vergt heel wat tijdrovende identificaties. Met DNA-barcodes gaat het veel accurater en efficiënter! In de video van het project GEANS - Genetic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea region - zie je hoe de 9 Europese partners DNA-paspoorten opstellen van Noordzeesoorten die bekend staan als gevoelige verklikkers voor veranderingen in zee en verstoring door menselijke activiteiten.

Foto's van roggen gevraagd voor opstellen identificatie-app

Toegevoegd op: 2020-03-09
Voor de ontwikkeling van een app die roggen op een accurate manier kan identificeren op soortniveau is het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) op zoek naar een grote hoeveelheid afbeeldingen van roggensoorten uit de Noordoost-Atlantische Oceaan. Je kan er zelfs een centje mee verdienen! ...

VLIZ ontwikkelt robot om satellietmetingen te valideren

Toegevoegd op: 2020-01-27
Wetenschappers gebruiken data van satellieten in de ruimte om beter inzicht te krijgen in de algenbloei en sedimenttransport in kustwateren. Af en toe is het nodig om de juistheid van deze gegevens af te toetsten aan metingen gemaakt ter plekke – ter hoogte van het zeeoppervlak – en zo nodig te corrigeren. Traditioneel varen wetenschappers daarvoor uit met een schip en meten ze de actuele situatie. Binnen het project Hypermaq ging het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op zoek naar een geautomatiseerde manier van werken, en ontwikkelde hiervoor het robotsysteem PANTHYR. Dat kan volledig autonoom meer data verzamelen op zee dan voorheen ooit mogelijk was. Een vervolgproject wil nu wereldwijd een netwerk van deze robots uitrollen. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]