VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Geavanceerde technologie moet leefgebied van belangrijke vissoorten verbeteren

Toegevoegd op: 2021-03-12
Elke soort stelt eisen aan zijn omgeving, zo ook bewoners van onze Noordzee. Onderzoekers brengen de ideale omgevingscondities waaronder een aantal soorten - zoals zeebaars, koolvis en blauwvintonijn - gedijen in kaart, om de impact van menselijke activiteiten zoals visserij en aquacultuur op deze organismen na te gaan. Hiervoor doen de onderzoekers nu beroep op een innovatieve zendertechnologie en onderwaterbeelden en dit binnen de internationale context van het FISH INTEL-project. ...

Brochure toont innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

Toegevoegd op: 2021-03-02
2021 is het startjaar van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (UNDOSS: 2021-2030). Ter gelegenheid hiervan lanceren het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de brochure 'Gearing up our blue knowledge - Tackling ocean challenges in the UN Decade of Ocean Science' die de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap demonstreert en documenteert hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

LifeWatch Vlaanderen klaar voor doorstart naar hoger niveau

Toegevoegd op: 2021-02-10
Wist je dat Vlaanderen tijdens de afgelopen jaren een unieke set van biodiversiteitsdatasystemen en observatie-infrastructuur kon uitbouwen? En dat deze diensten dagelijks door honderden tot duizenden gebruikers wereldwijd wordt geraadpleegd? Deze verwezenlijking was mogelijk door het jarenlange (2012-2020) engagement van de Vlaamse overheid aan de Europese LifeWatch ESFRI-infrastructuur – een ambitieus project ter ondersteuning van het Europees biodiversiteits- en ecosysteemonderzoek. Het Vlaamse LifeWatch Consortium krijgt nu extra financiering om deze infrastructuur naar een hoger niveau te tillen. ...

Bouw InnovOcean Campus zit mooi op schema

Toegevoegd op: 2021-01-26
Amper 7 maanden na de eerstesteenlegging van de nieuwe InnovOcean Campus op de Oostendse Oosteroever, is de ruwbouw van het zes verdiepen tellende gebouw een feit. De directies van ILVO en VLIZ bezochten de werf in aanwezigheid van de aannemer, en kregen te horen dat de werken mooi op schema zitten om het gebouw te betrekken in het najaar van 2022. ...

MISSION ATLANTIC beoogt eerste integrale ecosysteem-beoordeling voor Atlantische Oceaan

Toegevoegd op: 2021-01-18
Oceaanexperten uit Europa, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada en de VS bundelen de krachten om zowel actuele als toekomstige risico's van klimaatverandering, rampen en menselijke impact op de gehele Atlantische ecosystemen in kaart te brengen en te beoordelen. ...

Nieuw rapport recreatieve zeevisserij wijst op sterke terugval kabeljauw in Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2020-12-18
De nieuwste rapportage van het nationaal monitoringsprogramma over de Belgische recreatieve zeevisserij toont voor 2019 hogere zeebaarsvangsten aan, maar maakt tevens gewag van een sterke achteruitgang in de kabeljauwvangsten in de zuidelijke Noordzee. ...

Kunstmatige riffen houden mariene ecosystemen mee in de gaten

Toegevoegd op: 2020-12-17
Onderzoekers hebben meer dan 130 kunstriffen – Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) – uitgezet op de zeebodem in alle Europese regionale zeeën. Zo krijgen ze inzicht in de langetermijnveranderingen van harde substraten in kusthabitats en worden ze vroegtijdig gewaarschuwd over de komst van niet-inheemse soorten, de impact van klimaatverandering of menselijke activiteiten. ...

Global Ocean Science Report 2020 rapporteert over globale mariene onderzoekscapaciteit

Toegevoegd op: 2020-12-15
Het tweede Global Ocean Science Report 2020 (GOSR2020) biedt een geactualiseerd globaal overzicht van hoe, waar en door wie aan oceaanwetenschap wordt gedaan. De cijfers bieden inzicht in hoe nieuwe kansen voor onderzoek en innovatie te benutten. VLIZ-directeur Jan Mees was persoonlijk mede-hoofdredacteur van het Report dat op 14 december 2020 door UNESCO werd gelanceerd. ...

Burgerwetenschap aan de Noordzee onder de loep

Toegevoegd op: 2020-12-09
Het aantal projecten met inzet van burgerwetenschappers in het Noordzeegebied neemt de laatste jaren fors toe. Niet minder dan 127 mariene burgerwetenschap initiatieven hadden de Noordzee als studiegebied. Bijna de helft focust op het bestuderen en opvolgen van een of meerdere plant- of diersoorten. Maar ook heel wat projecten zoomen in op marien zwerfvuil. Dat toont de eerste inventaris en analyse van alle zeegebonden burgerwetenschapsinitiatieven in de Noordzee. ...

Nieuwste trends in het Vlaams/Belgisch mariene onderzoekslandschap

Toegevoegd op: 2020-11-27
Ieder jaar rond deze tijd rapporteert het VLIZ over de status van het marien onderzoek in Vlaanderen en België. Hoe divers is de mariene onderzoekscapaciteit anno 2020? Hoe groot is hun wetenschappelijke output? En hoe doet ons zeeonderzoek het in vergelijking met onze buurlanden? De beleidsinformerende nota – opgesteld binnen het kader van het Compendium voor Kust en Zee – gaat ook dieper in op de internationale samenwerkingsverbanden, de brede geografische focus van het mariene onderzoek en het gebruik van onderzoeksschepen wereldwijd. ...

Ga virtueel aan boord van de RV Simon Stevin

Toegevoegd op: 2020-11-27
Droomde je er altijd al van om mee te varen met een onderzoeksschip? Vanaf nu kan dat gewoon thuis vanuit je luie zetel. Het VLIZ en DAB VLOOT ontwikkelden een 360° virtual tour op het onderzoeksschip Simon Stevin. Samen met wetenschappers en de bemanning ontdek je het schip van binnen en van buiten. ...

Een briljant onderzoeksidee? Maak aanspraak op een BMRI-beurs!

Toegevoegd op: 2020-11-27
VLIZ-filantropie stelt vijf beurzen open t.w.v. 5.000 euro voor jonge, origineel denkende mariene onderzoekers. PhD-studenten en junior postdocs in Vlaanderen, maar ook PhD-studenten uit het Zuiden, die out-of-the box durven te denken, komen in aanmerking voor deze onderzoeksfinanciering. Deadline voor het indienen van voorstellen: 29 januari 2021. ...

Educatieve website PlaneetZee nieuw leven ingeblazen

Toegevoegd op: 2020-11-18
Ken je PlaneetZee al? Deze website is een hulpmiddel voor leerkrachten die de oceaan in hun lessen willen integreren om jongeren meer oceaangeletterd te maken. Nieuw is dat de makers nu vooral inzetten op experimenten en praktische oefeningen, waarmee leerlingen de theorie kunnen verwerken. De nieuwste lesmodule, oceaancirculatie, valt binnen het thema ‘klimaat en de oceaan’. Spektakel verzekerd! ...

Educatieve animatievideo's tonen belang en rol van algen

Toegevoegd op: 2020-11-03
Algen zijn best merkwaardig. Ze zijn noch plant, noch dier, noch schimmel en je vindt ze overal ter wereld. Ze zijn uitermate belangrijk omdat ze onder andere veel van de zuurstof op aarde maken, hét voedselbestandddeel van de oceaan vormen, energie leveren, en onze ecosystemen in evenwicht brengen. Maar er zijn ook een aantal nadelen, bijvoorbeeld de recente opmars van schadelijke algenbloeien. Meer dan redenen genoeg om macro- en micoalgen onder de loupe te nemen. ...

Digitale VLIZ Marine Science Day 2021 - oproep voor abstracts

Toegevoegd op: 2020-10-30
Op 3 maart 2021 komt de VLIZ Marine Science Day 2021 met een pittig en beknopt digitaal programma. Stuur ons je abstract voor een online presentatie of digitale poster(video)presentie vóór 16 december. ...

Oproep voor Onafhankelijke Bestuurders voor het Bestuursorgaan van het VLIZ

Toegevoegd op: 2020-10-30
De vier onafhankelijke bestuurders in het Bestuursorgaan van vzw VLIZ tekenen mee aan de strategie van onze organisatie, dragen bij tot de versterking van mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. ...

Europese culinaire wedstrijd rond duurzame vis voor jonge horeca professionals

Toegevoegd op: 2020-10-29
De 10de editie van de culinaire competitie Olivier Roellinger daagt chefs en zaalpersoneel uit om te kiezen voor duurzame vis en hun klanten hierover correct te informeren. De wedstrijd staat open voor jonge chefs, studenten hotelschool, en zaalpersoneel in opleiding die willen bijdragen aan gezonde visstocks en het behoud van de oceaan. Meedingen kan nog tot 10 januari 2021. Het VLIZ is partner in de wedstrijd en hoopt heel wat kandidaturen uit België en Nederland te kunnen verwelkomen! ...

In de maak: data cloud toepassing met Belgische mariene data voor de blauwe economie

Toegevoegd op: 2020-10-21
Het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Vlaams Supercomputing Center (VSC) vroegen de Vlaamse maritieme bedrijven naar hun noden voor datatoepassingen, en hoe supercomputing hiervoor een oplossing kan zijn. Ter illustratie ontwierp LifeWatch Belgium op de performante infrastructuur van het VSC alvast een piloot data cloud voor het snel en efficiënt beschikbaar maken van Belgische mariene (biodiversiteits)data aan maritieme bedrijven. ...

UNESCO, haar band met Vlaanderen, VLIZ en de zee

Toegevoegd op: 2020-10-21
Nieuwe website toont wat Unesco met Vlaanderen (en VLIZ) verbindt. Zo ook de vele initiatieven rond oceaan, zee en kust. ...

National Geographic legt de Noordzee droog

Toegevoegd op: 2020-10-15
In 1940 viel het Britse schip HMS Wakeful ten prooi aan de Duitsers tijdens WOII. Op 25 km van de kust van Oostende werd het schip getorpedeerd en zonk met man en muis naar de bodem van de Noordzee. Het 3de seizoen van de serie ‘Drain the Oceans’ van National Geographic wijdt een hele episode aan ‘The Battle of Britain’. Marien archeoloog en wetenschappelijk duiker Sven Van Haelst (VLIZ), legt samen met het team van National Geographic de Noordzee droog en ontdekt hoe de HMS Wakeful ten onder ging. ...

[Voeg toe]