VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

VLIZ breidt onderzoekscapaciteit uit in nieuwe 'Ocean Innovation Space'

Toegevoegd op: 2020-10-07
Onder de naam ‘Ocean Innovation Space’ gaf het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op 2 oktober 2020 het startschot voor de uitbreiding van zijn Marien Station Oostende. Met het nieuwe gebouw zal het VLIZ zijn onderzoekscapaciteit kunnen vergroten en tegemoetkomen aan de doorgedreven en snelle groei van het instituut. ...

VLIZ verstevigt samenwerking met Ecuador rond mariene wetenschappen

Toegevoegd op: 2020-10-06
De bestaande Vlaams-Ecuadoriaanse samenwerking werd op 6 oktober laatstleden formeel bevestigd in een memorandum dat de samenwerking in mariene onderzoek en de uitwisseling van data, informatie en expertise tussen beide landen moet bevorderen. ...

Vaarwel VLIZINE, welkom Testerep magazine

Toegevoegd op: 2020-09-21
Testerep magazine brengt je info over marien onderzoek en beleid, maar schenkt ook extra aandacht aan innovatie, data en observatie. Visueel sterk en gebruiksvriendelijk, en mét enkele stukken met meer diepgang wil testerep-magazine.be er zijn voor zowel wetenschapper, bedrijfsleider, journalist, geïnteresseerde burger, leerkracht én beleidsvoerder. Testerep magazine: ‘t moet er op zijn! (testerep in het West-Vlaams) ...

VLIZ-prijzen Mariene Wetenschappen: oproep 2020

Toegevoegd op: 2020-07-06
Rondde je recent een bachelor of master thesis af over een marien onderzoeksonderwerp? Of ben je actief als mariene onderzoeker en verblijf je in een land grenzend aan de Noordzee? Stel je dan kandidaat voor een van de 3 wetenschappelijke prijzen: de VLIZ Professionele Bachelor Thesis Award 2020, de VLIZ Master Thesis Award 2020 en de VLIZ North Sea Award 2020. Met deze prijzen wil het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) het werk van verdienstelijke mariene onderzoekers bekronen, hen aanmoedigen om dit ook in de toekomst te blijven doen, en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen bevorderen. Nog tot 13 december kunnen kandidaten zich inschrijven voor de 2020-oproep. De prijsuitreiking zal doorgaan op de VLIZ Marine Science Day 2021 op woensdag 3 maart 2021 in Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. ...

Duurzame interactie tussen de blauwe economie en ecosysteemdiensten in Belgisch Noordzee

Toegevoegd op: 2020-07-06
Met de financiering van het SUMES-project ondersteunt Vlaanderen de ontwikkeling van een model om de menselijke impact op het mariene ecosysteem te evalueren. Dit model kan omgekeerd ook inschatten wat de capaciteit is van het ecosysteem om goederen en diensten te leveren aan de blauwe economie. Met deze inzichten kan men de economische activiteiten op zee duurzamer gaan ontwikkelen en een kader uitwerken om het besluitvormingsproces te ondersteunen. Een consortium bestaande uit onderzoekers van de UGent, UAntwerpen en VLIZ gaat vanaf september 2020 aan de slag om het model op te stellen, en dat in nauwe samenwerking met bedrijven en overheidsinstellingen. ...

Bouw InnovOcean Campus in Oostende officieel van start

Toegevoegd op: 2020-07-02
Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft op 30 juni de eerste symbolische steen gelegd van de nieuwe InnovOcean Campus. Dit state-of-the-art en energiezuinige gebouw wordt vanaf eind 2022 de nieuwe huisvesting voor het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en haar (inter)nationale partners, waar we zullen co-housen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De gloednieuwe gebouw op Oosteroever in Oostende moet het marien onderzoek een boost geven. Met de bouw van de campus gaat een investering van 20 miljoen euro gepaard. ...

Groen licht voor PLUXIN-project: plasticvervuiling in rivieren in kaart brengen en saneren

Toegevoegd op: 2020-06-19
De hoeveelheid plastic in rivieren en de oceaan neemt alsmaar toe. In het kader van het PLUXIN-project bundelen Vlaamse wetenschappers, ondernemers en De Blauwe Cluster de krachten om het plastic dat via havens en rivieren in zee terecht komt met innovatieve en automatische detectiemethoden in kaart te brengen. Einddoel is om oplossingen aan te reiken en in Vlaanderen baanbrekende commerciële initiatieven op te zetten in plastic-sanering van water en sedimenten. ...

Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee

Toegevoegd op: 2020-06-18
Plastic zwerfvuil is een wereldwijd probleem. Eenmaal in het milieu, verbrokkelt het plastic tot kleinere partikels. Ook door gebruik van synthetische kledij en cosmetica, afslijtende verflagen en autobanden e.d.m. komen kleine plasticpartikels vrij. Ze belanden in de lucht, water en bodem. En uiteindelijk ook in zee. De detectie en het kwantificeren van de kleinste fractie plastics – de zogenaamde micro- en nanoplastics – blijft voor onderzoekers een grote uitdaging. Want hoe tel je en meet je deze kleine plasticpartikels als ze overal om je heen zitten en contaminatie navenant is? Het onderzoeksproject ANDROMEDA gaat de uitdaging aan. ...

Klaar voor de zomer met de Zeekrant

Toegevoegd op: 2020-06-12
De zomer van 2020 zal er door de coronapandemie wat anders uitzien dan we gewoon zijn. Maar Corona of niet, de Zeekrant blijft een vaste waarde bij aanvang van het zomerverlof. En dit jaar is dat niet anders. Met de Zeekrant willen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen de kustbewoner en kustbezoeker informeren over actuele zeethema’s. Zoek een rustig plekje, met zicht op zee, en laat je onderdompelen in boeiend zeenieuws. ...

Hoe hard hakt de coronacrisis in op de recreatieve zeevisserij?

Toegevoegd op: 2020-06-10
Een eerste analyse leert dat de corona-gerelateerde lockdown (18 maart t.e.m. 3 mei 2020) de directe uitgaven door de Belgische recreatieve zeevissers deed afnemen met bijna 0,6 miljoen euro. Het gemiddeld algemeen welzijn kende een lichte afname terwijl de (tijdelijke) werkloosheid onder het actief deel van deze gemeenschap toenam van 6 tot 32%. Het verlies in vangstvolume bedroeg bijna 18 ton, met de grootste terugval bij kabeljauw, wijting en schar. ...

Op zoek naar bioactieve verbindingen in organismen uit Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2020-06-02
Het mariene milieu biedt een grote verscheidenheid aan organismen. Allemaal kunnen ze potentieel interessante bioactieve verbindingen bevatten. Onder het motto “wie niet zoekt, niet vindt” ambieert het PROBIO-project om een selectie van mariene organismen uit de Belgische wateren intensief te gaan screenen op mogelijks interessante bioactieve moleculen. Het onderzoeksconsortium wil zo een essentiële kennisbasis leggen voor commerciële toepassingen in verschillende sectoren. ...

VLIZ en corona COVID-19

Toegevoegd op: 2020-06-01
De kantoren van het VLIZ, incl. de bibliotheek en het Marien Station Oostende, zijn momenteel enkel op afspraak open voor bezoekers. Om de maatregelen te respecteren werken veel medewerkers regelmatig van thuis uit, maar ze blijven bereikbaar. ...

Extra VLIZ-onderzoek rond COVID-19

Toegevoegd op: 2020-05-25
Ook het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) ondervindt de gevolgen van de coronapandemie. Maar COVID-19 creëerde ook opportuniteiten. In de voorbije weken stuurde het VLIZ zijn activiteiten bij om te kunnen inzetten op maatschappelijke dienstverlening en nieuw onderzoek in het kader van de huidige crisis. Een gevarieerd pakket aan initiatieven is daarvan het gevolg: ...

Oceaan-klimaat-nexus: belang van onderzoek naar rol oceaan in klimaatvraagstuk

Toegevoegd op: 2020-05-19
In navolging van de klimaattop in december 2019 in Madrid – de zogenaamde ‘Blue COP’ – stelde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een beleidsinformerende nota op waarin het belang van de oceaan, haar biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het klimaatvraagstuk worden geschetst. Het rapport geeft tevens een overzicht van de relevante wetenschappelijke expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap, en onderstreept de nood van een verdere uitbouw van mariene observatie- en onderzoeksinfrastructuur. ...

Wat ‘De Zee als Goed Doel’ in 2019 deed met uw financiële steun

Toegevoegd op: 2020-05-19
‘De Zee als Goed Doel’ – de filantropiewerking van het VLIZ – blikt terug op het werkingsjaar 2019 in het Jaarverslag voor Schenkers. De extra activiteiten, allemaal ter bevordering van meer kennis over en zorg voor de zee, konden we enkel en alleen verwezenlijken met de financiële steun van onze VLIZ-leden en gulle schenkers. Ondersteunt u ons – als particulier of bedrijf – ook verder in 2020? Uw steun maakt een zee van verschil! ...

FACT CHECK: Risico op COVID 19-besmetting via zeewater en strandzand zeer klein

Toegevoegd op: 2020-05-12
De Belgische kust is de grootste toeristische trekpleister van het land. Maar hoe groot is het besmettingsrisico door SARS-CoV-2 wanneer we deze zomer weer naar het strand trekken? In samenwerking met de Universiteit Gent en de Provincie West-Vlaanderen, bundelde het VLIZ de bestaande wetenschappelijke kennis over het coronavirus in de context van de Vlaamse stranden. Het rapport detecteert ook de kennishiaten die op korte termijn zouden moeten kunnen weggewerkt worden. ...

Jaarboek bundelt verwezenlijkingen VLIZ in 2019

Toegevoegd op: 2020-05-08
Het VLIZ-jaarboek 2019 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2019, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking. ...

Onderzoek hoe buitenactiviteiten tijdens de coronacrisis ons mentaal welzijn beïnvloeden

Toegevoegd op: 2020-04-22
De pandemie van het coronavirus heeft een grote invloed op ons leven, vooral wat betreft de toegankelijkheid van de publieke buitenruimtes. In België geldt momenteel een semi-lockdown. We kunnen nog steeds even naar buiten, zolang we de maatregelen opgelegd door de overheid in acht nemen. Maar wat doet dat buitenzijn met ons mentaal welzijn? Bewegen we nu meer of minder dan voorheen? Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven willen in kaart brengen hoe, waar en hoeveel we de buitenruimtes bezoeken, en hoe deze bezoekjes onze gezondheid en emoties beïnvloeden. Doe je mee? ...

Strategische thema’s onderzoeks- en innovatieagenda voor de Baltische en Noordzeeregio (BANOS)

Toegevoegd op: 2020-04-03
Met de opmaak van een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda (BANOS SRIA) willen de 13 landen gelegen rond de Baltische Zee en de Noordzee richting geven aan het toekomstige onderzoeks- en innovatieprogramma dat nieuwe mariene en maritieme kennis moeten genereren in de regio. Intussen werden de drie grote strategische doelstellingen vastgelegd waarop het nieuwe programma zal focussen: (1) gezonde zeeën en kusten, (2) duurzame blauwe economie en (3) menselijk welzijn. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zit bij de opmaak van deze BANOS SRIA mee aan tafel en neemt er – in nauw overleg met de Vlaamse overheid (departement Economie, Wetenschap en Innovatie) – de belangen waar van de Vlaamse mariene en maritieme onderzoeksgemeenschap. ...

Brilliant Marine Research Idea beurzen toegekend

Toegevoegd op: 2020-03-27
Met de Brilliant Marine Research Ideas beurzen wil het VLIZ jonge Vlaamse doctorandi stimuleren om buitengewone ideeën te verkennen en ‘out of the box’ te denken. Dankzij de ledenbijdrages en particuliere donaties kon de VLIZ-filantropiewerking ‘De Zee als Goed Doel’ in 2020 twee beurzen uitreiken ter waarde van 5.000 EUR. Een bijkomende derde beurs werd gesponsord door het maritieme bedrijf DEME, voor onderzoek dat nauw aansluit bij hun werking. ...

[Voeg toe]