VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Op zoek naar bioactieve verbindingen in organismen uit Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2020-06-02
Het mariene milieu biedt een grote verscheidenheid aan organismen. Allemaal kunnen ze potentieel interessante bioactieve verbindingen bevatten. Onder het motto “wie niet zoekt, niet vindt” ambieert het PROBIO-project om een selectie van mariene organismen uit de Belgische wateren intensief te gaan screenen op mogelijks interessante bioactieve moleculen. Het onderzoeksconsortium wil zo een essentiële kennisbasis leggen voor commerciële toepassingen in verschillende sectoren. ...

Extra VLIZ-onderzoek rond COVID-19

Toegevoegd op: 2020-05-25
Ook het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) ondervindt de gevolgen van de coronapandemie. Maar COVID-19 creëerde ook opportuniteiten. In de voorbije weken stuurde het VLIZ zijn activiteiten bij om te kunnen inzetten op maatschappelijke dienstverlening en nieuw onderzoek in het kader van de huidige crisis. Een gevarieerd pakket aan initiatieven is daarvan het gevolg: ...

Oceaan-klimaat-nexus: belang van onderzoek naar rol oceaan in klimaatvraagstuk

Toegevoegd op: 2020-05-19
In navolging van de klimaattop in december 2019 in Madrid – de zogenaamde ‘Blue COP’ – stelde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een beleidsinformerende nota op waarin het belang van de oceaan, haar biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het klimaatvraagstuk worden geschetst. Het rapport geeft tevens een overzicht van de relevante wetenschappelijke expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap, en onderstreept de nood van een verdere uitbouw van mariene observatie- en onderzoeksinfrastructuur. ...

Wat ‘De Zee als Goed Doel’ in 2019 deed met uw financiële steun

Toegevoegd op: 2020-05-19
‘De Zee als Goed Doel’ – de filantropiewerking van het VLIZ – blikt terug op het werkingsjaar 2019 in het Jaarverslag voor Schenkers. De extra activiteiten, allemaal ter bevordering van meer kennis over en zorg voor de zee, konden we enkel en alleen verwezenlijken met de financiële steun van onze VLIZ-leden en gulle schenkers. Ondersteunt u ons – als particulier of bedrijf – ook verder in 2020? Uw steun maakt een zee van verschil! ...

FACT CHECK: Risico op COVID 19-besmetting via zeewater en strandzand zeer klein

Toegevoegd op: 2020-05-12
De Belgische kust is de grootste toeristische trekpleister van het land. Maar hoe groot is het besmettingsrisico door SARS-CoV-2 wanneer we deze zomer weer naar het strand trekken? In samenwerking met de Universiteit Gent en de Provincie West-Vlaanderen, bundelde het VLIZ de bestaande wetenschappelijke kennis over het coronavirus in de context van de Vlaamse stranden. Het rapport detecteert ook de kennishiaten die op korte termijn zouden moeten kunnen weggewerkt worden. ...

Jaarboek bundelt verwezenlijkingen VLIZ in 2019

Toegevoegd op: 2020-05-08
Het VLIZ-jaarboek 2019 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2019, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking. ...

Onderzoek hoe buitenactiviteiten tijdens de coronacrisis ons mentaal welzijn beïnvloeden

Toegevoegd op: 2020-04-22
De pandemie van het coronavirus heeft een grote invloed op ons leven, vooral wat betreft de toegankelijkheid van de publieke buitenruimtes. In België geldt momenteel een semi-lockdown. We kunnen nog steeds even naar buiten, zolang we de maatregelen opgelegd door de overheid in acht nemen. Maar wat doet dat buitenzijn met ons mentaal welzijn? Bewegen we nu meer of minder dan voorheen? Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven willen in kaart brengen hoe, waar en hoeveel we de buitenruimtes bezoeken, en hoe deze bezoekjes onze gezondheid en emoties beïnvloeden. Doe je mee? ...

Corona COVID-19

Toegevoegd op: 2020-04-03
Omwille van de COVID-19 pandemie en conform de richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum, heeft VLIZ verschillende maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun contacten te beschermen, en om de impact op de continuïteit van onze activiteiten en onze samenwerking met partners te beperken. De kantoren van het VLIZ, incl. de bibliotheek en het Marien Station Oostende, zijn momenteel gesloten voor bezoekers. Maar we blijven verder werken - zoveel als mogelijk van thuis uit - en we blijven bereikbaar. ...

Strategische thema’s onderzoeks- en innovatieagenda voor de Baltische en Noordzeeregio (BANOS)

Toegevoegd op: 2020-04-03
Met de opmaak van een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda (BANOS SRIA) willen de 13 landen gelegen rond de Baltische Zee en de Noordzee richting geven aan het toekomstige onderzoeks- en innovatieprogramma dat nieuwe mariene en maritieme kennis moeten genereren in de regio. Intussen werden de drie grote strategische doelstellingen vastgelegd waarop het nieuwe programma zal focussen: (1) gezonde zeeën en kusten, (2) duurzame blauwe economie en (3) menselijk welzijn. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zit bij de opmaak van deze BANOS SRIA mee aan tafel en neemt er – in nauw overleg met de Vlaamse overheid (departement Economie, Wetenschap en Innovatie) – de belangen waar van de Vlaamse mariene en maritieme onderzoeksgemeenschap. ...

Brilliant Marine Research Idea beurzen toegekend

Toegevoegd op: 2020-03-27
Met de Brilliant Marine Research Ideas beurzen wil het VLIZ jonge Vlaamse doctorandi stimuleren om buitengewone ideeën te verkennen en ‘out of the box’ te denken. Dankzij de ledenbijdrages en particuliere donaties kon de VLIZ-filantropiewerking ‘De Zee als Goed Doel’ in 2020 twee beurzen uitreiken ter waarde van 5.000 EUR. Een bijkomende derde beurs werd gesponsord door het maritieme bedrijf DEME, voor onderzoek dat nauw aansluit bij hun werking. ...

Update overzicht wetenschappelijke kennis over marien zwerfvuil en microplastics in België

Toegevoegd op: 2020-03-26
De nationale werkgroep marien zwerfvuil, gecoördineerd door de dienst Marien Milieu (FOD Leefmilieu), vraagt het VLIZ om jaarlijks een update te maken van de beschikbare wetenschappelijke informatie over marien zwerfvuil en microplastics in België. Deze update is nu voor 2020 gepubliceerd als de VLIZ Beleidsinformerende Nota 2020_001. De nota is vrij downloadbaar via de link hieronder. Enkele interessante weetjes: ...

Laureaten VLIZ Awards 2019 bekend

Toegevoegd op: 2020-03-20
Elk jaar reikt het VLIZ op de VLIZ Marine Science Day meerdere prijzen uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen aan te moedigen. Helaas kon dit jaar de 20ste VMSD op 18 maart 2020 niet doorgaan door de maatregelen om het Corona-virus in te dijken. In dit nieuwsbericht zetten we daarom alle laureaten van de VLIZ Awards 2019 even op een rijtje. Alle winnaars wensen we bij deze een dikke proficiat. We hopen dat deze prijs een zetje is om hun degelijk marien onderzoek te blijven verderzetten!

De tien meest opmerkelijke nieuwe mariene soorten van 2019

Toegevoegd op: 2020-03-19
Vandaag 19 maart is het World Taxonomist Appreciation Day en zetten we alle taxonomen in de bloemetjes: zij die dagdagelijks bezig zijn om soorten te ontdekken en beschrijven. Ook in zee leven nog veel voor de mens ongekende wezens! Elk jaar houdt het World Register of Marine Species (WoRMS) een verkiezing onder de 500 bijdragende experts naar hun favoriete nieuw ontdekte soort. Lees het verhaal achter elk van deze 10 nieuwe ontdekkingen en naamgeving! ...

Coastbusters 2.0: Kusterosie tegenwerken met slim aangelegde mosselbanken

Toegevoegd op: 2020-03-16
Het wetenschappelijk project Coastbusters krijgt een vervolgfinanciering om verder uit te zoeken hoe slim aangelegde mosselbanken kunnen helpen om kusterosie tegen te gaan en de kracht van inbeukende golven af te zwakken. De aanleg van biogene riffen als waterbouwkundige techniek in de kustverdediging is als concept zeer innovatief. Volgens de projectpartners is het een interessante piste om verder te onderzoeken en kan het op termijn worden toegevoegd aan het arsenaal van duurzame technieken ter bescherming van onze kust bij wijzigende klimaatomstandigheden. Binnen dit project zal het VLIZ zijn mariene robotica en ‘smart moorings’ inzetten om de grootschalige evolutie en kleinschalige dynamiek van de mosselriffen te monitoren. ...

Hoorspel en wedstrijd Operatie Noordzee brengt wereldoorlog II naar lagere schoolklassen

Toegevoegd op: 2020-03-13
Naar aanleiding van de expositie ‘Operatie Noordzee 1944-’45’ in Seafront Zeebrugge werd een uniek hoorspel gelanceerd over de bevrijding van Belgische kust en Scheldemonding. Zo kan het onderwerp op een toegankelijke manier gebracht worden in klassen van de basisschool. Alle deelnemende lagere scholen in België kunnen tot 3 april deelnemen aan de ermee verbonden scholenwedstrijd en maken kans op een belevingsdag op 28 mei 2020, inclusief een tocht op een echt marineschip. ...

Draai deze zomer een maand lang mee als jobstudent op het VLIZ

Toegevoegd op: 2020-01-28
VLIZ rekruteert meerdere jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus of september 2020. Geïnteresseerde studenten kunnen tot en met 30 april 2020 hun kandidatuur indienen via het online invulformulier. In de eerste helft van mei worden de vakantiejobs toegekend. ...

VLIZ ontwikkelt robot om satellietmetingen te valideren

Toegevoegd op: 2020-01-27
Wetenschappers gebruiken data van satellieten in de ruimte om beter inzicht te krijgen in de algenbloei en sedimenttransport in kustwateren. Af en toe is het nodig om de juistheid van deze gegevens af te toetsten aan metingen gemaakt ter plekke – ter hoogte van het zeeoppervlak – en zo nodig te corrigeren. Traditioneel varen wetenschappers daarvoor uit met een schip en meten ze de actuele situatie. Binnen het project Hypermaq ging het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op zoek naar een geautomatiseerde manier van werken, en ontwikkelde hiervoor het robotsysteem PANTHYR. Dat kan volledig autonoom meer data verzamelen op zee dan voorheen ooit mogelijk was. Een vervolgproject wil nu wereldwijd een netwerk van deze robots uitrollen. ...

Ga nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Toegevoegd op: 2019-12-19
Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie. ...

Het Vlaams/Belgisch marien onderzoek in 2019: een update

Toegevoegd op: 2019-12-19
Uit een nieuwe inventaris van het Compendium voor Kust en Zee blijkt dat marien onderzoek heel hard leeft in België! De 118 mariene onderzoeksgroepen produceren jaarlijks rond de 600 peer-reviewed publicaties: een wetenschappelijk output die vergelijkbaar is met de grotere mariene instituten in onze buurlanden. De Belgisch mariene onderzoeker is ook sterk internationaal georiënteerd: in het overgrote deel van de projecten is er sprake van internationale samenwerking, waarbij het onderzoek meestal ook een veel bredere focus heeft dan de Belgische Noordzee. ...

Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee: historische context en huidige regelgeving

Toegevoegd op: 2019-12-17
Wat ooit startte als onderzoek naar een milieuvriendelijk en brandstofbesparend alternatief voor de traditionele boomkorvisserij eind de jaren 1970, eindigt vanaf juli 2021 in een verbod op pulsvisserij in alle wateren van de Europese Unie. In de Belgische en Franse twaalfmijlszone geldt dit verbod reeds sinds 14 augustus van dit jaar. Op deze manier verdwijnen de competitieve interacties tussen pulsvisserij en andere visserijen die de voorgaande wetgeving in de hand werkte. Een sluitende conclusie omtrent de impact van pulsvisserij op het marien milieu kwam er vanuit wetenschappelijk onderzoek echter nog niet. De Europese Unie laat daarom toekomstig onderzoek naar de vistechniek toe onder strikte voorwaarden. In een beleidsinformerende nota schetsen ILVO, UGent en VLIZ de huidige stand van het onderzoek met betrekking tot pulsvisserij in de Noordzee. Hierbij wordt er op objectieve wijze ingegaan op zowel technologische, juridische, ecologische als socio-economische aspecten van pulsvisserij. ...

[Voeg toe]