WoRMS erkend als VN Ocean Decade-actie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

WoRMS erkend als VN Ocean Decade-actie

Toegevoegd op 2021-10-22
Het World Register of Marine Species (WoRMS) is door de VN Ocean Decade onthaald als projectactie, met als titel 'Above and Beyond - Completing the World Register of Marine Species (ABC WoRMS)'.

Halfweg oktober heeft de Ocean Decade (2020-2030), het VN Decennium van de Oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling, 94 nieuwe Ocean Decade-acties in verschillende zeegebieden goedgekeurd. Al deze acties leveren elk een bijdrage tot de centrale visie 'de wetenschap die we nodig hebben voor de oceaan die we willen'.

Eerder dit jaar, na de eerste oproep voor Ocean Decade-acties, dienden de Stuurgroep en het Data Management Team van het World Register of Marine Species (WoRMS) een voorstel in met als titel 'Above and Beyond - Completing the World Register of Marine Species (ABC WoRMS)'. Recent kwam het goede nieuws dat deze WoRMS-actie, samen met 93 andere acties, ondersteuning krijgt van de Ocean Decade.

Elk van de geselecteerde acties kadert in het mondiale momentum voor ‘op oceaankennis gebaseerde oplossingen’, dit in de aanloop naar belangrijke wereldtoppen over klimaat en biodiversiteit. In totaal zijn er nu 335 erkende Ocean Decade-acties, die allemaal bijdragen tot het gezamenlijk uitbouwen van de wetenschap die we nodig hebben om tegen 2030 een gezonde en veerkrachtige oceaan te bekomen.

Als Ocean Decade-project, is WoRMS ook gelinkt aan het eerder goedgekeurde actieprogramma Marine Life 2030: A Global Integrated Marine Biodiversity Information Management and Forecasting System for Sustainable Development and Conservation. Het WoRMS Data Management Team ging daarvoor onlangs in gesprek met de coördinatoren van het Marine Life 2030 programma om na te gaan hoe WoRMS zich optimaal aan hun doelstellingen kan koppelen.

Tijdens de volledige looptijd van de Ocean Decade zal WoRMS zich inspannen om een volledig taxonomisch overzicht te geven van het mariene leven. Daarmee wil het niet alleen wetenschappers ondersteunen, maar iedereen die gebruik maakt van soortnamen, waaronder beleidsmakers, de industrie en het brede publiek.

Hoewel het register al redelijk compleet is, moeten er nog steeds taxonomische hiaten worden opgevuld, zowel in de ruimte als in de tijd. Nieuwe uitdagingen op het gebied van taxonomie - zoals tijdelijke namen - moeten worden verkend, waarbij men zoekt naar de best passende oplossing voor alle WoRMS-gebruikers.

WoRMS zal zich ook sterk inzetten voor het documenteren van soortkenmerken die van cruciaal belang zijn voor ecologisch marien onderzoek en om een koppeling tot stand te brengen met andere mondiale databanken, infrastructuren en initiatieven zoals  LifeWatch, LifeWatch Species Information Backbone, OBIS, GOOS, COL, BoLD & GenBank.
 

Link: https://forum.oceandecade.org/news/520919[Overzicht] [Login]