Wat ‘De Zee als Goed Doel’ in 2019 deed met uw financiële steun | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Wat ‘De Zee als Goed Doel’ in 2019 deed met uw financiële steun

Toegevoegd op 2020-05-19
‘De Zee als Goed Doel’ – de filantropiewerking van het VLIZ – blikt terug op het werkingsjaar 2019 in het Jaarverslag voor Schenkers. De extra activiteiten, allemaal ter bevordering van meer kennis over en zorg voor de zee, konden we enkel en alleen verwezenlijken met de financiële steun van onze VLIZ-leden en gulle schenkers. Ondersteunt u ons – als particulier of bedrijf – ook verder in 2020? Uw steun maakt een zee van verschil!


Het jaar 2019 bleek een jaar vol primeurs voor ‘De Zee als Goed Doel’:
 
  • In 2019 kon het burgerwetenschap-initiatief SeaWatch-B voor het eerste een analyse publiceren na 4 jaar monitoring van onze stranden. De resultaten kwamen in het rapport “Hoe is de Noordzee eraan toe?”. De door enthousiaste vrijwilligers opgebouwde datareeks toonde als voornaamste conclusie dat klimaatverandering zich al duidelijk manifesteert in onze strandwateren.
  • Een andere primeur voor 2019 is dat WoRMS-editors onderling in competitie konden gaan om een van de vijf beurzen (t.w.v. 500 EUR) te bekomen. Deze editors bieden – grotendeels op vrijwillige basis –  hun expertise aan om bepaalde taxonomische deelgroepen binnen de wereldlijst voor mariene soorten  (www.marinespecies.org) te vervolledigen of te updaten. Met de beurs krijgen ze een financieel duwtje in de rug om vb. een voor hun werk noodzakelijke wetenschappelijke publicatie aan te kopen, een internationale workshop bij te wonen, personeel in te schakelen om iets ten gronde te checken, etc.  Dit alles met als doel om hiaten in de WoRMS-databank op te vullen, en de inhoud en kwaliteit ervan te verbeteren.
  • In 2019 reikten we opnieuw Brilliant Marine Research Idea-beurzen uit met een maximale  waarde van 5000 EUR. Drie jonge Vlaamse wetenschappers konden in 2019 een buitengewoon onderzoeksidee verder uitwerken. Op de VLIZ-website lees je meer over wie deze mensen zijn en wat ze als extra hebben kunnen bewerkstelligen met deze beurzen.
  • In het Jaarverslag voor Schenkers lichten we ook een tipje van de sluier wat betreft de investeringen voor de komende jaren. Want voor het eerst sinds de oprichting van ‘De Zee als Goed Doel’ zien we mogelijkheden om onze steun aan het marien onderzoek verder uitbreiden en drie nieuwe initiatieven op te starten.
  • Verder lees je in het jaarverslag ook over onze hippe collectie sweaters en t-shirts, het Meet the Company-initiatief, de VLIZ-ledendag ...
Download uw exemplaar van het Jaarverslag voor Schenkers hier. Een gedrukte versie van deze publicatie kan u op vraag ook toegestuurd krijgen door uw postadres te bezorgen aan filantropie@vliz.be.

Donaties zijn welkom via www.vliz.be/nl/doe-een-gift. Of wordt VLIZ-lid via www.vliz.be/nl/lidmaatschap.
 

Link: www.vliz.be/nl/jaarverslag-voor-schenkers[Overzicht] [Login]