2019-update infografieken over de status van door Belgen benutte visbestanden | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

2019-update infografieken over de status van door Belgen benutte visbestanden

Toegevoegd op 2019-05-09
Waar gaan Belgische vissers welke soorten vangen? En hoe staan de visstocks er op die plaatsen voor? De reeks samenvattende infografieken – eind 2018 voor het eerst gepubliceerd door ILVO en VLIZ – werd nu sterk uitgebreid en kreeg een update op basis van de vangstgegevens voor 2018 en quota voor 2019.

Foto: ILVO/VLIZ

Om een overzicht te krijgen van de impact van de Belgische visserij op de door hen benutte visstocks, publiceren ILVO en VLIZ jaarlijks een reeks infografieken. Voor elk van de beviste soorten zijn in één oogopslag 3 indicatoren zichtbaar: (1) hoe wetenschappers de toestand van de beviste stocks inschatten, (2) hoe groot de effectieve vangsten waren door Belgische vaartuigen in het afgelopen jaar, en (3) hoe groot de aan België toegekende quota zijn in het actuele jaar.

Begin december 2018 - aan de vooravond van de Europese Ministerraad en quota-onderhandelingen - werd al een kleine set van 12 infografieken gepubliceerd met de toen beschikbare data (vangsten van 2017, de toegestane vangsten in 2018 en de staat van de visbestanden in 2018). Die infografieken kregen nu een grondige update, inclusief de onlangs door Europa vrijgegeven data over de vangsten 2018 en de quota voor 2019.

De reeks werd meteen ook uitgebreid naar 58 soorten(groepen), met toevoeging van onder andere scharretong, Noorse kreeft, en verschillende roggensoorten.

ILVO en VLIZ werken de infografieken telkens bij na de bekendmaking van de wetenschappelijke adviezen en de quota. De volgende update wordt voorzien in november 2019. De infografieken zijn voor iedereen vrij beschikbaar te downloaden via de VLIZ-website. Klik op map 2019 mei voor de meest recente reeks grafieken.

Voor meer info over de infografieken of over de staat van de visbestanden:  

Link: www.vliz.be/nl/multimedia/onze-kust?album=5332[Overzicht] [Login]