Wereldregister voor Marien Soorten en de 'Australian Faunal Directory' slaan de handen in elkaar | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Wereldregister voor Marien Soorten en de 'Australian Faunal Directory' slaan de handen in elkaar

Toegevoegd op 2019-05-09
Het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS) en de ‘Australian Faunal Directory’ (AFD) ondertekenden een overeenkomst om nauwer samen te werken en het uitwisselen van data te vergemakkelijken. Door de krachten te bundelen willen WoRMS en AFD het gebruik van biodiversiteitsinformatiesystemen voor wetenschappelijk onderzoek bevorderen en beschikbaar maken voor de bredere onderzoeksgemeenschap.

Foto: De 'Red Thread Worm', een borstelworm, en een van de vele mariene soorten in de ‘Australian Faunal Directory’ (AFD). Polychaeta, Yarra River, Melbourne, VIC. Photo: David Paul © copyright, Museums Victoria.

De ‘Australian Faunal Directory’ (AFD) is een online catalogus met taxonomische en biologische information over alle gekende diersoorten in Australië. Het was een van de eerste online databanken in zijn soort, opgericht in 2000, en oorspronkelijk bekend als Platypus (verwijzend naar het charismatische Australische vogelbekdier). De lijst wordt beheerd en onderhouden door de Australian Biological Resources Study (ABRS) dat een onderdeel is van het Australische ministerie van Milieu en Energie. Het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS) is een register voor alle mariene soorten wereldwijd, ontwikkeld en onderhouden door het datacentrum van het VLIZ (het Vlaams Marien Datacentrum).

De samenwerking tussen AFD en WoRMS zal de sterktes van beide informatiesystemen verenigen om het gebruik van biodiversiteitsinformatiesystemen voor wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Door het identificeren van de overlap tussen de systemen en het opzetten van mechanismen om de uitwisseling van data te vergemakkelijken, zorgt de samenwerking ervoor dat dubbele inspanningen voor beide systemen worden vermeden.

Naast de uitwisseling van taxonomische informatie tussen AFD en WoRMS zal AFD ook gegevens over typesoorten, typelocatie (geografische informatie over de originele vindplaats van de typesoort) en gedetailleerde verspreidingsgegevens kunnen delen met WoRMS. Om de soortverspreidingsgegevens van AFD te kunnen onderbrengen, zal de classificatie van de zee- en kustgebieden van Australië in bioregio’s worden opgenomen door Marine Regions, een open-source systeem beheerd door het VLIZ dat maritieme grenzen en namen van onderwaterlocaties wereldwijd beschikbaar maakt. Op deze manier zullen deze gegevens niet enkel beschikbaar zijn voor WoRMS, maar ook voor de bredere wetenschappelijk gemeenschap.

De nieuwe samenwerking draagt tevens bij tot de verdere ontwikkeling van de taxonomische ruggengraat van het virtueel laboratorium voor biodiversiteitsonderzoek LifeWatch (LW-TaxBB), door het samenbrengen van taxonomische en soortgerelateerde data en het opvullen van hiaten in onze kennis.
 

Link: http://www.marinespecies.org/news.php?p=show&id=6827[Overzicht] [Login]