EMODnet lanceert ‘Atlas of European Marine Life’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

EMODnet lanceert ‘Atlas of European Marine Life’

Toegevoegd op 2018-12-19
De ‘Atlas of European Marine Life’ omvat een reeks nieuwe en innovatieve dataproducten over het mariene leven in Europese wateren. De aangeboden modellen, kaarten en analyses illustreren de brede waaier aan output die gebruikers zelf kunnen genereren op basis van door EMODnet Biology beheerde data. De dataproducten kunnen helpen om fundamentele en beleidsgestuurde vragen te beantwoorden over natuurlijke tendensen en de antropogene impact in Europese wateren.


Innovatieve dataproducten door en voor gebruikers

De ‘Atlas of European Marine Life’ kwam tot stand door EMODnet Biology, het Europees Marien Observatie- en Datanetwerk, in nauwe samenwerking met LifeWatch Marine, MarineSpecies.org, MarineRegions.org en EurOBIS. Momenteel zijn reeds 14 dataproducten vrij te raadplegen die op vraag ontwikkeld werden, waaronder:
  • kaarten die de veranderingen in het voorkomen en de dichtheid van groepen mariene organismen weergeven over de tijd (zoals voor Atlantische roeipootkreeftjes, vissen, vogels, zoogdieren, en dierlijk en plantaardig plankton)
  • een analyse van de temperatuursniches die mariene soorten innemen,
  • kaarten die het voorkomen van mariene invasieve soorten in Europese wateren weergeven.
De productgalerij van de ‘Atlas of European Marine Life’ zal stelselmatig worden uitgebreid bij uitvoering van nieuwe analyses door de EMODnet Biology partners en de bredere gebruikersgemeenschap.

Wegwijs in de atlas
De beschikbare data en dataproducten zijn gestructureerd rond de biologische ‘Essential Ocean Variables’ (EOVs) die mondiaal een uitwisseling mogelijk maken met andere initiatieven, zoals bijdragen aan de 14de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties, de relevante Aichi-biodiversiteitsdoelstellingen van het Verdrag inzake de Biologische Diversiteit (CBD) en de activiteiten in het kader van het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2030).

Open data: meervoudig gebruik van verzamelde data
EMODnet heeft tot doel de rijkdom aan mariene observaties in Europa bijeen te brengen en deze optimaal toegankelijk te maken voor gebruik door overheden, wetenschappers en maritieme bedrijven. Sinds de start van de eerste ontwikkelingsfase van EMODnet in 2009 hebben de 22 partners van EMODnet Biology samengewerkt aan de creatie van een ongeëvenaarde opslagplaats voor biologische data, ondersteund door de EurOBIS datainfrastructuur.

Een breed scala aan geïnteresseerden in heel Europa heeft sindsdien vrij toegang tot deze biologische gegevens. In 2017 vatte EMODnet zijn derde en laatste ontwikkelingsfase aan met als doel EMODnet volledig ontwikkeld en operationeel te maken tegen 2020. De producten gekoppeld aan de ‘Atlas of European Marine Life’ vormen het resultaat van twee jaar van gerichte activiteiten binnen de 3de fase van EMODnet Biology.

Het EMODnet-secretariaat wordt sinds 2013 beheerd door SeaScape en is met de steun van het VLIZ en de Vlaamse Overheid gehuisvest op de Innovocean site te Oostende.
 

Link: www.emodnet-biology.eu/about-atlas[Overzicht] [Login]