Compendium voor Kust en Zee 2018 en Kustportaal gelanceerd! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Compendium voor Kust en Zee 2018 en Kustportaal gelanceerd!

Toegevoegd op 2018-12-08
Met de lancering van het Compendium voor Kust en Zee 2018 is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) al aan zijn derde editie toe van deze multifunctionele gids voor de mariene expert. Hoofddoel blijft het ontsluiten van disperse informatie uit de Vlaams-Belgische zeewetenschappen op een wetenschappelijke en neutrale manier, maar alle publicaties werden – in samenwerking met een uitgebreid netwerk van experten – grondig herzien. Er ging veel aandacht naar het verbeteren van de herkenbaarheid en de gebruikservaring. Nieuw is het Kustportaal, een webportaal voor de mariene expert, dat via een kaart van de Belgische Noordzee diverse dataproducten en visualisaties op maat kan generen rond een hele reeks mariene en kustgebonden thema’s.

Foto: Compendium voor Kust en Zee - VLIZ

Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties en nieuwigheden die deel uitmaken van het Compendium voor Kust en Zee 2018:
  • Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie 2018: Trends en cijfers over het marien onderzoek en mariene innovatie in Vlaanderen en België (Nederlands: digitaal & print | Engels: digitaal & print);
  • Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018: Informatieportaal over het gebruik van de kust en de zee in Vlaanderen en België (Nederlands: digitaal & print | Engels: digitaal);
  • Expertisegids Marien onderzoek 2018: Portfolio van marien onderzoek in Vlaanderen en België (Nederlands: digitaal | Engels: digitaal & print);
  • Catalogus Mariene onderzoeksinfrastructuur 2018: Overzicht van de beschikbare infrastructuur voor marien onderzoek in Vlaanderen en België (Engels: digitaal);
  • Marien beleid – Beleidsinstrumenten en wetgeving 2018: Overzicht van de meest pertinente internationale, Europese, federale en Vlaamse mariene beleidscontext (Nederlands: digitaal | Engels: digitaal - beschikbaar vanaf januari 2019);
  • Enveloppe: handige steekkaarten die de mariene expert snel wegwijs maken in het Compendium voor Kust en Zee 2018 (Nederlands: print | Engels: print);
  • Het Kustportaal - www.kustportaal.be: een nieuw online portaal over de gebruiksfuncties en monitoringsactiviteiten op zee en in de kustzone (digitaal). Wordt in de toekomst stelselmatig uitgebreid, zowel inhoudelijk als op functioneel vlak.
 In navolging van de Open Access politiek zijn alle Compendium-publicaties vrij te raadplegen en te downloaden via de Compendium-website en via de catalogus van de VLIZ-bibliotheek (zie links hierboven).

Houd ook zeker de nieuwsfeed van de Compendium-website of de Compendium Twitter-account in het oog voor aankondigingen van toekomstige Compendium-publicaties of applicaties.

Contacteer compendium@vliz.be voor meer informatie over het Compendium voor Kust en Zee en zijn producten.
 

Link: www.compendiumkustenzee.be/nl[Overzicht] [Login]