Baltische Staten en Noordzeelanden bundelen krachten in BANOS CSA | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Baltische Staten en Noordzeelanden bundelen krachten in BANOS CSA

Toegevoegd op 2018-11-13
Om marien onderzoek en innovatie nog beter op elkaar af te stemmen, hebben de Baltische staten en een reeks Noordzee-oeverstaten beslist om nauwer te gaan samenwerken. De door Europa gefinancierde coördinatie- & ondersteuningsactie BANOS (BAltic and NOrth Sea Coordination and Support Action) zal de volgende drie jaar de lijnen uittekenen van een gezamenlijk onderzoeks- en innovatieprogramma voor de Noordzee en Baltische Zee. Het project ging op 6 november van start. Het Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ treedt op als partner in opdracht van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (Vlaanderen).

Foto: BANOS CSA flyer

Vertegenwoordigers uit landen rond de Baltische Zee en de Noordzee zijn recent gestart om – op basis van de EU- en nationale beleidsstrategieën – tot een betere wetenschappelijke, administratieve en financiële integratie van hun inspanningen te komen, en daarenboven toegevoegde waarde en impact te creëren voor Europa. Op termijn moet dit leiden tot een gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatieagenda voor beide regionale zeeën, instrumenten om dit te bewerkstelligen en sleutelelementen in de communicatie om krachtige en positieve resultaten neer te zetten.
 
"De regionale zeeën rond het Europese continent lijken misschien heel verschillend, maar ze bieden allemaal dezelfde mariene ecosysteemdiensten", zegt Andris Andrusaitis, BANOS CSA-coördinator. “Er is een hoge noodzaak om de gemeenschappelijke bedreigingen op de zeeën aan te pakken via regionale samenwerking.”
 
Het BANOS-consortium bestaat uit grote onderzoeksorganisaties en innovatiefondsen uit 12 landen (België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk), evenals uit vier transnationale instanties (HELCOM, ICES, JPI Oceans en OSPAR).
 
De BANOS CSA ging van start in november 2018 en loopt tot 2021. Gefinancierd binnen het Horizon 2020-kader van de EU en gepland voor 30 maanden, zal de CSA meer onderzoek en innovatie in de Baltische Zee en Noordzee mogelijk maken, en zo bijdragen aan gezondere zeeën.
 
Meer informatie over BANOS CSA en de rol van VLIZ hierin kan worden opgevraagd bij VLIZ international liaison Ann-Katrien Lescrauwaet. Lees er alles over in de gloednieuwe BANOS-flyer.


[Overzicht] [Login]