Studenten geschiedenis UGent werken academiejaar lang mee met VLIZ-project Gekaapte Brieven | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Studenten geschiedenis UGent werken academiejaar lang mee met VLIZ-project Gekaapte Brieven

Toegevoegd op 2018-10-23
Deze maand gingen 20 studenten uit de opleiding geschiedenis van de Universiteit Gent voor hun historisch onderzoeksseminarie van start met materiaal aangeboden door het VLIZ-project ‘Gekaapte Brieven uit de Prize Papers Collectie’. De studenten zullen een gans academiejaar lang hun onderzoeksvaardigheden aanscherpen en ondertussen bijdragen aan de transcriptie en interpretatie van documenten aangetroffen op door de Britse Admiraliteit gekaapte schepen. Momenteel wordt ingezoomd op gekaapte brieven uit de periode van de Spaanse Successieoorlog (1702-1714). Deze nog nooit ontsloten informatie kan een heel nieuwe blik werpen op de maritieme geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden.

Foto: VLIZ (Wim De Winter)

Het project Gekaapte Brieven uit de Prize Papers Collectie onderzoekt documenten uit de Prize Papers Collectie, bewaard in het Nationaal Archief in Kew (VK). Ze omvat brieven en andere scheepsdocumenten aangetroffen op schepen, die werden gekaapt door de Britse Admiraliteit tussen het eind van de 17de tot het begin van de 19de eeuw, en al die tijd zijn bijgehouden in het archief. Deze bronnen bieden een groot potentieel voor onderzoek naar de maritieme geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Ze werden nog nooit eerder bestudeerd vanuit een Vlaamse context. In samenwerking met nationale en internationale partners heeft het VLIZ thematisch onderzoek opgestart naar dit unieke historisch materiaal.

VLIZ-medewerker en zelf maritiem historicus, Wim De Winter, trok meerdere keren naar Kew voor het inscannen en fotograferen van een lading documenten, waarbij in eerste instantie de focus werd gelegd op de periode van de Spaanse Successieoorlog (1702-1714). De ‘buit’ omvat nu al meer dan 1000 documenten, waaronder persoonlijke brieven, handelscorrespondentie, ladingsbrieven en scheepslogboeken. Wat nu volgt is de transcriptie, interpretatie en verdere ontsluiting van deze documenten. Een immens werk… waarbij het VLIZ samenwerking zoekt met nationale en internationale partners. Zo ook met de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent

Voor hun historisch onderzoeksseminarie ‘Historische Praktijk II’ konden de 2e BSc-studenten Geschiedenis kiezen uit meerdere onderwerpen om hun onderzoeksvaardigheden aan te scherpen, waaronder ook in de discipline maritieme geschiedenis. Twintig van hen kozen er zo voor om mee te werken aan het onderzoeksproject Gekaapte Brieven. Ze gingen op 12 oktober van start en kregen een introductie in het onderwerp waar ze een volledig academiejaar lang zullen op verder werken, en dit onder begeleiding van Wim De Winter en prof. Dr. Michael Limberger.


[Overzicht] [Login]