European Marine Board pleit voor meer coherente biologische oceaanobservaties in Europa | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

European Marine Board pleit voor meer coherente biologische oceaanobservaties in Europa

Toegevoegd op 2018-08-08
De nieuwste Future Science Brief nr. 3 van de European Marine Board (EMB) – getiteld “Strengthening Europe's Capability in Biological Ocean Observations” – geeft de visie weer van een strategisch pan-Europees forum over de huidige (en toekomstige) capaciteit en relevantie van biologische observaties in de Europese zeeën. In tegenstelling tot chemische en fysische observaties, blijken observatienetwerken rond biologische parameters in Europa niet sterk georganiseerd te zijn. Vaak ontbreekt er afstemming tussen meetsystemen en kunnen observaties niet optimaal geïntegreerd worden. Een multifunctioneel, goed geïntegreerd biologisch oceaanobservatiesysteem zal de biologische kennis van zeeën en oceanen – in Europa en wereldwijd – sterk bevorderen. Iets van groot belang voor het behoud van een gezonde oceaan voor een gezonde samenleving.

Foto: Internationale afspraken rond variabelen en standaarden moeten zorgen voor een betere integratie van de biologische data, zodat vergelijking wereldwijd mogelijk wordt. © SAMS (Scottish Association for Marine Science)

Volgens de auteurs van de Future Science Briefing nr.3 (afkomstig uit gerenommeerde Europese mariene onderzoekinstellingen, financieringsinstanties en universitaire consortia) mist Europa een multifunctioneel, goed geïntegreerd biologisch oceaanobservatiesysteem. Er luidt de aanbeveling om een strategische visie te ontwikkelen en de relevantie van de huidige biologische oceaanobservatiecapaciteit te vergroten, zodat de waarnemingen meerdere ecologische en maatschappelijke doelen kunnen bewerkstellingen. Europa moet daarom de belangrijke spelers en belanghebbenden bijeenbrengen en op lange termijn een geïntegreerd biologisch oceaanobservatiesysteem ondersteunen. Zo zullen biologische monitoringswaarnemingen – net zoals nu al het geval is met de chemische en fysische observaties – substantieel mee kunnen bijdragen tot het Europees oceaanobservatiesysteem (EOOS), dewelke geharmoniseerd is met het Global Ocean Observing System (GOOS).

De Europese mariene wetenschappelijke gemeenschap maakt momenteel wel al gebruik van een breed scala van infrastructuren, hulpmiddelen en technieken voor biologische oceaanobservatie. Die variëren van mariene stations en taxonomische analyses, tot autonome sensoren, hydrofoons, dierenplatforms, ultramoderne laboratoriumfaciliteiten en omics-technologieën. Helemaal van nul beginnen hoeft dus niet, maar er is dus wel nood aan meer afstemming.
 
De huidige biologische oceaanobservatiecapaciteit ondersteunen, met name op het gebied van taxonomische expertise en het gebruik van nieuwe opkomende technologieën, data science en management lijkt een topprioriteit. Francisco Hernandez, manager van het VLIZ-datacentrum en co-auteur van het voorliggende visiedocument benadrukt: “Voor VLIZ en de Vlaamse mariene wetenschappers is de blijvende ondersteuning van LifeWatch Belgium en EMODNET-biologie onontbeerlijk om zowel verdere taxonomische expertise op te bouwen, als om nieuwe technologieën te kunnen blijven inzetten, en om onze kwalitatieve data-wetenschap en -management verder te kunnen zetten. Met deze twee grote initiatieven hebben we in VLIZ alle high-tech aspecten van marien biologisch onderzoek in huis, van observatie tot dataproduct. Wat we nog missen zijn goede internationale afspraken rond de te meten variabelen en de te hanteren standaarden, zodat we de gegenereerde data ook optimaal kunnen integreren met de andere Europese initiatieven.”

De Future Science Briefing nr.3 is het resultaat van een samenwerking tussen een groep deskundigen voorgedragen door EMB-leden, en stond onder leiding van Lisandro Benedetti-Cecchi (Universiteit van Pisa, Italië) en Tasman Crowe (University College Dublin, Ierland). Op de EMB-website kan de pdf van de Future Science Briefing nr.3 worden gedownload, alsook een factsheet voor beleidsmakers.

 

Link: www.marineboard.eu/publication/strengthening-europes-capability-biological-ocean-observations[Overzicht] [Login]