Blue Accelerator testplatform voor kust Oostende als testlab voor ontwikkelingen in blauwe energie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Blue Accelerator testplatform voor kust Oostende als testlab voor ontwikkelingen in blauwe energie

Toegevoegd op 2018-05-11
Met de goedkeuring van het Blue Accelerator-project door de Vlaamse regering werd het startschot gegeven aan de uitbouw van een maritiem testplatform in het Belgisch deel van de Noordzee, 500 meter buiten de haven van Oostende. Dit nieuwe innovatie- en ontwikkelingsplatform zal dienen als een ‘living lab’ om testen uit te voeren in het kader van de uitbouw van Blue Energy projecten (offshore windenergie en golf- en getijdenenergie) en de bredere blauwe economie. Voor efficiënt onderzoek naar innovatieve technologische ontwikkelingen is het immers van grote meerwaarde om deze te opschalen en uittesten in real-life zee-omstandigheden. Het Blue Accelerator platform komt tegemoet aan deze noden van wetenschappelijke instellingen en maritieme bedrijven.

Simulatie van het Blue Accelerator platform, 500 meter buiten de haven van Oostende. De constructie zal naargelang het getij 13-18 meter boven het zeeniveau uitsteken. © NEMOS

Het Blue Accelerator-project wordt voor 1,5 miljoen euro gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met cofinanciering van 735.400 euro door de Vlaamse overheid (Hermes-fonds). Het testplatform zal worden uitgebouwd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en tot 2033 worden geëxploiteerd.

VLIZ is – net als de Universiteit Gent, Hogeschool Vives, VITO en TUA West – betrokken als wetenschappelijke partner in het project. Heel concreet zal VLIZ instaan voor het uitvoeren van metingen van omgevingsparameters op en nabij het testplatform, het geven van wetenschappelijke en technische ondersteuning bij het uitvoeren van de testen, en fungeren als aanspreekpunt voor kennisinstellingen.

Er wordt voorzien dat volgende metingen, onderzoeken en testen zullen kunnen gebeuren op het platform (niet-limitatief): golfenergieconversie, corrosie- en abrasieonderzoek, kabelmanipulaties, onderzoek resistieve weerstand, materiaalkundig onderzoek, meteorologische meetmast, onderzoek naar onderwatersubstraten, onderzoek naar stratifiëring, droneplatform, ROV- en kite-technologie ... De testopstellingen gebeuren zowel in het kader van onderzoek door kennisinstellingen als commerciële bedrijven.

Contactpersonen VLIZ: Hans Pirlet en André Cattrijsse
 

Link: www.vlaio.be/nl/nieuws/735400-euro-voor-blue-energy[Overzicht] [Login]