Beurzen Brilliant Marine Research Idea - deadline uitgesteld tot 8 december | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Beurzen Brilliant Marine Research Idea - deadline uitgesteld tot 8 december

Toegevoegd op 2016-10-03
Het VLIZ lanceert voor de eerste maal een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 8 december 2016.

Foto: VLIZ (De Wulf)

Met de bijdragen en giften die het VLIZ ontvangt in het kader van de filantropie-werking willen we marien onderzoeksideeën financieren die kunnen bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag.

Onderwerpen die o.a. in aanmerking komen zijn verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaan-gerelateerde rampen en mariene exploraties.

De beurs (van max. 5000 euro) kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse enz. Het fonds kan niet gebruikt worden voor personeelskosten of om conferenties bij te wonen.

Meer informatie en aanvraagformulier zijn te vinden op de VLIZ-website:
 

Link: www.vliz.be/nl/brilliant-marine-research-idea[Overzicht] [Login]