VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Bouw InnovOcean Campus in Oostende gestart

Toegevoegd op: 2020-07-02
Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft op 30 juni de eerste symbolische steen gelegd van de nieuwe InnovOcean Campus. Dit state-of-the-art en energiezuinige gebouw wordt vanaf eind 2022 de nieuwe huisvesting voor het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en haar (inter)nationale partners, waar we zullen co-housen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De gloednieuwe gebouw op Oosteroever in Oostende moet het marien onderzoek een boost geven. Met de bouw van de campus gaat een investering van 20 miljoen euro gepaard. ...

Groen licht voor PLUXIN-project: plasticvervuiling in rivieren in kaart brengen en saneren

Toegevoegd op: 2020-06-19
De hoeveelheid plastic in rivieren en de oceaan neemt alsmaar toe. In het kader van het PLUXIN-project bundelen Vlaamse wetenschappers, ondernemers en De Blauwe Cluster de krachten om het plastic dat via havens en rivieren in zee terecht komt met innovatieve en automatische detectiemethoden in kaart te brengen. Einddoel is om oplossingen aan te reiken en in Vlaanderen baanbrekende commerciële initiatieven op te zetten in plastic-sanering van water en sedimenten. ...

Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee

Toegevoegd op: 2020-06-18
Plastic zwerfvuil is een wereldwijd probleem. Eenmaal in het milieu, verbrokkelt het plastic tot kleinere partikels. Ook door gebruik van synthetische kledij en cosmetica, afslijtende verflagen en autobanden e.d.m. komen kleine plasticpartikels vrij. Ze belanden in de lucht, water en bodem. En uiteindelijk ook in zee. De detectie en het kwantificeren van de kleinste fractie plastics – de zogenaamde micro- en nanoplastics – blijft voor onderzoekers een grote uitdaging. Want hoe tel je en meet je deze kleine plasticpartikels als ze overal om je heen zitten en contaminatie navenant is? Het onderzoeksproject ANDROMEDA gaat de uitdaging aan. ...

Klaar voor de zomer met de Zeekrant

Toegevoegd op: 2020-06-12
De zomer van 2020 zal er door de coronapandemie wat anders uitzien dan we gewoon zijn. Maar Corona of niet, de Zeekrant blijft een vaste waarde bij aanvang van het zomerverlof. En dit jaar is dat niet anders. Met de Zeekrant willen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen de kustbewoner en kustbezoeker informeren over actuele zeethema’s. Zoek een rustig plekje, met zicht op zee, en laat je onderdompelen in boeiend zeenieuws. ...

Hoe hard hakt de coronacrisis in op de recreatieve zeevisserij?

Toegevoegd op: 2020-06-10
Een eerste analyse leert dat de corona-gerelateerde lockdown (18 maart t.e.m. 3 mei 2020) de directe uitgaven door de Belgische recreatieve zeevissers deed afnemen met bijna 0,6 miljoen euro. Het gemiddeld algemeen welzijn kende een lichte afname terwijl de (tijdelijke) werkloosheid onder het actief deel van deze gemeenschap toenam van 6 tot 32%. Het verlies in vangstvolume bedroeg bijna 18 ton, met de grootste terugval bij kabeljauw, wijting en schar. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]