VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

MISSION ATLANTIC beoogt eerste integrale ecosysteem-beoordeling voor Atlantische Oceaan

Toegevoegd op: 2021-01-18
Oceaanexperten uit Europa, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada en de VS bundelen de krachten om zowel actuele als toekomstige risico's van klimaatverandering, rampen en menselijke impact op de gehele Atlantische ecosystemen in kaart te brengen en te beoordelen. ...

Nieuw rapport recreatieve zeevisserij wijst op sterke terugval kabeljauw in Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2020-12-18
De nieuwste rapportage van het nationaal monitoringsprogramma over de Belgische recreatieve zeevisserij toont voor 2019 hogere zeebaarsvangsten aan, maar maakt tevens gewag van een sterke achteruitgang in de kabeljauwvangsten in de zuidelijke Noordzee. ...

Kunstmatige riffen houden mariene ecosystemen mee in de gaten

Toegevoegd op: 2020-12-17
Onderzoekers hebben meer dan 130 kunstriffen – Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) – uitgezet op de zeebodem in alle Europese regionale zeeën. Zo krijgen ze inzicht in de langetermijnveranderingen van harde substraten in kusthabitats en worden ze vroegtijdig gewaarschuwd over de komst van niet-inheemse soorten, de impact van klimaatverandering of menselijke activiteiten. ...

Global Ocean Science Report 2020 rapporteert over globale mariene onderzoekscapaciteit

Toegevoegd op: 2020-12-15
Het tweede Global Ocean Science Report 2020 (GOSR2020) biedt een geactualiseerd globaal overzicht van hoe, waar en door wie aan oceaanwetenschap wordt gedaan. De cijfers bieden inzicht in hoe nieuwe kansen voor onderzoek en innovatie te benutten. VLIZ-directeur Jan Mees was persoonlijk mede-hoofdredacteur van het Report dat op 14 december 2020 door UNESCO werd gelanceerd. ...

Burgerwetenschap aan de Noordzee onder de loep

Toegevoegd op: 2020-12-09
Het aantal projecten met inzet van burgerwetenschappers in het Noordzeegebied neemt de laatste jaren fors toe. Niet minder dan 127 mariene burgerwetenschap initiatieven hadden de Noordzee als studiegebied. Bijna de helft focust op het bestuderen en opvolgen van een of meerdere plant- of diersoorten. Maar ook heel wat projecten zoomen in op marien zwerfvuil. Dat toont de eerste inventaris en analyse van alle zeegebonden burgerwetenschapsinitiatieven in de Noordzee. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]