Master Thesis Award | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Master Thesis Award

Jaarlijks kent het VLIZ twee prijzen toe ter bekroning van afstudeerwerken aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking.

De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en te bekronen. Aldus hoopt het VLIZ hen aan te sporen in de toekomst kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen te bevorderen.

Ben je afgelopen academiejaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Ben je fier op je marien of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Master Thesis Award!

De prijzen bedragen elk 500 EUR en zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevindt zich in het reglement.

De winnaars van de VLIZ Master Thesis Award 2016 zijn gekend.

Beste niet-biologische scriptie:

Reconstructie van de aardbevingsgeschiedenis van Aysén fjord (Zuid-Chili) aan de hand van seismische stratigrafie en de analyse van een sedimentkern

Katleen Wils (Renard Centre of Marine Geology, UGent)

Beste biologische scriptie:

Groundwater flow in freshwater tidal marshes: A comparison of a natural and a restored marsh

Niels van Putte (Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, UA)

Vorige laureaten