Klankbordgroep | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Klankbordgroep

De Klankbordgroep wordt jaarlijks samengeroepen voor een plenaire vergadering die openstaat voor een brede groep van mariene experts om actuele thema’s te presenteren en belangrijke nieuwe en geplande activiteiten te bespreken.

De Klankbordgroep houdt sinds 2011 jaarlijks één plenaire vergadering in Oostende, die openstaat voor alle mariene wetenschappers (zelfstandig academisch personeel, postdocs en leidinggevenden). Ook zijn alle leden (effectief en plaatsvervangend) van de Wetenschappelijke Kerngroep aanwezig op deze open vergadering.

De agenda van de Klankbordgroepvergaderingen bestaat minstens uit volgende onderdelen:

  • het VLIZ-activiteitenrapport van het afgelopen jaar
  • een overzicht van belangrijke nieuwe en geplande VLIZ-activiteiten
  • presentaties over enkele actuele thema’s

De verslagen, informatieve bijlagen en presentaties zijn publiek beschikbaar via de VLIZ-website.

Op vrijdagnamiddag 7 december gaat de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep door in De Grote Post (Hendrik Serruyslaan 18a, 8400 Oostende). In de voormiddag kan u de lancering van het Compendium voor Kust en Zee 2018 bijwonen. Gelieve u online te registreren voor de Klankbordgroep, en indien gewenst ook voor de Compendiumlancering. Agenda en bijlagen zijn online te raadplegen.