Klankbordgroep | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Klankbordgroep

De Klankbordgroep wordt jaarlijks samengeroepen voor een plenaire vergadering die openstaat voor een brede groep van mariene experts om actuele thema’s te presenteren en belangrijke nieuwe en geplande activiteiten te bespreken.

De Klankbordgroep houdt sinds 2011 jaarlijks één plenaire vergadering in Oostende, die openstaat voor alle mariene wetenschappers (zelfstandig academisch personeel, postdocs en leidinggevenden). Ook zijn alle leden (effectief en plaatsvervangend) van de Wetenschappelijke Kerngroep aanwezig op deze open vergadering.

De agenda van de Klankbordgroepvergaderingen bestaat minstens uit volgende onderdelen:

  • het VLIZ-activiteitenrapport van het afgelopen jaar
  • een overzicht van belangrijke nieuwe en geplande VLIZ-activiteiten
  • presentaties over enkele actuele thema’s

De verslagen, informatieve bijlagen en presentaties zijn publiek beschikbaar via de VLIZ-website.

Klankbordgroepmeeting in 2019

Op vrijdagnamiddag 6 december 2019 gaat de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep door in de gebouwen van het VLIZ (Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende - ingang pakhuis 61). Naast een overzicht van onze activiteiten willen we via een interactieve meeting de sterktes van het Vlaamse marien onderzoek oplijsten i.k.v. de UN Ocean Decade en in ee rapport concretiseren. Meer informatie over het programma en hoe registreren volgen binnenkort.