Kenya Travel grants 2017 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Kenya Travel grants 2017

In het kader van de lopende samenwerking tussen VLIZ en Kenia kent VLIZ Filantropie 2017 drie reisbeurzen toe aan veelbelovende studenten in mariene wetenschappen verbonden aan de Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI), de Technical University of Mombasa (TUM) en de University of Nairobi (UoN).

Met de Filantropie Reisbeurzen 2017 wenst VLIZ Keniaanse studenten te inspireren en in staat te stellen ervaring op te doen en kennis uit te wisselen tijdens een kort verblijf (1 week: maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017) in Vlaanderen, te laten deelnemen aan de VLIZ Marine Science Day 2017 (op 3 maart 2017), en het verkrijgen van praktijkervaring aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin en in de labs van een aantal mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen.

Voor elk van de drie hierboven genoemde instituten, worden contactpersonen aan het instituut rechtstreeks gevraagd een student voor de reisbeurs te selecteren en een korte CV van de student te bezorgen. De student moet worden ingeschreven in een MSc of PhD-programma in mariene wetenschappen in het instituut en jonger zijn dan 35 jaar. Elke reisbeurs is EUR 1.500 en zal door het VLIZ worden beheerd voor het boeken van de vlucht (laagste tarief), huisvesting en het voorzien van een kleine per diem voor de student voor lokale kosten.

De activiteiten van de jonge mariene wetenschappers in België zijn te volgen op de VLIZ Facebook-pagina.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tina.mertens@vliz.be.