IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

prof. dr. Mees, Jan

Instituten (5)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Functie: Algemeen directeur

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-34 21 30
  GSM: +32-(0)476-86 96 23
  E-mail:
 • WoRMS Steering Committee (SC), meer

 • European Marine Board (EMB), meer
 • Functie: Voorzitter

 • Universiteit Gent (UGent), meer
 • Functie: Professor

 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Taxonomic editor

JPG file

Vorige instituten (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Belgica Genootschap vzw (BELGICA vzw), meer

 • Functie: Secretaris

 • HYDRO vzw; Algemene vergadering, meer

 • Functie: Vertegenwoordiger Vlaams Instituut voor de Zee vzw

 • HYDRO vzw; Raad van bestuur, meer

 • Overlegplatform Spuikom, meer


Expertise:
Taxonomische termen: Leptostraca [WoRMS]; Lophogastrida [WoRMS]; Mysida [WoRMS]; Pygocephalomorpha † [WoRMS]; Stygiomysida [WoRMS]

Jan Mees (°1964) is the general director of the Flanders Marine Institute (VLIZ) in Ostend since its establishment in 1999. He is trained as a marine biologist (MSc Zoology, MSc Environmental Sanitation, PhD Biology) at Ghent University, where he is part-time professor and has been teaching courses on data analysis, statistics, coastal ecosystems and fisheries. An experienced marine ecologist and taxonomist - contributing a.o. to the World Register of Marine Species (WoRMS) that is hosted at his institute - he is the author of more than 100 scientific publications, most in international journals with peer review. Jan Mees represents his institute and the Flemish government in several European and global oceanography and marine biodiversity networks, e.g. IOC/UNESCO, MARS and EurOcean. He is currently the Chair of the European Marine Board and member of the executive committee of POGO. Jan has served on the WoRMS Steering Committee as Vice-chair since 2013.


Projecten (57)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • A pre-standardisation development for marine data interoperability using XML, meer
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes, meer
 • Climate Resilient Coast, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Compendium voor Kust en Zee 2013, meer
 • Compendium voor Kust en Zee 2015, meer
 • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1, meer
 • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 2, meer
 • Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States, meer
 • CSA Healthy and Productive Seas and Oceans, meer
 • CSA in Marine Biotechnology, meer
 • De Zee van Toen, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Een eeuw zeevisserij in België, meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Eu-duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland, meer
 • European Marine Biodiversity Observatory System, meer
 • European platform for coastal research: coordination action, meer
 • Expeditie Zeeleeuw, meer
 • Flemish contribution to LifeWatch.eu, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Het archiveren van gegevens rond recreatieve strandvisserij aan de Belgische kust, meer
 • Het ontwikkelen en realiseren van de derde fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Het ontwikkelen en realiseren van de tweede fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Marine Biotechnology ERA-NET, meer
 • Marine Incidents Management cluster - MIMAc, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • North Sea Benthos Project, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen, meer
 • Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO, meer
 • Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium, meer
 • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, meer
 • Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management, meer
 • Planeet Zee, meer
 • Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization, meer
 • Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL, meer
 • Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Streamlining activity of the Coastal Wiki, meer
 • Strengthening the oceanographic data management and operational forecast services at IBSS and MHI, Ukraine, meer
 • Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie- en samenwerkingsovereenkomst MIRA-T 2005, meer
 • Taxonomy of Mysidacea (Crustacea), taxonomical databases, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Verzamelen van de nodige attributen, het opstellen van de benodigde teksten en scenario’s voor de museologische inrichting van het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal, meer
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, meer

Datasets (20)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Community analysis and feeding ecology of the ichthyofauna in Gazi Bay sampled in August 1993, meer
 • Counts of epibenthic fish species sampled at Gazi Bay on 17 and 19 July 1996, meer
 • Counts of hyperbenthos of Gazi Bay (Kenya) sampled in October 1994, meer
 • Counts of isopods sampled at Gazi Bay (Kenya) between 18 and 25 October 1994, meer
 • Counts of Mysidacea from Gazi (Kenya), Uroa (Zanzibar) and Ambon (Indonesia) sampled between October 1994 and July 1996, meer
 • Counts of Mysidacea sampled at night in Gazi Bay in October 1994, meer
 • Ecologische hyperbentische data van het Schelde-estuarium: historische data (1988-2001), meer
 • Epibenthic and fish community in Gazi Bay sampled from 12-15 October 1994, meer
 • Feeding rhythms of the common goby Pomatoschistus microps at the brackish tidal marsh 'Het verdronken land van Saeftinge' in 1994, meer
 • Historical Kenyan-Belgian research datasets (1873-1999), meer
 • Ichthyofauna of a Kenyan seagrass bed and the diet of Plotosus lineatus (Gazi Bay, August 1993), meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Mysidacea populaties in het Schelde-estuarium, meer
 • MYSIDLAN: Taxonomy and biodiversity of shallow coastal Mysidacea of the Western Indian Ocean, meer
 • Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring, meer
 • Overzichtslijst van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Population dynamics of Mesopodopsis slabberi in the Western Scheldt between 1990 and 1991, meer
 • Spatial and temporal ichthyofauna community of a tropical mangrove Bay (Gazi Bay, Kenya) sampled between 1994 and 1996, meer
 • The feeding ecology of Sphaeramia orbicularis (Pisces: Apogonidae) in the East Creek of Gazi Bay (Kenya) in August 1993, meer
 • World List of Lophogastrida, Stygiomysida and Mysida, meer

Publicaties (412)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 74 peer reviewed ) opsplitsen
 • Peer reviewed article Abebe, E.; Mees, J.; Coomans, A. (2001). Nematode communities of Lake Tana and other inland water bodies of Ethiopia. Hydrobiologia 462: 41-73. https://dx.doi.org/10.1023/A:1013176117586, meer
 • Appeltans, W.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). A taxonomic and biogeographic information system of marine species in the southern North Sea developed by Flanders Marine Institute, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 54, meer
 • Appeltans, W.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007). MarBEF Data Management: Progress towards European marine biodiversity data integration. MarBEF Newsletter 6: 15, meer
 • Appeltans, W.; Costello, M.J.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2008). A World Register of Marine Species (WoRMS) for use in marine and biodiversity data management, in: Iona, Sissy et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 22, meer
 • Appeltans, W.; Costello, M.J.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2008). Aphia for a World Register of Marine Species (WoRMS), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 27, meer
 • Appeltans, W.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J.; Heip, C.H.R. (2008). The future of MarBEF’s data legacy. MarBEF Newsletter 8: 14-15, meer
 • Appeltans, W.; Costello, M.J.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2008). EurOBIS, an online atlas for European marine species distribution data, in: Iona, Sissy et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 43, meer
 • Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Hernandez, F.; Mees, J. (2009). Is our Belgian lab really more biodiverse than Darwin’s Galapagos Islands?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 21-22, meer
 • Appeltans, W.; Decock, W.; De Hauwere, N.; Vandepitte, L.; Claus, S.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). Marine Species Information Systems at VLIZ, in: A decade of discovery: Census of Marine Life 2010. The J. Frederick Grassle Scientific Symposium on the Census of Marine Life: Poster abstracts. pp. [1], meer
 • Appeltans, W.; Decock, W.; De Hauwere, N.; Vandepitte, L.; Claus, S.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). Marine Species Information Systems at VLIZ [Poster]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Peer reviewed article Appeltans, W.; Ahyong, S.T.; Anderson, G.; Angel, M.V.; Artois, T.; Bailly, N.; Bamber, R.N.; Barber, A.; Bartsch, I.; Berta, A.; Blazewicz-Paszkowycz , M.; Bock, P.; Boxshall, G.; Boyko, C.B.; Nunes Brandão, S.; Bray, R.A.; Bruce, N.L.; Cairns, S.D.; Chan, T.-Y.; Cheng, L.; Collins, A.G.; Cribb, T.H.; Curini-Galletti, M.; Dahdouh-Guebas, F.; Davie, P.J.F.; Dawson, M.N.; De Clerck, O.; Decock, W.; De Grave, S.; de Voogd, N.J.; Domning, D.P.; Emig, C.C.; Erséus, Ch.; Eschmeyer, W.; Fauchald, K.; Fautin, D.G.; Feist, S.W.; Fransen, C.H.J.M.; Furuya, H.; García-Alvarez, O.; Gerken, S.; Gibson, D.; Gittenberger, A.; Gofas, S.; Gómez-Daglio, L.; Gordon, D.P.; Guiry, M.D.; Hernandez, F.; Hoeksema, B.W.; Hopcroft, R.R.; Jaume, D.; Kirk, P.; Koedam, N.; Koenemann, S.; Kolb, J.B.; Kristensen, R.M.; Kroh, A.; Lambert, G.; Lazarus, D.B.; Lemaitre, R.; Longshaw, M.; Lowry, J.; MacPherson, E.; Madin, L.P.; Mah, C.; Mapstone, G.; McLaughlin, P.A.; Mees, J.; Meland, K.; Messing, C.G.; Mills, C.E.; Molodtsova, T.N.; Mooi, R.; Neuhaus, B.; Ng, P.K.L.; Nielsen, C.; Norenburg, J.; Opresko, D.M.; Osawa, M.; Paulay, G.; Perrin, W.; Pilger, J.F.; Poore, G.C.B.; Pugh, Ph.R.; Read, G.B.; Reimer, J.D.; Rius, M.; Rocha, R.M.; Sáiz Salinas, J.I.; Scarabino, V.; Schierwater, B.; Schmidt-Rhaesa, A.; Schnabel, K.E.; Schotte, M.; Schuchert, P.; Schwabe, E.; Segers, H.; Self-Sullivan, C.; Shenkar, N.; Siegel, V.; Sterrer, W.; Stöhr, S.; Swalla, B.; Tasker, M.L.; Thuesen, E.V.; Timm, T.; Todaro, M.A.; Turon, X.; Tyler, S.; Uetz, P.; van der Land, J.; Vanhoorne, B.; van Ofwegen, L.P.; Van Soest, R.W.M.; Vanaverbeke, J.; Walker-Smith, G.K.; Walter, T.C.; Warren, A.; Williams, G.C.; Wilson, S.P.; Costello, M.J. (2012). The magnitude of global marine species diversity. Curr. Biol. 22(23): 2189-2202. hdl.handle.net/10.1016/j.cub.2012.09.036, meer
 • Peer reviewed article Arellano, R.V.; Hamerlynck, O.; Vincx, M.; Mees, J.; Hostens, K.; Gijselinck, W. (1995). Changes in the ratio of the sulcus acusticus area to the sagitta area of Pomatoschistus minutus and P. lozanoi (Pisces, Gobiidae). Mar. Biol. (Berl.) 122: 355-360. doi.org/10.1007/BF00350868, meer
 • Arijs, K.; Volckaert, A.M.; Versonnen, B.; Vanhoorne, B.; Vangheluwe, M.; Le Roy, D.; Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Fockedey, N.; Claus, S.; Janssen, C.R. (2007). Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): technical and organizational measures related to marine incidents in the North Sea (poster). [S.n.]: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Arijs, K.; Versonnen, B.; Vangheluwe, M.; Vanhoorne, B.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2007). DIMAS Development of an integrated database for the management of accidental spills. Part 2. Global change, ecosystems and biodiversity - SPSDII: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 69 pp., meer
 • Arvanitidis, C.; Eleftheriou, A.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (2003). Electronic conference on 'Marine Biodiversity in the Mediterranean and the Black Sea': summary of discussions, 7 to 20 April, 2003. MARBENA Proceedings, 3. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. IV, 74 pp., meer
 • Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2018). The molecular basis for positive health effects of sea spray on human lung cells, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 32, meer
 • Bauwens, M.; Braeckman, U.; Coppejans, E.; De Blauwe, H.; De Clerck, O.; De Maersschalk, V.; Degraer, S.; Deprez, T.; Dumoulin, E.; Fockedey, N.; Hernandez, F.; Hostens, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Rappé, K.; Sabbe, K.; Seys, J.; Van Ginderdeuren, K.; Vanaverbeke, J.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Verween, A.; Wittoeck, J. (2009). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 60, meer
 • Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). Sustainability indicators for the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 34-35, meer
 • Belpaeme, K.; Cliquet, A.; Coppens, J.; Douvere, F.; Maes, F.; Maelfait, H.; Mees, J.; Rabaut, M.; Voets, J.; Volckaert, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Vanhulle, A. (2011). De Noordzee in België: Tijd om de opportuniteiten waar te maken. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 4 pp., meer
 • Belpaeme, K.; McMeel, O.; Vanagt, T.; Mees, J. (Ed.) (2012). Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 210 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Mees, J. (2012). Preface Organising Committee, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 7, meer
 • Beyst, B.; Mees, J.; Cattrijsse, A. (1996). Early postlarval flatfish in the hyperbenthal, in: Third International Symposium on Flatfish Ecology, 2 November - 8 November 1996, Texel: abstracts. pp. 14, meer
 • Beyst, B.; Dewicke, A.; Mees, J. (1998). Utilisation of sandy beaches by larval and early postlarval fish. Biol. Jb. Dodonaea 65: 107-108, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Mees, J.; Cattrijsse, A. (1999). Early postlarval fish in the hyperbenthos of the Dutch Delta (south-west Netherlands). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 79(4): 709-724. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315498000861, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (1999). Feeding ecology of juvenile flatfishes of the surf zone of a sandy beach. J. Fish Biol. 55(6): 1171-1186. https://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.1999.tb02068.x, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Buysse, D.; Dewicke, A.; Mees, J. (2001). Surf zone hyperbenthos of Belgian sandy beaches: seasonal patterns. Est., Coast. and Shelf Sci. 53(6): 877-895. dx.doi.org/10.1006/ecss.2001.0808, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Hostens, K.; Mees, J. (2001). Factors influencing fish and macrocrustacean communities in the surf zone of sandy beaches in Belgium: temporal variation. J. Sea Res. 46(3-4): 281-294. https://dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(01)00087-9, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Hostens, K.; Mees, J. (2002). Factors influencing the spatial variation in fish and macrocrustacean communities in the surf zone of sandy beaches in Belgium. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 82(2): 181-187. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315402005337, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M.; Mees, J. (2002). Tidal and diurnal periodicity in macrocrustaceans and demersal fish of an exposed sandy beach, with special emphasis on juvenile plaice Pleuronectes platessa. Mar. Ecol. Prog. Ser. 225: 263-274. https://dx.doi.org/10.3354/meps225263, meer
 • Beyst, B.; Mees, J. (1998). Feeding ecology of 0- and 1-group fishes of the surfzone of a Belgian beach, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 24, meer
 • Beyst, B.; Mees, J. (2001). Use of a Belgian sandy beach as a feeding ground for juvenile plaice (Pleuronectes platessa L.), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 30, meer
 • Breyne, M.; Seys, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Haspeslagh, J.; Lust, H.; Mees, J. (2010). The World’s very first marine research station In Ostend (Belgium). Earthzine August, 18: 4, meer
 • Breyne, P.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J. (2007). "West-Vlaanderen door de zee gedreven": Rede door Paul Breyne, Gouverneur van West-Vlaanderen uitgesproken in de provincieraad van 2 oktober 2007. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 77 pp., meer
 • Breyne, P.; Mees, J. (2006). VLIZ - biz(s)?: een opiniestuk van het VLIZ als reactie op recente berichten in de Vlaamse pers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • Brown, M.; Costello, M.J.; Heip, C.H.R.; Levitus, S.; Mees, J.; Pissierssens, P.; Vanden Berghe, E. (Ed.) (2002). The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. XI, 93 pp., meer
 • Bulckaen, B.; Mees, J.; Vierstraete, A.; Vanfleteren, J.; Vincx, M. (2001). An 18 S rDNA based molecular phylogeny of the Mysidacea (Crustacea), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 34, meer
 • Burnell, G.M.; Goulletquer, P.; Mees, J.; Seys, J.; Stead, S. (Ed.) (2001). Aquaculture and its role in integrated coastal zone management: handbook of contributions and extended abstracts presented at the International Workshop on "Aquaculture and its role in Integrated Coastal Zone Management" Oostende, Belgium, April 19-21, 2001. European Aquaculture Society/Flanders Marine Institute: Oostende. 145 pp., meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Maes, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Kust en zee: te weinig vis, te veel vervuiling, in: Van Steertegem, M. (Ed.) MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: thema's. pp. 145-159, meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Vanhooreweder, B.; Mergaert, K.; Maes, F.; Douvere, F.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA achtergronddocument 2005: kust en Zee. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 140 pp., meer
 • Peer reviewed article Cattrijsse, A.; Mees, J.; Hamerlynck, O. (1993). The hyperbenthic Amphipoda and Isopoda of the Voordelta and the Westerschelde estuary. Cah. Biol. Mar. 34(2): 187-200, meer
 • Peer reviewed article Cattrijsse, A.; Dankwa, H.R.; Mees, J. (1997). Nursery function of an estuarine tidal marsh for the brown shrimp Crangon crangon. J. Sea Res. 38(1-2): 109-121. https://hdl.handle.net/10.1016/S1385-1101(97)00036-1, meer
 • Cattrijsse, A.; Mees, J.; Hostens, K. (1998). Herstel estuarien karakter van de Oosterschelde: effect op de kraamkamer- en kinderkamerfunctie en op de aanwezigheid van diadrome soorten. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 17 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Hernandez, F.; Mees, J.; Depoorter, L.; Leeuwerck, P.; Goossens, Y. (2005). Haalbaarheidsstudie met betrekking tot mariene onderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen. Een nieuw Vlaams vaartuig voor kustgebonden marien onderzoek: resultaten van de open bevraging van de mariene onderzoeksgemeenschap. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 35, addenda pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Mees, J. (2004). Vissen van de Noordzee, in: Puype, K. et al. Zeesterren: Noordzeevis voor gourmets. pp. 5-11, meer
 • Cattrijsse, A.; Mees, J. (2008). Flanders builds new research vessel Simon Stevin, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 34-35, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Wille, K.; Monteyne, E.M.; Goffin, A.; Vanhaecke, L.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.F.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2009). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 30, meer
 • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Goffin, A.; Ghekiere, A.; Mees, J.; Vanhaecke, L.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M.; Janssen, C.R. (2013). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone: INRAM: Final Report. SD/NS/02. Belgian Science Policy Office: Brussels. 114 pp., meer
 • Claus, S.; Vanhoorne, B.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2007). Development of the ENCORA portal: an internet based facility supporting EU-wide contact search for ICZM related science, practice, and policy communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 25, meer
 • Claus, S.; Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007). The European Marine Gazetteer: its development and applications. MarBEF Newsletter 7: 15-16, meer
 • Claus, S.; Mees, J.; Deneudt, K.; Haspeslagh, J.; Hernandez, F. (2007). Marien data- en informatie beheer: van data en informatie naar kennis: belang van integratie [PRESENTATIE], in: 6e Waterforum 'informatie voor watersystemen', 4 oktober 2007. pp. [1-4] (hand-outs), meer
 • Claus, S.; Papatsiotsos, A.; De los Rios, M.; Kreiken, W.; Villars, N.; Mees, J.; Dronkers, J. (2008). The Coastal and Marine Wiki: an Internet encyclopaedia providing up-todate high quality information for and by coastal and marine professionals, in: Iona, Sissy et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 224-225, meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Appeltans, W.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J.; Heip, C.H.R.; Holdsworth, N.; Maudire, G.; McDonough, N.; Ó Tuama, É.; Pesant, S.; Pissierssens, P.; Schaap, D.M.A.; Vanden Berghe, E.; Vladymyrov, V. (2010). Development of a Marine Biological Data Portal within the framework of the European Marine Observation and Data Network (EMODNet), in: Fichaut, M. et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS 2010, 29-31 March 2010, Paris, France: Book of abstracts. pp. 57, meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). Report of the Biological Data Products Workshop of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). VLIZ Special Publication, 45. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 41 pp., meer
 • Claus, S.; Seys, J.; Pirlet, H.; Mees, J.; Zanuttigh, B.; Christensen, E.M. (2012). Innovative multi-purpose offshore platforms: planning, design and operation, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 183-184, meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J.; Vanhoorne, B.; Waumans, F.; Costello, M.J.; Garthe, S.; Herman, P.; Pesant, S.; Pinn, E.H.; Stienen, E.; Vanden Berghe, E.; Webb, T.; Arvanitidis, C. (2012). Report of the Biological Data Analysis Workshop of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). VLIZ Special Publication, 56. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 35 pp., meer
 • Peer reviewed article Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Deckers, P.; Souza Dias, F.; Hernandez, F.; Mees, J. (2014). Marine Regions: towards a global standard for georeferenced marine names and boundaries. Mar. Geod. 37(2): 99-125. https://hdl.handle.net/10.1080/01490419.2014.902881, meer
 • Coosen, J.; Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 135 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J.; Mees, J. (2012). Marine and maritime courses for secondary education and training for adults: The main courses and training providers. VLIZ-Nota. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J.; Mees, J. (2012). Mariene en maritieme opleidingen voor het secundair en volwassenonderwijs: de voornaamste opleidingen en opleidingsverstrekkers. VLIZ-Nota. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Appeltans, W.; Bailly, N.; Berendsohn, W.G.; de Jong, Y.; Edwards, M.; Froese, R.; Huettmann, F.; Los, W.; Mees, J.; Segers, H.; Bisby, F.A. (2014). Strategies for the sustainability of online open-access biodiversity databases. Biol. Conserv. 173: 155-165. hdl.handle.net/10.1016/j.biocon.2013.07.042, meer
 • Danovaro, R.; Mees, J.; Vincx, M. (1994). Annual dynamics of meiobenthic communities in the Ligurian Sea (northwestern Mediterranean): preliminary results, in: Albertelli, G. et al. (Ed.) Atti del 10° Congresso della Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia. Alassio 4-6 Novembre 1992. pp. 295-305, meer
 • Dauwe, S.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Devriese, L; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2018). The Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 39, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Mees, J.; Papadopoulos, I.; Wakwabi, E.O. (1996). Fish communities in a tropical bay (Gazi Bay, Kenya): seagrass beds vs. unvegetated areas. Neth. J. Zool. 46(3-4): 236-252, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Mees, J.; Wakwabi, E.O. (1998). Diets of abundant fishes from beach seine catches in seagrass beds of a tropical bay (Gazi Bay, Kenya). Belg. J. Zool. 128(2): 135-154, meer
 • Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Literatuurstudie voor de onderbouwing van de opmaak van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030. Eindversie juni 2009. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 44 pp., meer
 • Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Scholaert, A.; Mees, J. (2011). Haring - Clupea harengus. Een eeuw zeevisserij in België. VLIZ Information Sheets, 295. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee. Federaal Wetenschapsbeleid: Brussel. ISBN 90-810081-5-3. 164, photographs, 1 cd-rom pp., meer
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). The macrobenthos atlas of the Belgian part of the North Sea. Belgian Science Policy: Brussel. ISBN 90-810081-6-1. 164, photographs, 1 cd-rom pp., meer
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). L'atlas du macrobenthos de la partie belge de la Mer du Nord. Politique scientifique fédérale: Bruxelles. ISBN 90-810081-7-X. 164, photographs, 1 cd-rom pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). An inventory for lateral input into the Sea Scheldt, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 48, meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). An inventory of the lateral input for the Sea Scheldt, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 12, meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Perceel NR. 7 van bestek 16El/01/37: onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Eindrapport. VLIZ Special Publication, 14. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 254 pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Perceel NR. 7 van bestek 16El/01/37: onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel nr. 7: Studie naar de zijdelingse belasting van het Vlaamse gedeelte van het Schelde-estuarium: Data-CD. VLIZ Special Publication, 14. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 1 cd-rom pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). An inventory of the lateral input for the Sea Scheldt, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 33, meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring. Ref. St/2003.C. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 57 + annexes pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring [CD-ROM]. Data-CD. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 1 cd pp., meer
 • Deneudt, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2004). De ScheldeMonitor. Visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 + bijlagen pp., meer
 • Deneudt, K.; T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2005). ScheldeMonitor, het online informatiesysteem rond onderzoek en monitoring van het Schelde estuarium = ScheldeMonitor, the online information system on research and monitoring of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 29, meer
 • Deneudt, K.; Pape, E.; Vanhoorne, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007). Vooronderzoek databeheer NIOO-CEME. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 + bijlagen pp., meer
 • Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanhoorne, A. (2008). De ScheldeMonitor. Tweede visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. VLIZ: Oostende. 19 + annexes pp., meer
 • Deneudt, K.; Vandepitte, L.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Costello, M.J.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). Validating ecological regions in European seas based on the European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS), in: ISEI7 - Seventh International Conference on Ecological Informatics: Unravelling complexity and supporting sustainability, 13-16 December 2010, Gent, Belgium. Book of abstracts. pp. 103, meer
 • Deneudt, K.; Reubens, J.; Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Knockaert, C.; Tyberghein, L.; Dekeyzer, S.; Hernandez, F.; Mees, J. (2016). Building an innovative and multidisciplinary marine biodiversity observatory for Lifewatch, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 67, meer
 • Peer reviewed article Deprez, T.; Wooldridge, T.; Mees, J. (2000). A new species of Gastrosaccus (Crustacea, Mysidacea) from Algoa Bay (South Africa). Hydrobiologia 441(1-3): 141-148. https://dx.doi.org/10.1023/A:1017518925619, meer
 • Deprez, T.; Mees, J.; Wooldridge, T.; Vincx, M. (2000). Taxonomy and biogeography of the shallow-water Mysidacea of the Western Indian Ocean. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 136 pp., meer
 • Deprez, T.; Mees, J.; Wooldridge, T.; Vincx, M. (2001). MYSIDLAN 4.0 Taxonomy and biodiversity of shallow coastal Mysidacea of the Western Indian Ocean [CD-ROM]. Magda Vincx, Marine Biology Section: Gent. 1 cd-rom pp., meer
 • Peer reviewed article Deprez, T.; Wooldridge, T.; Mees, J. (2001). Idiomysis mozambicus, a new mysid species (Crustacea: Mysidacea) from Mozambique. Hydrobiologia 459(1-3): 47-49. https://dx.doi.org/10.1023/A:1012541909196, meer
 • Deprez, T.; Mees, J.; Connell, A.; Wooldridge, T. (2002). Towards digital taxonomy..., in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 34, meer
 • Deprez, T.; Vincx, M.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). NeMys: an evolving biological information system, a state of art, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 21, meer
 • Deprez, T.; Wooldridge, T.; Mees, J. (2006). Idiomysis mozambicus, a new mysid species (Crustacea: Mysidacea) from Mozambique, in: Deprez, T. Taxonomy and biogeography of the Mysida (Peracarida, Crustacea): a global approach through the biological information system NeMys = Taxonomie en biogeografie van de Mysida (Peracarida, Crustacea): een globale aanpak via het biologisch informatiesysteem NeMys. pp. 171-178, meer
 • Deprez, T.; Wooldridge, T.; Mees, J. (2006). A new species of Gastrosaccus (Crustacea, Mysidacea) from Algoa Bay (South Africa), in: Deprez, T. Taxonomy and biogeography of the Mysida (Peracarida, Crustacea): a global approach through the biological information system NeMys = Taxonomie en biogeografie van de Mysida (Peracarida, Crustacea): een globale aanpak via het biologisch informatiesysteem NeMys. pp. 160-170, meer
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE). Belgian Science Policy: Brussel. 161 pp., meer
 • Derous, S.; Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Hillewaert, H.; Mees, J.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). A marine biological valuation map for the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 34, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2007). A concept for biological valuation in the marine environment. Oceanologia 49(1): 99-128, meer
 • Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2008). A concept for biological valuation in the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 67-90, meer
 • Dewicke, A.; Rottiers, V.; Mees, J. (1998). The spring and summer hyperbenthos of the Frisian Front area, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 102, meer
 • Dewicke, A.; Beyst, B.; Mees, J. (1998). Fish larvae in the hyperbenthal of Belgian coastal waters. Biol. Jb. Dodonaea 65: 134-135, meer
 • Peer reviewed article Dewicke, A.; Rottiers, V.; Mees, J.; Vincx, M. (2002). Evidence for an enriched hyperbenthic fauna in the Frisian front (North Sea). J. Sea Res. 47(2): 121-139. dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(02)00106-5, meer
 • Peer reviewed article Dewicke, A.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Spatial patterns of the hyperbenthos of subtidal sandbanks in the southern North Sea. J. Sea Res. 49(1): 27-45. dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(02)00167-3, meer
 • Dewicke, A.; Mees, J. (1996). The hyperbenthic fauna of the Belgian continental shelf: spatial variability in community structure. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65: 55-58, meer
 • Duarte, C.M.; Jaume, D.; Vanden Berghe, E.; van Avesaath, P.H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (2002). Electronic conference on 'European Heritage under Threat: Marine Biodiversity in Mediterranean Ecosystems': summary of discussions, April 22 to May 3, 2002. MARBENA Proceedings, 1. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 48 pp., meer
 • Emblow, C.S.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Cuvelier, D.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2004). Electronic conference on ‘Sustaining Livelihoods and Biodiversity - attaining the 2010 target in the European Biodiversity Strategy’: summary of discussions, 13 to 30 April, 2004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 30 pp., meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2013). PCBs still sticking around, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 45, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.A.; Mees, J.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2018). Risk assessment of microplastics in the ocean: modelling approach and first conclusions. Environ. Pollut. In Press(Corrected Proof). https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2018.07.069, meer
 • Fockedey, N.; Muylaert, K.; Mees, J.; Vyverman, W. (1998). Laboratory-made estuarine flocs: colonisation by micro-organisms, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 106, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2002). Feeding and growth of the mysid Neomysis integer on aggregates in the MTZ of the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 50, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Feeding and growth of the mysid Neomysis integer on aggregates in the MTZ of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 37, meer
 • Fockedey, N.; De Pauw, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2005). Effect of food quality on the growth of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea; Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 201-213, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 326(1): 27-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.05.005, meer
 • Fockedey, N.; Hermans, S.; Mees, J.; Vincx, M. (2005). Survival, growth and feeding rate of the mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) on laboratory-made estuarine aggregates, in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 171-186, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 147-168, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Buchholz, C.; Buchholz, F.; Feral, J.-P.; Gasol, P.; Heip, C.H.R.; Ianora, A.; Pinto, I.S.; Vincx, M.; Bellou, N.; Bennell, S.; Quigley, M.; Galil, B.; Grigorov, I.; Marboe, A.H.; Le Gall, L.; Noël, P.; Vyalova, O.; Lisovskaya, V.; Pérez Lloréns, J.L.; Porteiro, F.M.; McCurdy, W.; Nash, R.; Nikolic, V.; Rumohr, H.; Schiedek, D.; Skourtos, M.S.; ter Hofstede, R.; Spezzaferri, S. (2009). Tasting the wealth of seafood biodiversity in Europe - a MARBEF outreach initiative, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 55, meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2012). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook… [Poster]. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2012). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook…, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 29, meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2013). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook…, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 47, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J. (1994). A comparison of the hyperbenthos of three European estuaries, in: Hoffmann, M. et al. (Ed.) Biodiversity: study, exploration, conservation. Proceedings of the symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea (Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea), University of Gent, 18 November 1992. pp. 178-179, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J. (1995). MATURE: biogeochemistry of the maximum turbidity zone in estuaries: theme 4: Higher Trophic Levels Partim Hyperbenthos (Final Report, March 1995). University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 26 + figures pp., meer
 • Fockedey, N.; Mees, J. (1996). The diet of Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea) in the maximum turbidity zone of estuaries. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65: 79-82, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Mees, J. (1999). Feeding of the hyperbenthic mysid Neomysis integer in the maximum turbidity zone of the Elbe, Westerschelde and Gironde estuaries. J. Mar. Syst. 22(2-3): 207-228. https://doi.org/10.1016/S0924-7963(99)00042-1, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J. (2005). Feeding of the hyperbenthic mysid Neomysis integer in the maximum turbidity zone of the Elbe, Westerschelde and Gironde estuaries, in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 125-145, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2005). Some experimental observations on gut passage time, egestion rate and faecal pellet production of brackish water mysid Neomysis integer (Mysidacea: Crustacea) feeding on different food items, in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 215-225, meer
 • Goffin, A; Deneudt, K.; Waumans, F.; Dewitte, E.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Scheldemonitor, the online data- and information system on research and monitoring of the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 36, meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Goffin, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). De ScheldeMonitor. Derde visiedocument voor het data- en informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 + bijlagen pp., meer
 • Goffin, A.; Seys, J.; Mees, J.; Vincx, M. (Ed.) (2008). UGent aan Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-1-2. 96 pp., meer
 • Grosemans, T.; Asselman, J.; Boets, P.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2017). Detection and degradation of environmental DNA (eDNA) in the marine environment: a lab and field approach using plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 39, meer
 • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Van de Vyver, P.; Van Landtschoote, E.; Cattrijsse, A.; Hostens, K. (1990). Eindverslag Hyperbenthosonderzoek Voordelta. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 101 pp., meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Mees, J.; Arellano, R.V.; Cattrijsse, A.; Van de Vyver, P.; Craeymeersch, J.A. (1992). The ebb tidal delta of the Grevelingen: a man-made nursery for flatfish? Neth. J. Sea Res. 30: 191-200, meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Arellano, R.V.; Mees, J.; Vandamme, P.A. (1993). The mobile epibenthic fauna of soft bottoms in the Dutch Delta (south-west Netherlands): spatial structure. Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 343-358, meer
 • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Craeymeersch, J.A.; Soetaert, K.; Hostens, K.; Cattrijsse, A.; Van Damme, P.A. (1993). The Westerschelde estuary: two food webs and a nutrient rich desert, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, Brussels, January 21-22, 1993. pp. 217-234, meer
 • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Craeymeersch, J.A.; Soetaert, K.; Hostens, K.; Cattrijsse, A.; Van Damme, P.A. (2003). The Westerschelde estuary: two food webs and a nutrient rich desert, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 157-164, meer
 • Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Mees, J.; Arellano, R.V.; Cattrijsse, A.; Van de Vyver, P.; Craeymeersch, J.A. (2003). The ebb tidal delta of the Grevelingen: a man-made nursery for flatfish?, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 79-86, meer
 • Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Arellano, R.V.; Mees, J.; Vandamme, P.A. (2003). The mobile epibenthic fauna of soft bottoms in the Dutch Delta (south-west Netherlands): spatial structure, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 27-38, meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Mees, J. (1991). Temporal and spatial structure in the hyperbenthic community of a shallow coastal area and its relation to environmental variables. Oceanol. Acta-Vol. Sp. 11: 205-211, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2004). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the Schelde river, Belgium and The Netherlands. Hydrobiologia 515(1-3): 137-146. https://dx.doi.org/10.1023/b:hydr.0000027325.16156.6c, meer
 • Haspeslagh, J.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Doorlichting van en samenwerking met de bibliotheek van de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH) van de administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ). Adviesnota VLIZ. AN/2003/1. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 11 + annex. pp., meer
 • Heip, C.H.R.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Cuvelier, D.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Mees, J. (2004). Electronic conference on 'Marine biodiversity research that matters!': summary of discussions, 15 to 26 November 2004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. IX, 35 pp., meer
 • Herman, R.; Mees, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Marien onderzoek, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 12-75, meer
 • Herman, R.; Mees, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Marine research, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 12-71, meer
 • Herman, R.; Mees, J.; d'Ozouville, L. (Ed.) (2004). MRI E-Conference electronic conference on ‘Marine Research Infrastructures (MRI): The need for better Information and Co-ordination’ 26-30 april 2004, final report. VLIZ Special Publication, 18. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 20 pp., meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). Marine Information and Data Acquisition System, in: INMARTECH 2002 [CD-ROM]. pp. 39, meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Marine information and data acquisition system, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 68, meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; Dobbelaere, I. (2007). Recommendations resulting from the workshop discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ Special Publication, 38. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 63 pp., meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; Dobbelaere, I. (Ed.) (2005). Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. XIV, 685 pp., meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; de Lichtervelde, K. (Ed.) (2005). 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 25. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. IX, 126 pp., meer
 • Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2003). Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems: measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Proceedings, 5. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. VI, 55 pp., meer
 • Peer reviewed article Horton, T.; Gofas, S.; Kroh, A.; Poore, G.C.B.; Read, G.; Rosenberg, G.; Stöhr, S.; Bailly, N.; Boury-Esnault, N.; Brandão, S.N.; Costello, M.J.; Decock, W.; Dekeyzer, S.; Hernandez, F.; Mees, J.; Paulay, G.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Vranken, S. (2017). Improving nomenclatural consistency: a decade of experience in the World Register of Marine Species. Eur. J. Taxon. 389: 1-24. https://hdl.handle.net/10.5852/ejt.2017.389, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Beyst, B.; Cattrijsse, A. (1996). Het vis- en garnaalbestand in de Westerschelde: soortensamenstelling, ruimtelijke verspreiding en seizoenaliteit (periode 1988-1992). University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 106 pp., meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Cattrijsse, A.; Hamerlynck, O. (2002). Functional guilds of fishes and macrocrustaceans in the Westerschelde and Oosterschelde estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 52, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Cattrijsse, A.; Maes, J.; Chavatte, N.; Hampel, H. (2002). The nursery function of the Scheldt estuary: a review for fish and macrocrustaceans, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 38, meer
 • Hostens, K.; Hummel, H.; Mees, J.; Vincx, M.; Heip, C.H.R. (2003). The fish fauna of the Oosterschelde, a decade after completion of the engineering works, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 59-77, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Hummel, H. (2003). The mobile macro-invertebrate fauna of the Oosterschelde and the Westerschelde (SW Netherlands), in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 87-103, meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (1997). De T0 situatie van het vis- en garnaalbestand in de Westerschelde (periode 1988-1992): een samenvatting. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 10 pp., meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (1998). The mysid-feeding guild of demersal fishes in the brackish zone of the Westerschelde estuary, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 44, meer
 • Peer reviewed article Hostens, K.; Mees, J. (1999). The mysid-feeding guild of demersal fishes in the brackish zone of the Westerschelde estuary. J. Fish Biol. 55(4): 704-719. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1999.tb00712.x, meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (2003). The diet of brown shrimp Crangon crangon (L.) in the Westerschelde estuary, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 141-156, meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (2003). The mysid-feeding guild of demersal fishes in the brackish zone of the Westerschelde estuary, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 123-132, meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Jaspers, E.; Mees, J. (Ed.) (2001). Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VI, 35 pp., meer
 • Josefson, A.B.; Vanden Berghe, E.; van Avesaath, P.H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2002). Electronic conference on 'Marine Biodiversity in the Baltic and the European context': summary of discussions 5 to 20 September 2002. MARBENA Proceedings, 2. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 37 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E.; Belpaeme, K. (2004). Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the southern North Sea: sustainability indicators for communication, monitoring and management guidance, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 56, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vanhoorne, A.; Bracke, S.; Hernandez, F.; Mees, J. (2004). Indicators of sustainable development in the SAIL coastal region: sustainabilty indicators for ICZM in the SAIL region. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 50 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2005). EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: technisch eindverslag, november 2005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. [Diff. Pag.] pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vanhoorne, A.; Bracke, S.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2005). Indicators of sustainable development for monitoring, communication and management guidance in the SAIL coastal region, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 43, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Mees, J. (2005). EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: eindrapport november 2005. VLIZ Special Publication, 28. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 136 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2005). EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: tweede tussentijds verslag, september 2005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20, bijlagen [diff. pag.] pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2005). EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: eerste tussentijds verslag, juli 2005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16, bijlagen [diff. pag.] pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2006). Europese duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: een eerste inventarisatie = European sustainability indicators for coastal zones in The Netherlands: a first inventory. VLIZ Special Publication, 31. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-81008-14-5. 128 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2006). European sustainability indicators for the coastal zone of the Netherlands: a first inventory, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 43, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhoorne, A.; Hernández, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2007). Indicators for sustainable development and information systems in support of integrated coastal zone management in Belgium, the southern North Sea and Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 42, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhoorne, A.; Hernández, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2007). Indicators and information systems in support of integrated coastal zone management in Belgium, the southern North Sea and Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 41, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Behiels, S.; Hernandez, F.; Mees, J. (2008). Belgian sea fisheries statistics: compiling historical data to recover a wider perspective, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 55, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vanhoorne, A.; Braekevelt, S.; Van Coillie,, F.; Veys, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2008). ‘SeaStats’: hard figures on sea and coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 56, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Eerste tussentijds rapport. Luik 1: Definitie van denkkader en geografische afbakening, selectie van de set indicatoren van duurzame ontwikkeling. Januari 2009 – Mei 2009. VLIZ: Oostende. 4 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2009). Indicators of sustainable development for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 51-52, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Visiedocument als toelichting van de opmaak en doelstellingen van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030. VLIZ: Oostende. 9 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Hernandez, F.; Mees, J. (2009). Belgian sea fisheries: compiling historical fisheries data, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 53, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Mees, J.; Hernandez, F. (2010). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium; IDO-Schelde. Eindrapport. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 40; bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2010). Fishing in the past: Historical data on sea fisheries landings in Belgium. Mar. Policy 34(6): 1279-1289. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2010.05.006, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2010). Historical marine fisheries data for Belgium: Data sources, data management and data integration related to the reconstruction of historical time-series of marine fisheries landings for Belgium. Fisheries Centre Working Paper Series, 2010-08. University of British Columbia: Vancouver. 69 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Mees, J. (2011). Eeen eeuw zeevisserijstatistieken: hoe ver reikt ons geheugen?, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 90-96, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Scholaert, A.; Mees, J. (2011). Atlantische kabeljauw - Gadus morhua. Een eeuw zeevisserij in België. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Debergh, H.; Hernandez, F.; Mees, J. (2011). Vlaams-Nederlands kennissysteem voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium: informatie, data en indicatoren [Presentatie]. VLIZ: Oostende. 14 slides pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Indicators for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 45-46, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Hundred and eighty years of fleet dynamics in the Belgian sea fisheries, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 120-135, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Historical marine fisheries data for Belgium: Data sources, data management and data integration related to the reconstruction of historical time-series of marine fisheries landings for Belgium, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 24-73, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010. Fish. Res. 147: 161-174. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2013.05.007, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Herman, R.; Mees, J. (2013). A compendium for coast and sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 62, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Hundred and eighty years of fleet dynamics in the Belgian sea fisheries. Rev. Fish Biol. Fish. 23(2): 229-243. hdl.handle.net/10.1007/s11160-012-9287-1, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; De Raedemaecker, F.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Flooded by herring: Downs herring fisheries in the southern North Sea during World War II, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 164-181, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Fishing in the Past: Historical data on sea fisheries landings in Belgium, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 74-93, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J.; Mees, J. (2013). 'In Cod we trust': Trends in gadoid fisheries in Iceland 1929-1996, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 182-197, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 136-163, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Mees, J.; Herman, R. (2014). The Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 78, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Mees, J. (2015). A guide to funding instruments for marine research and innovation projects – Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 84, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Fockedey, N.; De Pooter, D.; Verleye, T.; Mees, J. (2015). Invasive Alien Species in Belgian marine waters: an information platform and checklist for science and policy support. Manag. Biol. Inv. 6(2): 209–213. hdl.handle.net/10.3391/mbi.2015.6.2.11, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2016). Belgium, in: Pauly, D. et al. (Ed.) Global atlas of marine fisheries: a critical appraisal of catches and ecosystem impacts. pp. 202, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Gilbert, C. (Ed.) (2006). State of the coast of the Southern North Sea: an indicators-based approach to evaluating sustainable development in the coastal zone of the Southern North Sea. VLIZ Special Publication, 36. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-1-0. 140 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Ervynck, A.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2011). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-5-4. 112 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Mees, J.; Herman, R. (Ed.) (2013). Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-6-4. 326 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Mees, J.; Herman, R. (Ed.) (2013). Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-5-7. 342 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Roelofs, M.; Pirlet, R.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Ervynck, A.; Mees, J. (Ed.) (2014). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-0-9. 128 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Pirlet, R.; Pieters, M.; Ervynck, A.; Segers, Y.; Steevens, I.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2016). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920432-6-9. 128 pp., meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Beyst, B.; Mees, J. (1999). Circadiel patterns in the tidal plankton of a sandy beach in Zeebrugge (Belgium). Belg. J. Zool. 129(2): 339-352, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Mees, J.; Vincx, M.; Goethals, P.L.M. (2011). Did global warming and alien invasions affect surf zone hyperbenthic communities on sandy beaches in Belgium? Hydrobiologia 664(1): 173-181. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0597-9, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Mees, J. (1999). The winter hyperbenthos of the Ria Formosa - a lagoon in southern Portugal - and adjacent waters. Cah. Biol. Mar. 40(1): 47-56, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2006). Indicators as reliable guides for Integrated Coastal Zone Management, in: Forkiewicz, M. (Ed.) Integrated Coastal Zone Management: theory and practice. EuroCoast - Littoral 2006, : pp. 180-186, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2006). Indicators as guides for integrated coastal zone management, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 44-45, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2006). Meten is weten: Duurzaamheidsindicatoren als basis voor een geïntegreerd beheer van de Noordzee. West-Vlaanderen Werkt 48(1): 13-18, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; De Brabandere, L.; Ollevier, F.; Mees, J. (2003). The diet and consumption of dominant fish species in the upper Scheldt estuary, Belgium. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 83(3): 603-612. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315403007537h, meer
 • Magni, P.; Malej, A.; Moncheva, S.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Cuvelier, D.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2004). Electronic conference on 'The Southern and Eastern Mediterranean Sea and the Black Sea: new challenges for marine biodiversity research and monitoring': summary of discussions, 6 to 24 September, 2004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. VIII, 108 pp., meer
 • Martín-Míguez, B.; McMeel, O.; Calewaert, J.-B.; Oset Garcia, P.; Souza Dias, F.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). EMODnet: your gateway to marine data in Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 48, meer
 • McDonough, N.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2010). EurOCEAN 2010 - Grand challenges for marine research in the next decade, Oostende, Belgium, 12-13 October 2010: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 47. Belgian Science Policy Office/Flanders Marine Institute (VLIZ): Brussel. V, 30 pp., meer
 • Peer reviewed article Mees, J. (1994). Theme 7. The higher trophic levels - introduction. Hydrobiologia 282-283: 475-478, meer
 • Mees, J. (1994). The hyperbenthos of shallow coastal waters and estuaries: community structure and biology of the dominant species = Het hyperbenthos van ondiepe kustgebieden en estuaria: gemeenschapsstruktuur en biologie van de dominante soorten. PhD Thesis. Universiteit Gent. Mariene Biologie. Instituut voor Dierkunde. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent. 212 pp., meer
 • Mees, J. (1999). Biodiversiteit van visfauna's in Oost-Afrikaanse kustwateren. Biol. Jb. Dodonaea 66: 19-20, meer
 • Mees, J. (2001). De visserij in België. Published by the author(s): Belgium. 4 pp., meer
 • Mees, J. (2005). The development of a Tsunami Warning and Mitigation System for the Indian Ocean within a global framework, in: Van de Walle, B. et al. (Ed.) ISCRAM2005: Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, held in Brussels-Belgium on April 18-20, 2005. pp. 307, meer
 • Mees, J. (2006). Inleiding tot de studiedag, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 1, meer
 • Mees, J. (2007). Krachtlijnen voor een succesvol databeheer: is wat VLIZ doet uit te breiden naar of te 'kopiëren' voor zoetwatersysteemkennis, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [9], meer
 • Mees, J. (2008). Het regionaal, nationaal en internationaal belang van de Universiteit Gent in de mariene wetenschappen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 pps pp., meer
 • Mees, J. (2010). Metaforum Symposium Biodiversiteit: Visie van het Vlaams Instituut voor de Zee. Presentation Metaforum Symposium Biodiversiteit 4 november 2010. [S.n.]: Leuven. 35 slides pp., meer
 • Mees, J. (2011). 'De grootste supporter van het VLIZ', in: Algoed, M. et al. (Ed.) Paul Breyne tussen de mensen. pp. 200-202, meer
 • Mees, J. (2012). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2012). Preface, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2013). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2013). Wat hebben WOI en de zee gemeen? Inleiding tot het themanummer "De Groote Oorlog en de Zee", in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 3-7, meer
 • Mees, J. (2013). What do WWI and the sea have in common? Introduction to the special issue "The Great War and the Sea", in: De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 3-7, meer
 • Mees, J. (2013). Qu’est-ce que la 1ère GM et la mer ont en commun? Introduction au numéro spécial "La Grande Guerre et la Mer", in: De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 3-5, meer
 • Mees, J. (2013). Was haben der Erste Weltkrieg und das Meer miteinander gemein? Einführung zu der Themenausgabe "Der Erste Weltkrieg und das Meer", in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 3-5, meer
 • Mees, J. (2014). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2014). Short history of Kenya-Belgium collaborations and the marine science landscape in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70: pp. 22, meer
 • Mees, J. (2014). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70: pp. iii-iv, meer
 • Mees, J. (2015). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2016). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2017). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2018). A Marine Robotics Center in Oostende by Flanders Marine Institute (VLIZ). Pogo Newsletter 31: 3, meer
 • Peer reviewed article Mees, J. (Ed.) (1999). Proceedings of the 5th Benelux Congress of Zoology Gent, 6-7 November 1998. Belgian Journal of Zoology, 129(1). Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde = Société royale zoologique de Belgique: Brussel. 324 pp., meer
 • Mees, J.; Dewicke, A.; Hamerlynck, O. (1992). Seasonal composition and spatial distribution of hyperbenthic communities along estuarine gradients in the Westerschelde, in: Herman, P.M.J. (Ed.) JEEP 92: Major biological processes in European tidal estuaries: report of the workshop held in Plymouth, January 29 - February 1, 1992. pp. 93-107, meer
 • Mees, J.; Vanreusel, A.; Vincx, M. (1993). Impulsprogramma Zeewetenschappen (contract MS/02/080). Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden: activiteitenverslag 1. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 30, 44 fig. pp., meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Cattrijsse, A.; Hamerlynck, O. (1993). Distribution and abundance of shallow water hyperbenthic mysids (Crustacea, Mysidacea), and euphausiids (Crustacea, Euphausiacea), in the Voordelta and the Westerschelde, southwest Netherlands. Cah. Biol. Mar. 34(2): 165-186, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Dewicke, A.; Hamerlynck, O. (1993). Seasonal composition and spatial distribution of hyperbenthic communities along estuarine gradients in the Westerschelde. Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 359-376, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Abdulkerim, Z.; Hamerlynck, O. (1994). Life history, growth and production of Neomysis integer in the Westerschelde estuary (SW Netherlands). Mar. Ecol. Prog. Ser. 109(1): 43-57. https://hdl.handle.net/10.3354/meps109043, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Fockedey, N.; Dewicke, A.; Janssen, C.R.; Sorbe, J.-C. (1995). Aberrant individuals of Neomysis integer and other Mysidacea: intersexuality and variable telson morphology. Neth. J. Aquat. Ecol. 29(2): 161-166, meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Hamerlynck, O. (1995). Comparative study of the hyperbenthos of three European estuaries, in: Heip, C.H.R. et al. (Ed.) Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 153-174, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Fockedey, N.; Hamerlynck, O. (1995). Comparative study of the hyperbenthos of three European estuaries. Hydrobiologia 311(1-3): 153-174. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00008578, meer
 • Mees, J.; Mwamsojo, G.U.; Wakwabi, E.O. (1999). Aspects of the biology and feeding ecology of the orbiculate cardinal fish Sphaeramia orbicularis (Cuvier, 1828) (Teleostei: Apogonidae) in a Kenyan mangrove forest. Biol. Jb. Dodonaea 66: 134-145, meer
 • Mees, J.; Rappé, K.; Seys, J. (2011). 'Testing the water' - raising awareness of our changing seas, in: Mees, J. et al. (Ed.) Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment. International CLAMER Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 52: pp. 11, meer
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Pirlet, R.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marien onderzoek, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 8-52, meer
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marine research, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 8-51, meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Herrier, J.-L. (Ed.) (2002). Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. [109] pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J. (Ed.) (2002). De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 44 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Struyf, K. (Ed.) (2003). Feestzitting ter afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Zwin - Het Zwin: van gisteren naar morgen, Knokke-Heist, Belgium, 21 maart 2003. VLIZ Special Publication, 13. Compagnie Het Zoute/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. , meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006). VLIZ Jaarboek 2005: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-8-8. 120 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Jaarboek 2006: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-810081-9-8. 125 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Annual Report 2007: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-0-5. 112 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Jaarboek 2007: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-2-9. 112 + 1 cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Annual Report 2008: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-5-0. 128 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Jaarboek 2008: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-4-3. 128 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2010). VLIZ Annual Report 2009: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-7-4. 152 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2010). VLIZ Jaarboek 2009: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-6-7. 152 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Annual Report 2010: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-6-7. 160 + 1 cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Jaarboek 2010: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-9-8. 160 + 1cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2011). Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment. International CLAMER Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 52. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-3-0. v + 15 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Watmough, T.; Rappé, K. (Ed.) (2011). Proceedings 'Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment'. International CLAMER conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. VLIZ Special Publication, 53. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-4-7. 40 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2012). VLIZ Jaarboek 2011: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-7-8. 136 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2012). VLIZ Annual Report 2011: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-90-817451-8-5. 135 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgian Marine Research - an overview. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-4-0. 127 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2013). VLIZ Annual Report 2012. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-0-2. 80 (+ 58 pp. annexes) pp., meer
 • Mees, J.; De Raedemaecker, F.; McDonough, N.; Calewaert, J.-B. (Ed.) (2013). Marine biotechnology in the European research area: Challenges and opportunities for Europe. Final CSA MarineBiotech Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 11-12 March 2013. VLIZ Special Publication, 64. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. viii, 60 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgisch Marien Onderzoek - een overzicht. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-3-3. 127 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2013). VLIZ Jaarboek 2012. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-810081-0-5. 80 (+ 58 pp. bijlagen) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2014). VLIZ Jaarboek 2013. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-1-6. 82 (+ 35 pp. bijlagen) pp., meer
 • Mees, J.; Vanhaecke, D.; Nyonje, B.; Ruwa, R. K. (Ed.) (2014). Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. x, 53 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2014). VLIZ Annual Report 2013. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-920430-2-3. 82 + annexes pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C. (Ed.) (2015). Belgisch Marien Onderzoek - een overzicht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-3-9. 146 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2015). VLIZ Jaarboek 2014. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-7-8. 90 (+ 36) pp., meer
 • Mees, J.; Vanhaecke, D.; Nyonje, B.; Ruwa, R. K. (Ed.) (2015). Proceedings of the VLIR-UOS International Conference ‘Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits’. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014. VLIZ Special Publication, 72. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 124 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZ Annual Report 2014. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-7-8. 90 (+36) pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C. (Ed.) (2015). Belgian Marine Research - an overview. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-2-2. 146 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2016). VLIZ Annual Report 2015. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-23-8. 90 (+ 38) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2016). VLIZ Jaarboek 2015. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-22-1. 90 (+ 38) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZ Jaarboek 2016. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-32-0. 40 (+ 54) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2017). VLIZ Annual Report 2016. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-337. 35 (+54) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2018). VLIZ Annual Report 2017. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-53-5. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2018). VLIZ Jaarboek 2017. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-52-8. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K. (Ed.) (2018). VLIZ Jaarverslag voor schenkers 2017. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • Mees, J.; Abdulkerim, Z.; Hamerlynck, O. (1994). Population dynamics of Neomysis integer in the Westerschelde, in: Hoffmann, M. et al. (Ed.) Biodiversity: study, exploration, conservation. Proceedings of the symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea (Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea), University of Gent, 18 November 1992. pp. 233-234, meer
 • Mees, J.; Fockedey, N. (1993). MATURE Progress report December 1993 Theme 4. Higher Trophic Levels Partim Hyperbenthos: Occurrence and feeding ecology of Neomysis integer in the maximum turbidity zone of European estuaries. Marine Biology Section, Zoology Institute, University of Gent: Gent. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Fockedey, N. (1993). First record of Synidotea laevidorsalis (Miers, 1881) (Crustacea: Isopoda) in Europe (Gironde estuary, France). Hydrobiologia 264: 61-63, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Hamerlynck, O. (1992). Spatial community structure of the winter hyperbenthos of the Schelde estuary, the Netherlands, and the adjacent coastal waters. Neth. J. Sea Res. 29(4): 357-370. https://hdl.handle.net/10.1016/0077-7579(92)90075-P, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Jones, M.B. (1997). The hyperbenthos. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. 35: 221-255, meer
 • Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). Duurzaam kustbeheer, van experiment tot noodzaak, in: Samyn, R. et al. (Ed.) Een terugblik in perspectief. 20 jaar Gebiedsgerichte werking in West-Vlaanderen. pp. 57-70, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Reijnders, P.J.H. (1994). The harbour seal, Phoca vitulina, in the Oosterschelde: decline and possibilities for recovery. Hydrobiologia 282-283: 547-555, meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2001). Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. IV, 82 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VI, 57 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VIII, 69 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 148 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 129 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 99 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. IX, 82 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ix, 96 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2009). Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xiii, 221 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. viii, 99 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xiv, 143 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2012). Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xi, 150 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2013). Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xii, 168 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2014). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xii, 178 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xvi, 196 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2016). Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xii, 165 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2017). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ix, 129 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2018). Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 158 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2018). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 142 + ix pp., meer
 • Mees, J.; Van Meerhaeghe, V.; Hamerlynck, O. (1990). The hyperbenthos of Westerschelde and Oosterschelde. Progress Report. Delta Institute for Hydrobiological Research 1990: 24-27, meer
 • Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2003). IMIS: Een kennis- en informatiesysteem voor mariene, brakke en getijgebonden wateren, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1-6] + 8p. handouts, meer
 • Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2003). IMIS Integrated Marine Information System: een kennis- en informatiesysteem voor mariene, brakke en getijgebonden wateren. Water Nieuwsbrief 7: 1-4, meer
 • Mees, J.; Wakwabi, E.O. (2013). Renewed marine sciences collaboration between Kenya and Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 67, meer
 • Peer reviewed article Meland, K.; Mees, J.; Porter, M.; Wittmann, K.J. (2015). Taxonomic review of the orders Mysida and Stygiomysida (Crustacea, Peracarida). PLoS One 10(4): 28 pp. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0124656, meer
 • Mertens, T.; Mees, J. (2018). Vacancies @ VLIZ, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 7, meer
 • Minster, J.-F.; Connolly, N.; Carbonnière, A.; de Leeuw, J.W.; Evrard, M.; Mees, J.; Nittis, K.; O'Sullivan, G.; Walter, N. (Ed.) (2006). Navigating the future III: updated synthesis of perspectives on marine science and technology in Europe. European Marine Board Position Paper, 8. European Science Foundation, Marine Board: Strasbourg. ISBN 2-912049-59-8. 67 pp., meer
 • Peer reviewed article Montgomery, L.; Seys, J.; Mees, J. (2016). To pee, or not to pee: a review on envenomation and treatment in European jellyfish species. Mar. Drugs 14(7): 127. hdl.handle.net/10.3390/md14070127, meer
 • Peer reviewed article Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Vranken, S.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). Two marine parasitic crustaceans new to the Belgian fauna. Belg. J. Zool. 147(2): 143–153. https://hdl.handle.net/10.26496/bjz.2017.12, meer
 • Muylaert, K.; Fockedey, N.; Mees, J.; Vyverman, W. (1999). Association of microorganisms with estuarine flocs, in: Muylaert, K. Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary = Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied. pp. 137-147, meer
 • Oset Garcia, P.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Souza Dias, F.; Hernandez, F.; Mees, J. (2016). MarineRegions.org: a standard list of marine georeferenced place names and areas, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 86, meer
 • Oset Garcia, P.; Souza Dias, F.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). A new version of the Maritime Boundaries Geodatabase, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 71, meer
 • Peeters, Y.; Fockedey, N.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2006). Seminar: Flanders, a maritime region of knowledge (MAREDFlow), 24 March 2006, Flanders Marine Institute (VLIZ), Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 29. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 77 pp., meer
 • Pieters, M.; Verhaeghe, F.; Gevaert, G.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15. IAP-Rapport, 13. IV, 121 pp., meer
 • Pieters, M.; Gevaert, G.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2006). Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 108 pp., meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2015). Wegwijzer 'Financieringsinstrumenten voor Mariene Onderzoeks- en Innovatieprojecten'. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-4-7. 42 pp., meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2016). Catalogue ‘Marine Research Infrastructure’ – Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 91, meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2016). The Compendium for Coast and Sea – Bringing the marine science-policy interface into practice, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 57-58, meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (Ed.) (2015). Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-17-7. 256 pp., meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (Ed.) (2015). Catalogue Marine research infrastructure. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-5-3. 129 pp., meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (Ed.) (2015). Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-19-1. 252 pp., meer
 • Pirlet, R.; Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Seys, J.; Mees, J. (2015). Historiek van de Belgische oesterkweek. De op- en ondergang van de legendarische 'Ostendaise', in: Steevens, I. et al. (Ed.) Oesterpassie. pp. 50-65, meer
 • Peer reviewed article Rappé, K.; Fockedey, N.; Van Colen, C.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2011). Spatial distribution and general population characteristics of mysid shrimps in the Westerschelde estuary (SW Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 91(2): 187-197. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.10.017, meer
 • Rappé, K.; Mertens, T.; Mees, J. (2018). VLIZ Philanthropy: The sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 51, meer
 • Redant, F.; Luyssaert, S.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2005). Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. VLIZ Special Publication, 21. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 66 pp., meer
 • Peer reviewed article Remerie, T.; Bulckaen, B.; Calderon, J.; Deprez, T.; Mees, J.; Vanfleteren, J.; Vanreusel, A.; Vierstraete, A.; Vincx, M.; Wittmann, K.J.; Wooldridge, T. (2004). Phylogenetic relationships within the Mysidae (Crustacea, Peracarida, Mysida) based on nuclear 18S ribosomal RNA sequences. Mol. Phylogenet. Evol. 32(3): 770-777, meer
 • Remerie, T.; Bulckaen, B.; Calderon, J.; Deprez, T.; Mees, J.; Vanfleteren, J.; Vanreusel, A.; Vierstraete, A.; Vincx, M.; Wittmann, K.J.; Wooldridge, T. (2005). Phylogenetic relationships within the Mysidae (Crustacea, Peracarida, Mysida) based on nuclear 18S ribosomal RNA sequences, in: Remerie, T. Molecular diversity and population structure of two mysid taxa along European coasts = Moleculaire diversiteit en populatiestructuur van twee taxa aasgarnalen langsheen Europese kusten. pp. 25-38, meer
 • Santer, R.; Schadkowski, C.; Blanchet, A.; Saison, J.-Y.; Poinsot, C.; Ramon, D.; Roekens, E.; Verlinden, L.; Van Grieken, R.; Stranger, M.; Mees, J. (2005). EXPER/PF - Exposition des populations vivant au cœur de l'Euro-région aux polluants atmosphériques: le cas des poussières fines = EXPER/PF - Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes: final report. VLIZ Special Publication, 22. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 92 pp., meer
 • Seys, J.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2002). Hoe ver uit de kust liggen België's ecologisch meest waardevolle mariene habitats?: een analyse van de meest actuele beschikbare wetenschappelijke informatie. Adviesnota VLIZ. AN/2002/1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • Seys, J.; Belpaeme, K.; Mees, J. (2003). Nood aan maatschappelijk gedragen marien beschermde gebieden. VLIZ: Oostende. 4 pp., meer
 • Seys, J.; Pissierssens, P.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). Marine data management: we can do more, but can we do better? Ocean Challenge 13(2): 20-24, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Copejans, E.; Hoeberigs, T.; Mees, J. (2008). What does the public want to know about the sea? Exploratory analysis into the information needs of the public at large with regard to knowledge of the sea and coast. VLIZ-Nota. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Copejans, E.; Hoeberigs, T.; Mees, J. (2008). Wat wil het publiek weten over de zee? Verkennende analyse naar de informatienoden bij het breed publiek m.b.t. "kennis zee & kust". VLIZ-Nota. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • Seys, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2009). De Belgische zeewetenschappen vroeger en nu, in: De Grote Rede 25. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 25: pp. 2-12, meer
 • Souza Dias, F.; Oset Garcia, P.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). MarineRegions.org - a world reference for Maritime Boundaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 62, meer
 • Stienen, E.; Ratcliffe, N.; Seys, J.; Tack, J.; Mees, J.; Dobbelaere, I. (2009). Seabird Group 10th International Conference Book of Abstracts, Brugge, Belgium 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication, 42. Communications of the Research Institute for Nature and Forest - INBO, M.2009.1. viii, 68 pp., meer
 • Strubbe, J.; Herman, R.; Mees, J. (2001). Overzicht van geldstromen naar kust en zee: uitvoering, financiering en ondersteuning van het marien wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 1-4, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.B.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian Continental Shelf. Mar. Pollut. Bull. 73(1): 161-169. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2013.05.026, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Vanreusel, A.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2013). Microplastic pollution in deep-sea sediments. Environ. Pollut. 182: 495-499. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.08.013, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Vanreusel, A.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2014). Microplastics... one league under the sea*!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 107, meer
 • Peer reviewed article Van Damme, P.; Mees, J.; Maebe, S. (1992). Voorkomen van het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) in de Westerschelde. De Strandvlo 12(1): 19-21, meer
 • Van Damme, P.A.; Ollevier, F.P.; Maes, J.; Maebe, S.; Mees, J. (1994). Vissen en kreeftachtigen ingezogen in het koelwatersysteem van de kerncentrale van Doel 3-4 (1991-1993): aanzet tot grondige studie. Studierapport in opdracht van Electrabel. [S.n.]: [s.l.]. 86 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; De Turck, K.; Mees, J.; Mostaert, F.; Seys, J.; Vandevelde, D.; Van Rooij, D. (Ed.) (2002). Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10. Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent (GGG)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. [197] pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Courtens, W.; Deneudt, K.; Franco, M.A.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Moodley, L.; Pampoulie, C.; Provoost, P.; Remerie, T.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Vanden Berghe, E.; Van de walle, M.; van Oevelen, D.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2007). TROPHOS: Fundamental research for policy and sustainable management, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 21-81, meer
 • Vanaverbeke, J.; Braeckman, U.; Claus, S.; Courtens, W.; De Hauwere, N.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Mees, J.; Merckx, B.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.; Vincx, M. (2009). Long-term data from the Belgian Continental Shelf in the framework of science-based management of the coastal North Sea: Report of the WestBanks integrative workshop, October 2008. Belgian Science Policy: Brussel. 23 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Braarup, A.B.; Braeckman, U.; Courtens, W.; Cuveliers, E.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Lacroix, G.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Remerie, T.; Savina, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Verstraete, H.; Volckaert, F.; Vincx, M. (2011). Understanding benthic, pelagic and airborne ecosystem interactions in shallow coastal seas. "Westbanks": Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 82 pp., meer
 • Vandegehuchte, M.; De Rijcke, M.; Everaert, G.; Missiaen, T.; Hablützel, P.; Mees, J. (2018). VLIZ Research Framework. VLIZ Special Publication, 80. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. 68 pp., meer
 • Vandegehuchte, M.; Vandepitte, L.; Hablützel, P.I.; De Rijcke, M.; Seys, J.; Dekeyzer, S.; Mortelmans, J.; Everaert, G.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). BeRMS 2020 – Innovative census of Belgian marine biodiversity, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 63, meer
 • Vandegehuchte, M.; Mees, J. (2018). The VLIZ Research Framework, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 3, meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2002). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 50, meer
 • Vanden Berghe, E.; Schrijvers, J.; Seys, J.; Mees, J. (2002). Geïntegreerd kustzonebeheer vereist geïntegreerd informatiebeheer: IMIS als hulpmiddel voor ICZM, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-11, meer
 • Vanden Berghe, E.; Deneudt, K.; Mees, J. (2002). TISBE: Taxonomic Information System for the BElgian continental shelf (poster), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 90, meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2004). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Segers, H. et al. (Ed.) 'Scientific tools for biodiversity conservation: monitoring, modelling and experiments': Proceedings of the 5th meeting of the European Platform for Biodiversity Research Strategy meeting held under the Belgian EU Presidency, 2-4 December 2001, Brussels. pp. 207, meer
 • Vanden Berghe, E.; van Avesaath, P.H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2001). Electronic conference on MARine biodiversity in Europe (M@rble): summary of discussions, 8-26 October 2001. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 43 pp., meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanaverbeke, J.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Bezerra, T.N.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2009). The MANUELA database: an integrated database on meiobenthos from European marine waters. Meiofauna Mar. 17: 35-60, meer
 • Vandepitte, L.; Claus, S.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). How the integration of marine ecological data from different sources can create added value to data and science, in: ISEI7 - Seventh International Conference on Ecological Informatics: Unravelling complexity and supporting sustainability, 13-16 December 2010, Gent, Belgium. Book of abstracts. pp. 101, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Kraberg, A.C.; Anisimova, N.; Antoniadou, C.; Araújo, R.; Bartsch, I.; Beker, B.; Benedetti-Cecchi, L.; Bertocci, I.; Cochrane, S.J.; Cooper, K.M.; Craeymeersch, J.A.; Christou, E.; Crisp, D.J.; Dahle, S.; De Boissier, M.; de Kluijver, M.; Denisenko, S.; De Vito, D.; Duineveld, G.; Escaravage, V.; Fleischer, D.; Fraschetti, S.; Giangrande, A.; Heip, C.H.R.; Hummel, H.; Janas, U.; Karez, R.; Kedra, M.; Kingston, P.; Kuhlenkamp, R.; Libes, M.; Martens, P.; Mees, J.; Mieszkowska, N.; Mudrak, S.; Munda, I.; Orfanidis, S.; Orlando-Bonaca, M.; Palerud, R.; Rachor, E.; Reichert, K.; Rumohr, H.; Schiedek, D.; Schubert, P.; Sistermans, W.C.H.; Pinto, I.S.; Southward, A.J.; Terlizzi, A.; Tsiaga, E.; van Beusekom, J.E.E.; Vanden Berghe, E.; Warzocha, J.; Wasmund, N.; Weslawski, J.M.; Widdicombe, C.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zettler, M.L. (2010). Data integration for European marine biodiversity research: creating a database on benthos and plankton to study large-scale patterns and long-term changes. Hydrobiologia 644(1): 1-13. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0108-z, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Claus, S.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Deneudt, K.; Appeltans, W.; Mees, J. (2011). Erratum to: Analysing the content of the European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS): available data, limitations, prospects and a look at the future. Hydrobiologia 669(1): 265-266. dx.doi.org/10.1007/s10750-011-0712-6, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Claus, S.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Deneudt, K.; Appeltans, W.; Mees, J. (2011). Analysing the content of the European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS): available data, limitations, prospects and a look at the future. Hydrobiologia 667(1): 1-14 + suppl. material (28 pages). dx.doi.org/10.1007/s10750-011-0656-x, meer
 • Vandepitte, L.; Decock, W.; Mees, J. (2011). BeRMS Belgian Register of Marine Species [Poster]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Bosch, S.; Tyberghein, L.; Waumans, F.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; De Clerck, O.; Mees, J. (2015). Fishing for data and sorting the catch: assessing the data quality, completeness and fitness for use of data in marine biogeographic databases. Database 2015: 14 pp. hdl.handle.net/10.1093/database/bau125, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Dekeyzer, S.; Trias Verbeeck, A.; Bovit, L.; Hernandez, F.; Mees, J. (2015). How Aphia - the platform behind several online and taxonomically oriented databases - can serve both the taxonomic community and the field of biodiversity informatics. J. Mar. Sci. Eng. 3(4): 1448-1473. hdl.handle.net/10.3390/jmse3041448, meer
 • Vandepitte, L.; Bosch, S.; Tyberghein, L.; Waumans, F.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; De Clerck, O.; Mees, J. (2017). Fishing for data and sorting the catch: assessing the data quality, completeness and fitness for use of data in marine biogeographic databases, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 25-48, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Vranken, S.; Lanssens, T.; Dekeyzer, S.; Verfaille, K.; Horton, T.; Kroh, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). A decade of the World Register of Marine Species – General insights and experiences from the Data Management Team: Where are we, what have we learned and how can we continue? PLoS One 13(4): e0194599. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194599, meer
 • Vandepitte, L.; Decock, W.; Mees, J. (Ed.) (2010). Belgian Register of Marine Species, compiled and validated by the VLIZ Belgian Marine Species Consortium. VLIZ Special Publication, 46. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-8-1. 78 pp., meer
 • Vandepitte, L.; De Pooter, D.; Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Mees, J. (Ed.) (2012). Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 59. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-9-2. 371 pp., meer
 • Vanhaecke, D.; Odido, M.; Mees, J.; Mertens, T.; Pissierssens, P. (2014). Kenya–Belgium cooperation in the framework of marine sciences, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 120, meer
 • Vanhaecke, D.; Mertens, T.; Seys, J.; Vandepitte, L.; Mees, J. (2016). VLIZ-philanthropy: the sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 128, meer
 • Vanhaecke, D.; Wambiji, N.W.; Wakwabi, E.W.; Kimani, E.K.; Magori, C.M.; Mees, J. (2016). Kenyan RV Mtafiti, at your service!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 127, meer
 • Vanhaecke, D.; Mees, J. (2013). Flanders Marine Institute (VLIZ) and Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) renew the Kenyan - Belgian collaboration in marine sciences, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 99, meer
 • Vanhoorne, B.; Claus, S.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). EurOBIS: the European node of the ocean biogeographic information system, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 105, meer
 • Vanhoorne, B.; Deneudt, K.; Appeltans, W.; Hernandez, F.; Mees, J. (2008). The Aphia Taxon Match Tool, an online quality control tool for checking your biological data against the World and European Registers of Marine Species, in: Iona, Sissy et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 145, meer
 • Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Maes, F.; Mees, J. (Ed.) (2015). Manual: Marine policy instruments and legislation for the Belgian part of the North Sea 2015. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-4-6. 128 pp., meer
 • Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Maes, F.; Mees, J. (Ed.) (2015). Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-6-0. 128 pp., meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Lock, K.; Mees, J. (2000). First occurrence of the Pontocaspian invader Hemimysis anomala (Sars, 1907) in Belgium (Crustacea: Mysidacea). Belg. J. Zool. 130(2): 157-158, meer
 • Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2003). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review, in: Verslycke, T. Endocrine disruption in the estuarine invertebrate Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) = Endocriene verstoring bij de estuariene invertebraat Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). pp. 13-34, meer
 • Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Roose, P.; De Wasch, K.; Vethaak, D.; Mees, J.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2003). The Endis-Risks project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 59, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2004). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1219-1234. https://doi.org/10.1897/03-332, meer
 • Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2005). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review, in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 249-275, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Vincx, M.; Mees, J.; Degraer, S. (2005). Seasonal variability of Mytilopsis leucophaeata larvae in the harbour of Antwerp : implications for ecologically and economically sound biofouling control. Belg. J. Zool. 135(1): 91-93, meer
 • Vincx, M.; Mees, J.; Steyaert, M.; Dewicke, A.; Fockedey, N. (1994). Structure and function of the benthos in estuarine and coastal marine ecosystems in relation to the present and future anthropogenic impact, in: Vanderborght, O. et al. (Ed.) IGBP and 'Global Change' related research in Belgium II. pp. 156-157, meer
 • Vincx, M.; Dewicke, A.; Mees, J.; Steyaert, M.; Van Gansbeke, D. (1996). Benthos of the North Sea: able to recover or desperately lost?, in: Dialogue between scientists and users of the sea: Proceedings of a Symposium held on the occasion of the 10th anniversary of the civil service oceanographic research vessel Belgica, Ostend, 17-19 October 1994. pp. 33-41, meer
 • Vincx, M.; Dewicke, A.; Fockedey, N.; Mees, J.; Steyaert, M. (1996). The benthic food path. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65(1): 179-182, meer
 • Volckaert, A.M.; Le Roy, D.; Vangheluwe, M.; Versonnen, B.; Arijs, K.; Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Fockedey, N.; Claus, S.; Janssen, C.R. (Ed.) (2006). Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions - SPSDII. MIMAC 2006: International Conference on Marine Incidents Management, Brugge, Belgium, 19-20 October 2006. VLIZ Special Publication, 34. Belgian Science Policy/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 83 pp., meer
 • Wakwabi, E.O.; Mees, J. (1998). The epibenthos of the brackwaters of a tropical estuarine mangrove creek (Tudor creek, Mombasa, Kenya), in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 85, meer
 • Peer reviewed article Wakwabi, E.O.; Mees, J. (1999). The epibenthos of the backwaters of a tropical mangrove creek (Tudor Creek, Mombasa, Kenya). Neth. J. Zool. 49(3): 189-206. https://hdl.handle.net/10.1163/156854299X00146, meer
 • Wartel, M.; Baeyens, W.F.J.; Fischer, J.-C.; Leermakers, M.; Ouddane, B.; Billon, G.; Bodineau, L.; Gabelle, C.; Garnier, C.; Grare, C.; Barthe, J.F.; Gao, Y.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; de Lichtervelde, K.; Mees, J. (2005). STARDUST (Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies): Final Report - annexes. VLIZ Special Publication, 27. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 92 pp., meer
 • Wartel, M.; Baeyens, W.F.J.; Fischer, J.-C.; Leermakers, M.; Ouddane, B.; Billon, G.; Bodineau, L.; Gabelle, C.; Garnier, C.; Grare, C.; Barthe, J.F.; Gao, Y.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; de Lichtervelde, K.; Mees, J. (2005). STARDUST (Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies): Final Report. VLIZ Special Publication, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 35 pp., meer
 • Wartel, M.; Baeyens, W.F.J.; Appeltans, W.; Mees, J. (Ed.) (2005). Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 32 pp., meer
 • Weslawski, J.M.; Ojaveer, H.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (2003). Electronic conference on ‘Newly Associated States and Marine Biodiversity Research’: summary of discussions, 2 - 12 June 2003. MARBENA Proceedings, 4. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. V, 63 pp., meer
 • Willems, M.; Mostaert, F.; De Mulder, T.; Schramkowski, G.; Mees, J.; Baeteman, C. (2004). Tsunami's in de Noordzee: kan het?, in: De Grote Rede 12. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 12: pp. 2-10, meer
 • Peer reviewed article Wittmann, K.J.; Vanagt, T.; Faasse, M.A.; Mees, J. (2012). A new transoceanic invasion? First records of Neomysis americana (Crustacea: Mysidae) in the East Atlantic. The Open Marine Biology Journal 6: 5 pp. dx.doi.org/10.2174/1874450801206010062, meer
 • Peer reviewed article Wooldridge, T.; Mees, J.; Webb, P. (1997). A new species of Gastrosaccus (Crustacea, Mysidacea) from beaches in Madagascar. Hydrobiologia 354(1-3): 119-126. hdl.handle.net/10.1023/A:1003092229417, meer
 • Peer reviewed article Wooldridge, T.; Mees, J. (2000). Doxomysis algoaensis, a new mysid species (Crustacea: Mysidacea) from Algoa Bay (South Africa). Hydrobiologia 421(1): 61-68. https://dx.doi.org/10.1023/A:1003973418595, meer
 • Peer reviewed article Wooldridge, T.; Mees, J. (2003). Additions to the mysid fauna (Crustacea: Mysidacea) from coastal waters of Mozambique, with descriptions of two new species. Hydrobiologia 505(1-3): 31-39. https://dx.doi.org/10.1023/b:hydr.0000007227.06469.eb, meer
 • Peer reviewed article Wooldridge, T.; Mees, J. (2004). Mysidacea from the Comoros archipelago with descriptions of two new species. Ann. S. Afr. Mus. 112(4): 89-102, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets