IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dhr. Deneudt, Klaas
  Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
  Functie: Project manager Datacentrum
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-34 21 43
  GSM: +32-(0)479-66 02 76
  E-mail:
JPG file
 • 4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs, meer
 • Association of European Marine Biological Laboratories Extended, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • European Marine Observation and Data Network - Biology Lot, meer
 • European Marine Observation and Data Network - Biology Lot II, meer
 • Flemish contribution to LifeWatch.eu, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Het ontwikkelen en realiseren van de derde fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Het ontwikkelen en realiseren van de tweede fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Impact of airgun sound exposure on fish: integrating population-level modelling and collect…, meer
 • Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, meer
 • Informatiesysteem voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, meer
 • Noordzee-observatorium, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO, meer
 • Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium, meer
 • Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management, meer
 • Pilot study into the data management at NIOO-CEME, meer
 • Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Strengthening the oceanographic data management and operational forecast services at IBSS and MHI, Ukraine, meer
 • Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4), meer
 • Uitvoeren van het data- en informatiebeheer voor het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Bird tracking - GPS tracking of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast, meer
 • BVMtool: LifeWatch computational tool for marine Biological Valuation Mapping, meer
 • Databank zijdelingse belasting Zeeschelde, meer
 • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer
 • LifeWatch observatory - Acoustic telemetry range-test dataset, performed in the C-Power wind farm, Belgian part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory - Permanent acoustic receiver network in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory - Permanent acoustic receiver network in the Western Scheldt; Array 1: Between Breskens & Vlissingen, meer
 • LifeWatch observatory - Temporarily acoustic receiver network for range testing, performed in the C-Power wind farm; Belgian part of the North Sea, meer
 • Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring, meer
 • STARDUST Phase 1, meer
 • STARDUST Phase 2, meer
 • STARDUST Rupel test site, meer
 • TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian coastal area, meer
A1 publicaties (18) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boeken (2) [show]
Boek hoofdstukken (10) [show]
Abstracts (83) [show]
Rapporten (20) [show]
Overige publicaties (14) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (2) [show]