IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Recente theorieën over de stromingsweerstand in alluviale rivieren en hun toepassing op de Zairestroom
Diver, M. (1987). Recente theorieën over de stromingsweerstand in alluviale rivieren en hun toepassing op de Zairestroom. Ir Thesis. Vrije Universiteit Brussel. Faculteit Toegepaste Wetenschappen: Brussel. 6 volumes pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Aerodynamic drag > Drag
  Alluvial streams
  Democratische Republiek Congo, Congo R. [Marine Regions]
  Marien

Auteur  Top 
 • Diver, M.

Abstract
  Voor het berekenen van de waterstanden langs de Zaïre-stroom is de bodemruwheid van primordiaal belang. Deze "weerstand" wordt meestal bepaald door de bodemvormdimensies en in mindere mate door de sedimentkorrels.
  Van Rijn en Fredsoe ontwikkelden relaties om die bodemvormdimensies te voorspellen uitgaande van rivierparameters zoals: debiet, snelheid, waterdiepte, granulometrie van het sediment, enz .... Een parameterstudie is uitgevoerd op deze theori~n ten einde hun variabiliteit en sensitiviteit t.o.v. de praktisch bepaalde rivierparameters te detekteren. De ruwheidsvoorspellers van Van Rijn en Engelund zijn onder dezelfde studie bestudeerd.
  In bijlage B zijn gedetailleerd de meetprocedures, toege¬past op de 6-daagse meetkampagne te Zaïre, besproken om de lezer een goed beeld te geven van de meetomstandigheden. Deze kampagne leverde de data voor de toetsing van de theoriën boven vermeld.
  Als een van de belangrijkste konklusies uit het eindwerk blijkt dat Fredsoe's bodemvormvoorspeller (met de Meyer-Peter-Muller formule gebruikt als transportformule) een goed resultaat geeft indien het suspensietransport t.o.v. het bodemtransport verwaarloosbaar is. In het andere geval geeft Van Rijn betere resultaten.
  Algemeen worden de bodemvormdimensies door beiden onderschat. Fredsoe's theorie is door zijn grote gevoeligheid ten overstaan van een aantal parameters, (wij denken hier vooral aan de representatieve korreldiameter), niet zeer geschikt voor toepassingen op natuurlijke alluviale stromen. Ook de ruwheidsvoorspelling wordt onderschat door Engelund en Van Rijn, waarbij deze laatste de beste benadering geeft voor de "weerstand", uitgeoefend tegen de stroming en het sediment transport in.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur