IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Achtergronddocumentatie - Deelrapport 8. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor een variant tweede getijdendok binnen Alternatief 9
Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Achtergronddocumentatie - Deelrapport 8. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor een variant tweede getijdendok binnen Alternatief 9. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + 8 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Author keywords
    ULCS; Toegankelijkheid; Bouwsteen tweede getijdendok; Alternatief 9

Project Top | Auteurs 
  • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), meer


Auteurs  Top 

Abstract
    Dit rapport beschrijft de simulaties die werden uitgevoerd voor de beoordeling van de nautische toegankelijkheid van een variant van het tweede getijdendok zoals oorspronkelijk voorgesteld in Alternatief 9. Deze variant wijkt af van de oorspronkelijke boomerang variant door een 90 graden koerswijziging in de knik van het tweede getijdendok. De breedte van het eerste deel van het dok is ook op een constante breedte van 350 m gehouden. Er werden enkel individuele simulaties uitgevoerd op SIM225 door drie loodsen van DAB Loodswezen met een 430 m ULCS maar ook met een kleinere 366 m ULCS. Deze variant van het tweede getijdendok is ook toegankelijk voor het 430 m ontwerpschip en bovendien kan men vaststellen dat voor een kleinere 366 m ULCS de uitvoeringsduur en de in te zetten sleepboten in belangrijke mate kleiner worden. Er worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor het uitvoeren van de in- en uitvaarmanoeuvres bij head in afmeren in het tweede getijdendok.
    Dit rapport is een eerste deelrapport van de uitwerkingsfase voor het Complex Project Extracontainerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen. De voorgaande zeven deelrapporten hadden betrekking op het nautische onderzoek om tot het voorontwerp voorkeursbesluit van Alternatief 9 te komen. Het voorliggende deelrapport 8 geeft aanbevelingen voor manoeuvres die kunnen meegenomen worden in volgende simulaties naar het tweede getijdendok voor het Complex Project in de uitwerkingsfase.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs