IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Studie naar meettechnieken voor het onderzoeken van de opbouw van sliblagen in het Deurganckdok: deelrapport 1. Bundeling van de belangrijkste resultaten uit 3 masterproeven uitgevoerd op de Universiteit Antwerpen
Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Studie naar meettechnieken voor het onderzoeken van de opbouw van sliblagen in het Deurganckdok: deelrapport 1. Bundeling van de belangrijkste resultaten uit 3 masterproeven uitgevoerd op de Universiteit Antwerpen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_160_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 63 + 7 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
    meettechnieken; Nautische Bodem; Slib; België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]

Auteurs  Top 

Abstract
    Binnen het gebied van de haven van Antwerpen worden quasi continu onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd om de gewenste diepgang in de vaargeul en langs terminals te kunnen garanderen. Deze werken vinden hoofdzakelijk plaats in de Schelde, maar ook achter de sluizen vinden regelmatig baggerwerken plaats. Sinds de opening van het Deurganckdok in 2005 vormt de afzetting en de ontwikkelingen in de karakteristieken van het afgezette slib ook hier een aandachtspunt. Om een beter inzicht te krijgen in deze problematiek en met name de optimale meettechnieken, werden door de Universiteit van Antwerpen verschillende masterproeven uitgevoerd, in samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen NV en het Waterbouwkundig Laboratorium. Voorliggend rapport bundelt de resultaten van 3 masterproeven die in de afgelopen jaren succesvol werden voltooid.
    De masterproeven hadden allen tot doelstelling een aantal meettechnieken, die in situ sedimenteigenschappen karakteriseren (in casu reologie, densiteit), te verkennen en te vergelijken. Hierbij is gekozen om de vergelijking uit te voeren op slib uit het Deurganckdok, zowel in gecontroleerde testopstellingen als in situ in het dok, opdat eveneens nieuwe inzichten konden opgedaan worden inzake de opbouw van slib in dit getijdendok in de haven van Antwerpen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs