IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Langetermijnvisie Schelde-Estuarium: eerste gezamenlijk voortgangsverslag
(2003). Langetermijnvisie Schelde-Estuarium: eerste gezamenlijk voortgangsverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW): [s.l.]. 16 pp.

Beschikbaar in

Author keywords
    Schelde; waterbeheer; zeescheepvaart; besluitvorming

Abstract
    Op 5 februari 2001 hebben de ministers Stevaert en Netelenbos te Kallo een memorandum ondertekend met afspraken over de te volgen procedure bij de politieke besluitvorming rond de Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ter afronding van de politieke besluitvorming werd op 4 maart 2002 in Vlissingen door de ministers Stevaert en Netelenbos en Staatssecretaris De Vries een memorandum betreffende de onderlinge samenwerking ondertekend. Gelijktijdig hebben de ministers, de Gouverneur van Antwerpen en de Commissaris van de Koningin in Zeeland een memorandum over de externe veiligheid rond het estuarium ondertekend. Deze voortgangsrapportage wordt voornamelijk gewijd aan de stand van zaken met betrekking tot de concrete uitvoering van de vervolgafspraken die zijn vastgelegd in de twee vervolgmemoranda.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top