IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken
Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
    Getijden; Historical; Karakteristieken

Project Top | Auteurs 
  • 10 jarig overzicht, meer

Auteurs  Top 
  • Taverniers, E., meer
  • Mostaert, F., meer

Abstract
    Sinds het einde van de 19de eeuw worden er in de Zeeschelde, het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium systematisch metingen uitgevoerd van de waterstanden. De afgelopen eeuwen is de getijvoortplanting in het Schelde-estuarium grondig gewijzigd. In dit rapport wordt voor de basis-meetposten in het Schelde-estuarium een overzicht gegeven van jaarlijkse getijkarakteristieken vanaf het begin van de 208 eeuw. De hiervoor aangewende jaarlijkse tijdata bevinden zich in de databank van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) van het Waterbouwkundig Laboratorium. Daarnaast wordt in voorliggend rapport een eerstelijnsanalyse uitgevoerd, waarbij langjarige trends worden bepaald op een aantal karakteristieken van het getij. Afgesloten wordt met een bespreking van de waargenomen trends in het Zeescheldebekken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs