IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Interactie getij en golven voor de Belgische kust
Butenaers, B. (2010). Interactie getij en golven voor de Belgische kust. MSc Thesis. KU Leuven: Leuven. 88 pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Auteur  Top 
  • Butenaers, B.

Abstract
    Voor de Belgische kust worden golfkarakteristeken zoals golfhoogte en golfperiode opgemeten in verschillende meetboeien. Om in het hele kustgebied deze golfkarakteristieken te kennen, wordt het golfmodel SWAN geïmplementeerd voor de Belgische kustzone. Hierbij worden de numerieke simulaties van het model vergeleken met metingen op de verschillende meetboeien. Deze metingen zijn afkomstig van de Maritieme Dienst Kust van de Vlaamse overheid. SWAN is een krachtig en gebruiksvriendelijk spectraal golfmodel om golfkarakteristiekenin kustzones te berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangrijkste fysische processen zoals refractie, bodemwrijving, diepte-geïnduceerde breking en energie-input door wind. Deze wind wordt opgelegd over het hele modelleringsgebied en is afkomstig van UKMO-windvelden. Aan de randen van het SWAN-modelleringsgrid wordt er een gradiënt opgelegd in de vorm van een 2-D golfspectra. Deze golfspectra zijn afkomstig van twee WAM-modellen. Een grof grid over de volledige Noordzee en een fijner grid dat hierin genest is dat de zuidelijke Noordzee omvat.Om een zo goed mogelijke resultaat met zo weinig mogelijk rekentijd te verkrijgen, werd er eerst een optimalisatie gedaan aan de hand van het ruimtelijk rekenrooster en het stopcriterium. Nadien werd de invloed van enkele fysische processen zoals whitecapping en energie-input door wind onderzocht. Nadat het SWAN-model opgesteld en numeriek geoptimaliseerd is, kan dit gebruikt worden om de invloed te bepalen van veranderende waterstanden en stromingen op de golfkarakteristieken. Dit is nodig aangezien er voor de Belgische kust een belangrijke getijdenklimaat heerst waardoor de waterdieptes in de ondiepe zones relatief veel veranderen gedurende een tijcyclus en hierdoor sterke stromingen induceren. Door middel van 4 SWAN-runs kon de invloed op de golfkarakteristieken aangetoond worden van de veranderende waterdieptes en stromingen. Deze werden verkregen met een Coherens-sumulatie aangezien SWAN geen stromingen kan berekenen. Tot slot werd er ook gekeken worden naar de invloed van de getijden op het eigenlijke energietransport.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur