IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Gebruik van ankers bij havenmanoeuvres
Blonde, B. (2010). Gebruik van ankers bij havenmanoeuvres. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. viii, 90 pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Anchorages > Harbours
  Anchors
  Ship maneuvering

Auteur  Top 
 • Blonde, B.

Abstract
  Het waterbouwkundig laboratorium van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken te Borgerhout beschikt over twee scheepssimulatoren. Het computerprogramma maakt gebruik van een groot aantal wiskundige modellen onderverdeeld in aparte modules. Eén van die modules is diegene die de werking en reactiekrachten van het anker berekent. Bij simulaties met gebruik van het anker is gebleken dat het gesimuleerde schip de werkelijkheid niet voldoende benadert. Deze masterproef heeft als doel het huidig wiskundig model en de implementatie ervan te analyseren en te optimaliseren zodat de bewegingen van het gesimuleerde schip realistischer worden.

  Om dit doel te realiseren is het nodig om eerst kennis op te doen rond ankerwerking. Daartoe start de masterproef in hoofdstuk twee met een korte algemene inleiding rond ankerwerking en de verschillende invloeden op de ankerkracht. Ook worden hier een aantal begrippen ingevoerd die in de andere hoofdstukken terugkomen.

  Vervolgens wordt in hoofdstuk drie het geïmplementeerde wiskundig model uitvoerig besproken. Het volledige ankerproces wordt opgedeeld in verschillende stukken met telkens bepaalde voorwaarden. Bij elk onderdeel wordt de scheepsketting voorgesteld als een hangende kettinglijn. De ketting zal zich echter telkens in een andere toestand bevinden waardoor de berekening op een andere manier verloopt. Voor elk deel van het proces worden dan de vergelijkingen voor de belanghebbende parameters en in bijzonder de ankerkracht opgesteld, gebaseerd op [9].

  In hoofdstuk vier wordt de structuur van de software van de simulator toegelicht. Eerst volgt een algemeen overzicht van de simulator, zoals beschreven in [4]. Daarna wordt de structuur toegelicht waarmee de broncode van de ankermodule in de scheepssimulator opgenomen is. Dit hoofdstuk sluit af met een overzicht tussen de verschillende delen van het ankerproces, vervoegd van de relatie met het wiskundig model.

  In het laatste hoofdstuk wordt de nieuwe code grondig getest om te evalueren of de werkelijkheid beter benaderd wordt. Dit gebeurt enerzijds aan de hand van simulaties uitgevoerd door een ervaren loods, anderzijds door zelf simulaties uit te voeren. Bij deze simulaties is telkens één parameter gewijzigd bij het instellen van de simulator. Op die manier is zichtbaar wat het effect van de desbetreffende parameter is op de bewegingen van het schip. De parameters die gewijzigd worden zijn: sterkte van de stroming, richting waaruit de stroming komt, windkracht, windrichting, type zeebodem, waterdiepte, kettinglengte en gebruik van de verschillende ankers.

  De conclusie volgt tenslotte in een afsluitend hoofdstuk waar de resultaten samengevat worden. Hierin wordt besloten dat de nieuwe ankermodule de realiteit beter benadert en dat deze module permanent zal opgenomen worden in de scheepssimulator.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur