IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Antarctic sublittoral meiofauna: focus on the ecology of free-living marine nematodes = Subtidale meiofauna van Antarctica, met nadruk op de ecologie van vrijlevende mariene nematoden
Vanhove, S. (1997). Antarctic sublittoral meiofauna: focus on the ecology of free-living marine nematodes = Subtidale meiofauna van Antarctica, met nadruk op de ecologie van vrijlevende mariene nematoden. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. 137 + 6 appx. pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoord
    Marien

Auteur  Top 

Abstract
    De pelagische zone van de Zuidelijke Oceaan vertoont diverse unieke kenmerken. Tijdens de zomer, wanneer de zon weinig of niet ondergaat, is het mariene milieu ijsvrij en ontstaat er een korte, maar zeer intense fytoplankton bloei. Daarna evolueert dit geleidelijk naar de wintersituatie. Dit is een periode van quasi volledige duisternis, lage temperaturen en een zee bedekt met ijs. De produktie in de waterkolom zakt dan nagenoeg tot een nulpunt. Benthische gemeenschappen zijn zeer sterk afhankelijk van wat er in de waterkolom geproduceerd wordt, en meer bepaald van wat hiervan uiteindelijk op de bodem terechtkomt. Bijgevolg zijn de seizoenaliteit, intensiteit en ruimtelijke variatie van verticale fluxen van deze pelagische productie zeer bepalend voor de structuur en grootte van de bodemgemeenschappen. Tot heel recent was de Antarctische meiofauna een terra incognita in het domein van de meiobenthologie. Bovendien vormde het onderzoek van deze fractie van mariene bodemdieren (38 -1000 IJm) een onontgonnen gebied in de totaliteit van de Antarctische benthische ecologie. De studie is uitgevoerd in twee gebieden, nl. in de diepzee en in de ondiepe sublittorale zone, die zich onderscheiden door een al dan niet rechtstreekse koppeling tussen de produktieve waterkolom en de onderliggende bodem. Er werd geopteerd om het effect van verscheidene typische kenmerken van het polaire milieu op het meiobenthos, en meer bepaald op het meest voorkomende taxon, de nematoden, te onderzoeken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur