IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie
Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Control > Flood control
  Evaluation
  Failure analysis
  Methodology
  Numerical models
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences
  ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]
  Marien

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, meer


Auteurs  Top 
 • Verwaest, T., meer
 • Vanpoucke, Ph., meer
 • Vanderkimpen, P., meer
 • Kellens, W., meer
 • Vanneuville, W., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  De huidige zeewering aan de Vlaamse kust bestaat enerzijds uit stranden, duinen en dijken, en anderzijds, ter hoogte van havens, uit kaaimuren, sluizen en stuwen. Tijdens het optreden van een superstorm worden deze zeewerende elementen belast met een extreme waterstand, wind en golfcondities (golfhoogte en -periode). Naast golfoverslag kunnen er overstromingsrisico’s ontstaan door faling van de kustverdediging: het niveau van de zeewering is lager dan het stormwaterpeil, de natuurlijke zeewering (duin) erodeert en/of de harde zeewering faalt op structurele wijze waardoor bressen kunnen ontstaan. De evaluatie van het veiligheidsniveau van de zeewering gebeurt met behulp van verschillende numerieke modellen: met het SWAN2D kustzonemodel worden de golfrandvoorwaarden ter hoogte van de -5m-lijn en in de havens bepaald, strand- en duinafslag worden gemodelleerd met het tijdsafhankelijke erosiemodel DUROSTA, het overslagdebiet aan de zeezijde wordt berekend met PC-overslag en erosie aan landzijde wordt gesimuleerd met het Visser- Kortenhaus model voor overtopping. De resultaten van de faalgedragmodellering worden vervolgens gebruikt voor het modelleren van de hydraulische overstromingsrisico’s. De zwakke schakels (breslocaties) en overslagdebieten worden geïmplementeerd in het hydraulische model MIKE Flood dat een koppeling maakt tussen MIKE 11 en MIKE 21. Het 1D model MIKE 11 wordt gebruikt voor het modelleren van de overslag en de stroming doorheen bressen en sifons, terwijl het 2D model MIKE 21 gebruikt wordt voor het simuleren van de overstromingen in de kustvlakte. De resultaten dienen als basis voor de berekeningen van slachtoffers en economische schade waarbij overstromingsdiepte en stroomsnelheid de meest belangrijke schadebepalende factoren zijn. Onzekerheden op de faalgedragmodelleringen worden in rekening gebracht door de waarden van de parameters met de grootste onzekerheid te verhogen of te verlagen met 1 en 2 sigma.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs