IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Springingsverschijnsel bij estuaire vaart
Verwilligen, J. (2006). Springingsverschijnsel bij estuaire vaart. Ir Thesis. UGent. Faculteit Toegepaste Wetenschappen (TW). Vakgroep Mechanische constructie en productie (TW04): Gent. XIII, 153 + cd-rom pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Estuarine environment
  Natural frequency
  Marien
Author keywords
  Springing

Auteur  Top 
 • Verwilligen, J., meer

Abstract
  In dit eindwerk wordt de invloed van springing onderzocht bij estuaire containerschepen. Springing treedt op als de ontmoetingsfrequentie de natuurlijke frequentie van het schip benadert.

  In het eerste hoofdstuk wordt de technische en economische achtergrond van het probleem geschetst.

  Het tweede hoofdstuk vat de eigenschappen van de besproken testschepen samen. Hier worden de basisconfiguraties neergeschreven die verder onderzocht worden.

  Het derde hoofdstuk behandelt de berekeningsmethode die gevolgd werd. Deze kan in 4 delen opgesplitst worden:
  • Berekening van de natuurlijke frequentie
  • Bepaling dynamische versterkingsfunctie
  • RAO-berekening van een schip
  • Berekening overschrijdingskans, met de uiteindelijke vergelijking tussen statische en dynamische responsie
  In het vierde hoofdstuk wordt de berekening uitgelegd aan de hand van een computerprogramma dat te vinden is op de Cd-rom bij deze thesis. Dit programma bevat de uitwerking van de berekeningsmethode uit hoofdstuk 3. Uiteindelijk worden de resultaten en hun bespreking in het vijfde hoofdstuk ondergebracht. Naast de natuurlijke frequentie zijn dit de springingsgevoeligheid van de verschillende configuraties bij één standaardconditie net als van één basisconfiguratie (D1) bij verschillende condities. De springingsgevoeligheid is een maat voor het verschil in responsie wanneer wel of niet rekening gehouden wordt met de dynamische versterker (of springing).

  In een afsluitende samenvatting worden de belangrijkste resultaten en conclusies herhaald.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur