IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Golfoploop op een conventionele stortsteengolfbreker: invloed van invallende golven versus totale golven
Vanmassenhove, B.; Vanbillemont, D. (2008). Golfoploop op een conventionele stortsteengolfbreker: invloed van invallende golven versus totale golven, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 76-81
In: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ix, 96 pp., meer
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, meer
Is gerelateerd aan:
Vanmassenhove, B.; Vanbillemont, D. (2007). Golfoploop op een conventionele stortsteengolfbreker: invloed van invallende golven versus totale golven. MA Thesis. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende: Oostende. 98 + 32 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Samenvatting

Trefwoord
    Marien

Auteurs  Top 
  • Vanmassenhove, B.
  • Vanbillemont, D.

Abstract
    Golfbrekers zijn kustwaterbouwkundige constructies die dienen om havens, offshore eilanden en kusten te beschermen tegen golfaanval van op zee. Vanuit financieel oogpunt is een golfbreker met een lage kruinhoogte materiaal, nodig om de structuur te belichamen, recht evenredig is met het kwadraat van de hoogte van de constructie. Bovendien veroorzaakt een golfbreker met lage kruinhoogte weinig visuele hinder. Toch dient de kruinhoogte van de constructie hoog genoeg te zijn om de veiligheid van de achterliggende gebieden te vrijwaren voor schade aangericht door overslaande golven. Afhankelijk van de activiteiten die achter de golfbreker plaatsvinden kan veel of weinig golfoverslag toegelaten worden. Golfbrekers worden ontworpen d.m.v. fysische modelproeven en/of numerieke modellering. Tijdens het ontwerpproces worden steeds de ontwerprandvoorwaarden getest in de uiterste grenstoestand. Zelden wordt gekeken naar golfrandvoorwaarden in de gebruiksgrenstoestand welke een veel kleinere retourperiode hebben dan de ontwerpretourperiode (in de grootte-orde van 103 à 104 jaar). In het doctoraatswerk beter inzicht te krijgen in het gedrag van de structuur en de respons van de structuur op de golfbelasting.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs