IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten
(S.d.). Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. Vlaamse Overheid: Brussel. 411 pp.

Beschikbaar in
Documenttype: Eindrapport

Trefwoorden
  Biodiversity
  Conservation > Nature conservation
  Report literature > Progress reports
  België, Vlaanderen [Marine Regions]

Inhoud
 • (S.d.). VLINA 9905: Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer: implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en ontwikkeling in overstromingsgebieden, in: [s.d.] Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. pp. 80-84, meer
 • Veraart, B.; Baetens, J.; Vereecken, H.; Bal, K.; Viaene, P.; Meire, P.; Mostaert, F. [s.d.]. VLINA 00/13: effecten van de groei van macrofyten en kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken, in: Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. pp. 222-231, meer
 • (S.d.). VLINA 9603: ecohydrologisch onderzoek waterrijke vallei-ecosystemen, in: [s.d.] Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. pp. 281-290, meer
 • (S.d.). VLINA 9904: Gebiedsgerichte ecosysteembenadering voor oeverzones met betrekking tot nitraatverwijdering en biodiversiteit, in: [s.d.] Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. pp. 291-301, meer
 • (S.d.). VLINA 9907: Modellering van de impact van vegetatie (heide, loofbos, naaldbos) van infiltratiegebeiden op de waterkwaliteit van stroombekkens, in: [s.d.] Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. pp. 312-321, meer
 • (S.d.). VLINA 0012: natuurinrichting en de abiotisch-biotische samenhang in riviersystemen, in: [s.d.] Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. pp. 322-328, meer
 • (S.d.). VLINA 0016: Ontwikkeling van een hydro-ecologisch model voor vallei-ecosystemen in Vlaanderen, ITORS-V1, in: [s.d.] Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. pp. 329-338, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top