IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit
Zeebroek, I.; Pieters, M.; Gevaert, G. (Ed.) (2007). Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. Port Authority Zeebrugge/Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 147 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
  VLIZ: Belgian coast BEG.10 [100147]

Trefwoord
  Marien

Auteurs  Top 
 • Zeebroek, I., redacteur, meer
 • Pieters, M., redacteur, meer
 • Gevaert, G., redacteur, meer

Inhoud
 • Vanblaere, S.; Kerkaert, P. (2007). Woord vooraf = Avant-propos = Preface = Vorwort, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, meer
 • Pieters, M.; Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T. (2007). De Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed van het VIOE en het onderzoek van het maritieme verleden = La Cellule 'Archéologie Maritime et Patrimoine Nautiqué du VIOE et l'étude du passé maritime = The Maritime Archaeology and Heritage Afloat Unit of the VIOE and the research into the maritime past = Die Zelle maritime Archäologie und fahrende Kulturerbe des VIOE und die Untersuchung der maritimen Vergangenheit, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, meer
 • Ryckaert, M.; Ackx, M. (2007). De Provincie West-Vlaanderen en het maritiem erfgoed = La Flandre occidentale et le patrimoine maritime = The Province of West Flanders and maritime hertiage = Westflandern und das maritime Erbe, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 22-25, meer
 • Zeebroek, I.; Demerre, I.; Gevaert, G.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2007). Een interactieve databank van het maritieme erfgoed = Une banque de données interactive du patrimoine maritime = An interactive database on maritime heritage = Eine interaktive Datenbank für das maritime Erbe, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 26-29, meer
 • Van de Moortel, A. (2007). Scheepvondsten uit de oudheid en de middeleeuwen in België = Découvertes de navires anciens et médiévaux de Belgique = Ancient and medieval ship finds from Belgium = Antike und mittelalterliche Schiffsfunde aus Belgien, in: Zeebroek, I. et al. Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 30-31, 32-33, 34-35, 36-37, meer
 • Kightly, C.; Gevaert, G.; Pieters, M. (2007). Provinciaal Museum Walraversijde, Oostende = Musée Provincial Walraversijde, Oostende = Provincial Museum of Walraversijde, Oostende = Provinzmuseum Walraversijde, Oostende, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 38, 40, 42, 43, meer
 • Zeebroek, I.; Gevaert, G.; Pieters, M. (2007). Koggen = Cogues = Cogs = Koggen, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 44-47, meer
 • Van Hove, R.; Van Roeyen, J.-P.; Vlierman, K. (2007). Het onderzoek in situ = La régistration in situ = The in situ registration = Das in situ Untersuchung, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 54-55, meer
 • Vandenberghe, S. (2007). Belangrijke vondsten van de 'Zeebrugge-site' = Importantes trouvailles du 'site de Zeebrugge' = Major finds from the 'Zeebrugge-site' = Bedeutende Funde der 'Zeebrugge-Stätte', in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 58, 59, 60, 61, meer
 • Thierens, M.; Verpoorte, R. (2007). Een houten scheepswrak op de zandbank de 'Buitenratel' = Une épave de bateau en bois sur le banc de sable le 'Buitenratel' = A wooden shipwreck on the 'Buitenratel' bank = Ein hölzernes Schiffswrack auf der Sandbank 'Buitenratel', in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 62, 63, 64, 65, meer
 • Termote, T. (2007). Archeologisch noodonderzoek op het wrak van de SMS Prangenhof = Fouille de sauvetage de l'épave SMS Prangenhof = Archaeological rescue research on the wreck of SMS Prangenhof = Archäologische Notuntersuchung am Wrack der SMS Prangenhof, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 66-71, meer
 • Termote, T. (2007). Verdwenen in de Noordzee: U-boten en hun identificatie = Disparus dans le mer du Nord: les sous-marins et leur identification = Lost in the North Sea: U-boats and their identification = Verschwunden in der Nordsee: U-boote und deren Identifizierung, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 72-75, meer
 • Corbiau, M.-H. (2007). Het archeologische erfgoed aan de bovenloop van de Maas = Le patrimoine archéologique de la Haute Meuse = The archaeological heritage of the Haute Meuse region = Das archäologische Kulturerbe der Hohen Maas, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 76-79, meer
 • Zintzen, V.; Vanden Berghe, E.; Degraer, S.; Norro, A.; Mallefet, J. (2007). Noordzeewrakken: Hotspots voor biodiversiteit = Épaves de la Mer du Nord: Zones de haute diversité biologique = North Sea wrecks: Hotspots for biodiversity = Schiffswracks in der Nordsee: Heisses Eisen für die Biodiversität, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 80-83, meer
 • Koehler, L. (2007). De 'boomstamkano van Uitgeest', Nederland = La 'pirogue monoxyle d'Uitgeest', les Pays-Bas = The 'Uitgeest log boat', The Netherland = Das 'Baumstammkanu von Uitgeest' der Niederlanden, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 84-87, meer
 • Jansma, E.; Morel, J. (2007). De Romeinse platbodem De Meern 1 in Nederland = La barge romaine De Meern 1 aux Pays-Bas = The Roman flatboat De Meern 1 of the Netherlands = Das römische Plattbodenboot De Meern 1 aus den Niederlanden, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 88-91, meer
 • Weber, W. (2007). De 'tVliegent Hart collectie verstopt in het muZEEum = La collection 'tVliegent Hart hébergée au muZEEum = 'tVliegent Hart collection hidden in the muZEEum = Die Kollektion des 'tVliegent Hart befindet sich im muZEEum, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 92-95, meer
 • Vos, A. (2007). Verkennend onderzoek naar het wrak van de Roompot in Zeeland = Etude exploratoire de l'épave de Roompot en Zélande = Exploratory investigation into the wreck of the Roompot in Zeeland = Erkundende Untersuchung zum Wrack der Roompot im nierderländischen Zeeland, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 96-99, meer
 • Manders, M. (2007). In situ-bescherming van onderwatererfgoed in Nederland = Protéger l'héritage sous-marin in situ aux Pays-Bas = Protecting underwater heritage in situ in the Netherlands = Der Schutz von Unterwasserdenkmälern in situ in den Niederlanden, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 100-103, meer
 • Manders, M. (2007). MACHU - Beheer van cultureel onderwater erfgoed = MACHU - Gestion de l'héritage culturel sous-marin = MACHU - Managing Cultural Heritage Underwater = MACHU - Verwaltung von Unterwasser-Kulturerbe, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 104-107, meer
 • Scholl, L.U. (2007). De 'kogge van Bremen' uit 1380 = 'La cogue de Brême' de 1380 = 'The Bremen Cog' of 1380 = 'Die Bremer Kogge' von 1380, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 109-112, meer
 • Daly, A. (2007). Koggen en de oorsprong van hun scheepshout = Les cogues et l'origine des bois = Cogs and the origin of the timbers = Koggen und der Ursprung der Bauhölzer, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 113-116, meer
 • Bill, J. (2007). De schepen van 'Skuldelev' en 'Roskilde': van de opgraving tot het bouwen van replica's - de prijs van perfectie = Les Navires de 'Skuldelev' et 'Roskilde': des fouilles à la construction de répliques - le prix de la perfection = The 'Skuldelev' and 'Roskilde' ships from excavation to the building of replicas - the price of perfection = Die Schiffe von 'Skuldelev' und 'Roskilde': von der Ausgrabung bis zum Bau der Repliken - Perfektion hat ihren Preis, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 117-120, meer
 • Clark, P.U. (2007). De 'bronstijdboot van Dover' = Le 'bateau de l'âge du bronze de Douvres' = The Dover Bronze Age boat' = Das 'Boot von Dover aus der Bronzezeit', in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 121-124, meer
 • Peacock, B. (2007). 'Goodwin Sands': het grootste scheepskerkhof ter wereld = 'Goodwin Sands': le plus grand cimetière de navires au monde = 'Goodwin Sands': the largest ships graveyard in the world = 'Goodwin Sands': der grösste Schiffsfriedhof der Welt, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 125-128, meer
 • Hildred, A. (2007). De Mary Rose 1545: het 'multi-story' schip = Le Mary Rose 1545: le navire 'multi-story' = The Mary Rose 1545: the 'multi-story' ship = Die Mary Rose 1545: das 'Multi-Story'-Schiff, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 129-132, meer
 • Endsor, R. (2007). Bouw van het schip de Stirling Castle = Construction du navire Stirling Castle = Construction of the Stirling Castle= Bau des Schiffs Stirling Castle, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 133-135, 136, 137, 138, meer
 • Hamilton, D.L. (2007). La Belle, het vlaggenschip van Lodewijk XIV: opgraving, conservering, tentoonstelling = La Belle, le navire-amiral de Louis XIV: fouille, conservation, exposition = La Belle, Louis XIV's flag ship: excavation, conservation, display = La Belle, das Flaggschiff von Louis XIV: Ausgrabung, Konservierung, Ausstellung, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 139-144, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs