IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Voeding van zoöplankton op particulair materiaal: selectie en verteerbaarheid

Engelstalige titel: Nutrition of zooplankton on particular material : selection and digestion
Referentie nr.: P101/1952211920; P101/1962211540
Periode: 1995 tot Oktober 1996
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meer
  • Institutionele werkingstoelagen (v.d. overheid); Universiteiten; Projectmatig onderzoek, meer, financier

Abstract
Voeding van zoöplankton op particulair materiaal: selectie en verteerbaarheid. I. Selectie Management ondersteunende modellen voor estuaria en kustecosystemen zijn gebaseerd op de kwantificering van energiefluxen doorheen de verschillende compartimenten van deze systemen. In dit kader kwantificeert het Labo Ecologie de predatiedruk van het zoöplankton in het Delta gebied en verscheidene Europese estuaria op levend fytoplankton enerzijds en detritus anderzijds. Hiertoe zijn in de voorbije jaren technieken op punt gesteld, die HPLC analyses en beeldanalyse combineren. Aanvullend werkings krediet wordt aangevraagd. II. Verteerbaarheid De voedingswaarde van het natuurlijk potentiële voedsel is een tweede belangrijk gegeven om interacties tussenparticulair materiaal en zooplankton te kunnen begrijpen en modelleren. Momenteel bestaan geen technieken om de verteerbaarheid van (natuurlijk) gesuspendeerd particulair materiaal voor suspentie-etende organismen te meten. Dit project beoogt door i n vitro incubaties van totaal enzymextract uit suspensie etende organismen de verteerbaarheid van (natuurlijk) particulair materiaal te kwantificeren via beeldanalyse. Deze methodiek zal verdere deelname in Europese reseach bevorderen en biedt ook inbredere context (kwaliteitstest, aquacultuur) perspectieven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten